Филмска анимација и филм у редовној настави и ваннаставним активностимa

Код одобреног скупа: 304  

Трибина

OШ,,Јован Шербановић"
12304 Ranovac bbВесна Сцхуберт
skola.ranovac@gmail.com
012710007
0646446786
012341012

Филмска анимација и филм у редовној настави и ваннаставним активностимa

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Професор руског језика и књижевности Драгана Живковић Скокиж , ОШ "Радица Ранковић" Лозовик
наставник ТиИО Вито Петровић , ОШ "Радица Ранковић" Лозовик

1 дана (укупно време рада: мин.)

30

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи

Радне биографије


Драгана Живковић Скокиж

Реализатор
0644151729
profesionalnaorijentacija7.8@gmail.com
Звање:

Професор руског језика и књижевности 

Установа:

ОШ "Радица Ранковић" Лозовик 

Радно место:

наставник руског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2019 ОШ2РАДИЦА рАНКОВИЋ" Наставник руског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Аутор и реализатор акредитованог програма " Филм и филмска анимација као иновативно дидактичко средство у курикулуму" Аутор релизација 2018
Аутор филмског фестивала ФДДФ - Фестивал дечијег дидактичког филма Аутор реализција 2018
Међународна стручно-научна конференција НОВИ ИЗАЗОВИ У ЕДУКАЦИЈИ Нови Сад, октобар 2018. Предавач излагање 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Деца и анимирани филм - COBISS.SR-ID225242380 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Повеља за успехе у раду Руска школа Београд 2014. Руска школа Београд 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Лаф (дечији студио за анимирани филм -водитељ радионице), председник жирија ДДф фестивала

Вито Петровић

Реализатор
0613182226
vitonpetrovic@gmail.com
Звање:

наставник ТиИО 

Установа:

ОШ "Радица Ранковић" Лозовик 

Радно место:

наставник информатике и технике и технол 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 2019 ОШ "Радица Ранковић" Лозовик наставник информатике и технике и технол
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Аутор филмског фестивала ФДДФ - Фестивал дечијег дидактичког филма Аутор реализација 2018
Аутор и реализатор акредитованог програма " Филм и филмска анимација као иновативно дидактичко средство у курикулуму" Аутор реализатор 2018
Међународна стручно-научна конференција НОВИ ИЗАЗОВИ У ЕДУКАЦИЈИ Нови Сад, октобар 2018. Предавач излагање 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Деца и анимирани филм - COBISS.SR-ID225242380 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Повеља поводом 180 година школства у Лозовику ОШ"Рарица Ранковић" 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
АSIFA-члан, Лаф(дечији студио за анимирани филм - оснивач и председник