Синдром сагоревања на послу

Код одобреног скупа: 305  

Трибина

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Немањина 23Гордана Булатовић
csukikinda6@gmail.com
0230404830
0638683826

Синдром сагоревања на послу

Оспособљавање запослених у образовању да развијају и подстичу здраве стилове живота кроз анализирање, мењање и усавршавање личних и професионалних стилова понашања ( живота ) који су последица стреса.

Представљање реализатора циља теме, синдром сагоревања на послу - појам и узроци, фактори, фазе испољавања, симптоми - синдром професионалног сагоревања код просветних радника, превенција синдрома сагоревања, здрави стилови живота, завршна реч и евалуација

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

магистар психологије Бранка Граховац , Предшколска установа „Драгољуб Удицки“ Кикинда
дипломирани психолог, педагошки саветник Бранка Бешлић , Основна школа „Соња Маринковић“ Суботица

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда 10.04.2019. 26
2 ОШ "Др Јован Цвијић", Улица 7. јула 10, Зрењанин 15.05.2019. 90
3 ОШ "Краљ Александар Први", Симе Симића 3, Пожаревац 12.02.2020. 91