Информационе технологије и развој образовања ИТРО 2019

Код одобреног скупа: 308  

Конференција

Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин, Универзитет у Новом Саду
Ђуре Ђаковића бб ЗрењанинЈелена Стојанов
glusacdragana.zr@gmail.com
0628019711
0628019711

Информационе технологије и развој образовања ИТРО 2019

Основни циљ скупа је унапређење компетенција наставника за: - примену информационо комуникационих технологија у настави у складу са савременим наставним методама, истраживањима, облицима праћења и вредновања наставног процеса - педагошку адаптацију наставних садржаја у дигиталне форме - примену електронског учења чиме се посредно утиче на унапређење дигиталне писмености ученика - планирање, организацију и администрацију наставних активности у ИТ окружењу за примену ИКТ у складу са савременим наставним методама, истраживањима, облицима праћења и вредновања Основни циљ скупа је унапређење компетенција наставника за: - примену информационо комуникационих технологија у складу са савременим наставним методама, истраживањима, облицима пр

Теоријска и методолошка питања савремене педагогије Дигитална дидактика медија Савремена комуникација у настави Курикулум савремене наставе Е-учење Менаџмент у образовању Методика наставе природних и техничких предмета Информационо комуникационе технологије Електронски уџбеник Електронски дневник

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

доцент Јелена Стојанов , Технички факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин
ванредни професор Марјана Пардањац , Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
ванредни професор Дијана Каруовић , Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Ванредни професор Иван Тасић , Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Редовни професор Драгана Глушац , Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Доцент Весна Макитан , Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин
Редовни професор Драгица Радосав , Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

1000.00 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Технички факултет "Михајло Пупин" Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб 27.06.2019. 16