Филмска анимација и филм у редовној настави и ваннаставним активностимa

Код одобреног скупа: 304  

Трибина

OШ,,Јован Шербановић"
12304 Ranovac bbВесна Сцхуберт
skola.ranovac@gmail.com
012710007
0646446786
012341012

Филмска анимација и филм у редовној настави и ваннаставним активностимa

Упознвање учесника са начинима и могућностима израде анимираног и играног филма у настави и ваннаставним активностима. Оснаживање учесника да кроз примену филма и филмске анимације своје ученике подстичу на развијање перцептивних, практичних и мисаоних активности организовањем активне наставе.

Добродошлица и отварање трибине. Упознавање са програмом рада и циљевима трибине.Kако подржати креативност код младих изражену кроз филм и филмску анимацију. Израда васпитно образовног-(анимираног или играног)филма као начина за активирање когнитивне способности ученика. Примери добре праксе.Дискусија, евалуација и затварање стручног скупа.

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Професор руског језика и књижевности Драгана Живковић Скокиж , ОШ "Радица Ранковић" Лозовик
наставник ТиИО Вито Петровић , ОШ "Радица Ранковић" Лозовик

1

30

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи

1000.00 РСД