Информационе технологије и развој образовања ИТРО 2019

Код одобреног скупа: 308  

Конференција

Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин, Универзитет у Новом Саду
Ђуре Ђаковића бб ЗрењанинЈелена Стојанов
glusacdragana.zr@gmail.com
0628019711
0628019711

Информационе технологије и развој образовања ИТРО 2019

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

доцент Јелена Стојанов , Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин
ванредни професор Марјана Пардањац , Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
ванредни професор Дијана Каруовић , Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Ванредни професор Иван Тасић , Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Редовни професор Драгана Глушац , Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Доцент Весна Макитан , Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Редовни професор Драгица Радосав , Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

1 дана (укупно време рада: мин.)

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб 27.06.2019. 16

Радне биографије


Јелена Стојанов

Члан програмског одбора и модератор
0628019711
stojanov.jelena@gmail.com
Звање:

доцент 

Установа:

Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин 

Радно место:

професор математике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2015 Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин асистент
2015 2019 Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Finslerian-type GAF extensions of the Riemannian framework in digital image processing Коаутор Journal Filomat, 29(3), 535-543. DOI 10.2298/FIL1503535B. ISSN 0354-5180. [IF=0.638] 2015
Еxtending data-driven model of software with software change request service Коаутор Journal Enterprise Information Systems, 12(8-9), pp. 982-1006. DOI: 10.1080/17517575.2018.1445296. ISSN 1751-7575. [IF=1.683] 2018
Content Knowledge and Maturity in Mathematical and Computer Science Education Коаутор ITRO - A Journal for Information Technology, Education Development and Teaching Methods of Technical and Natural Sciences 2(1), 60-65. (Extended vers 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско научно математичко друштво

Марјана Пардањац

Члан програмског одбора и модератор
0628019746
marjana.pardanjac@tfzr.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин 

Радно место:

професор информатике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2012 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Асистент
2012 2017 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Доцент
2017 2019 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
ТHE INTERACTIVE WHITEBOARD AND EDUCATIONAL SOFTWARE AS AN ADDITION TO THE TEACHING PROCESS Аутор Technical Gazette Journal 2018
INCREASE OF USER MOTIVATION IN TEACHING REALIZED THROUGH DISTANCE LEARNING Аутор DAAAM International Scientific Book 2014
E-LEARNING Аутор Информационе технологије и развој образовања, Зрењанин, Зборник радова 2016

Дијана Каруовић

Члан програмског одбора и модератор
0628019719
dijanakaruovic@gmail.com
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин 

Радно место:

Професор информатике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2010 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Асистент
2010 2015 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Доцент
2015 2019 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
USE OF MOODLE IN E-LEARNING FOR THE 2ND GRADE OF HIGH SCHOOL Коаутор ITRO - International Conference on Information Tecnology and Development of Education 2016, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin” Zrenjanin; str.195-198, 2016
Use of Informal Knowledge Sources and Net Generation Коаутор 6th International Conference on Computers Communications & Control (ICCCC), Romania, ISBN 978-1-5090-1735-5 May 10-14, 2016, pp.52-60 2016
Internet Security and Safety for Students Коаутор Conference Education Without Alternative, Split, Croatia 2018

Иван Тасић

Члан програмског одбора и модератор
0628019736
tasici@tfzr.uns.ac.rs
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин 

Радно место:

Дипл. инж. за развој – машинска струка 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2014 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин доцент
2014 2019 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин ванредни професор
2004 2009 ОШ "Вук Караџић" Дероње наставник тех. образовања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Preconditions for Setting up E-training for SME Textile Companies in Serbia Коаутор DAAAM Intenational, 2017, пп. 29-42, ИСБН 978-3-902734-12-9 (M14) 2017
he Impact of communication models of public relations and organization - public relationships on company credibility and financial performance Коаутор Journal Communications-European Jounal of Communication Research 2019
A study of impact of school culture on the teaching and leaning process in Serbia based on school evaluation Коаутор Настава и васпитање, 2015, вол. 64, но 2, пп. 255-268, ИССН 0547-3330 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Методика наставе техничког и информатичког образовања, 2019, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Коаутор

Драгана Глушац

Члан програмског одбора и модератор
0628019712
glusacdragana.zr@gmail.com
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин 

Радно место:

Професор информатике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2005 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Асистент
2005 2010 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Доцент
2010 2015 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Ванредни професор
2015 2019 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Adolescents’ Informal Computer Usage And Their Expectations Of ICT In Teaching – Case Study: Serbia Аутор Computers & Education, ELSEVIER DOI: 10.1016/J.COMPEDU.2014.10.006 IF=2.63 IF 5-YEAR=3.242 ISSN: 0360-1315 2015
Methodological models based on electronic learning Аутор Настава и васпитање, vol. 53, br. 2, str. 327-337 2014
Application of ICT in Process of Informatization of Education System - Efficiency of Digital Log Book Аутор MIPRO 2015, May 25-29,Opatija, Croatia 2015
The Impact Of Leadership On The Communication Satisfaction Of Teachers In Primary Schools In Serbia Коаутор Educational Sciences: Theory & Practice DOI: 10.12738/estp.2015.1.1511 ISSN: 1303-0485 IF= 0.197 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Електронско учење, 2014, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Аутор
Методика наставе техничког и информатичког образовања, 2019, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Коаутор

Весна Макитан

Члан програмског одбора и модератор
0628019703
vesna@tfzr.uns.ac.rs
Звање:

Доцент 

Установа:

Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин 

Радно место:

Професор информатике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2010 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Асистент
2010 2019 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Learning and Education in Smart Cities Коаутор Learning and Education in Smart Cities 2018
Virtual network laboratories based on virtualisation technology Коаутор nternational Conference on Information Technoloy and Development of Education ITRO 2012, Proceedings, p.p.201-207, ISBN: 978-86-7672-167-2 2012
Virtualization technology in higher education IT courses Коаутор journal for Information technology, education development and teaching methods of technical and natural sciences, ITRO, Technical faculty "M. Pupin" 2012

Драгица Радосав

Члан програмског одбора
0628019725
dekanat@tfzr.uns.ac.rs
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин 

Радно место:

Професор информатике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1983 1994 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Асистент
1994 1998 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Доцент
1998 2014 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Ванредни професор
2014 2019 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Educational Game Model for Pre-School Children Аутор hapter 12 in DAAAM International Scientific Book 2010, pp. 107-116, B. Katalinic (Ed.), Published by DAAAM International, ISBN 978-3-901509-74-2 2010
Интеракција човек-рачунар у образовању Коаутор Часопис Теме, vol. 37, br. 4, str. 2013-2025 2013
The Viewes Of Students And Teachers On Implementation Of E-Learning In Educational Process Коаутор 37th International Convention MIPRO 2014, May 26–30, 2014 - Opatija, Croatia, Proceedings Vol.IV CE-Computer in Education, 2014, ISBN 978-953-233-0786 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Збирка задатака за Информатичке технологије, 2012, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Коаутор
Софтверско инжињерство, 2011, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Коаутор
Интеракција човек рачунар, 2011, Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин Коаутор