52. Саветовање агронома и пољопривредника Србије и 1. Саветовање агронома Републике Србије и Републике Српске

Код одобреног скупа: 30  

Саветовање

Институт за ратарство и повртарство
Максима Горког 30, Нови СадДушанка Стојшић
dusanka.stojsic@ifvcns.ns.ac.rs
0214898146
0648706167

52. Саветовање агронома и пољопривредника Србије и 1. Саветовање агронома Републике Србије и Републике Српске

индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области

ванредни професор Јан Туран , Институт за ратарство и повртарство
научни саветник Сања Васиљевић , Институт за ратарство и повртарство
научни саветник Радивоје Јевтић , Институт за ратарство и повртарство
научни саветник Јанко Червенски , Институт за ратарство и повртарство
научни саветник Владимир Сикора , Институт за ратарство и повртарство

2 дана (укупно време рада: мин.)

70

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

Радне биографије


Јан Туран

Члан програмског одбора
0214898100
jan.turan@nsseme.com
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Институт за ратарство и повртарство 

Радно место:

професор пољопривредне механизације 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 1996 Пољопривредни факултет, Нови Сад асистент приправник
1996 2004 Пољопривредни факултет, Нови Сад асистент
2004 2010 Пољопривредни факултет, Нови Сад доцент
2011 2017 Пољопривредни факултет, Нови Сад ванредни професор
2012 2015 Пољопривредни факултет, Нови Сад шеф Катедре за пољопривредну технику
2015 2017 Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Turan J., Višacki V., Sedlar A., Pantelic S., Findura P., Machal P., Maracek J. (2015): Seeder with Seeding with Different Seeding Apparatus in Maize Sowing. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 63(1): 137-141. http://dx.doi.org/10.11118/actaun201563010137. Аутор рад 2015
Turan J., Višacki V., Sedlar A., Mehandžic Stanišic S., Findura P., Burg P. (2014): Sowing quality indicators for a seed drill with overpressure. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, 62(6): 1487-1492. http://dx.doi.org/10.11118/actaun201462061487. Аутор рад 2014
Babic Lj. R., Radojcin M. T., Pavkov I. S., Babic M. M., Turan J. J., Zoranovic M., Stanisic S. (2013): Physical properties and compression loading behaviour of corn seed. International Agrophysics, 27(2): 119-126. Коаутор рад 2013
Turan J., Findura P., Djalović I., Sedlar A., Bugarin R., Janić T. (2011): Influence of moisture content on the angle of repose of nitrogen fertilizers. International agrophysics, 25: 201-204. Аутор рад 2011
Babić Lj., Babić M., Turan J., Matić-Kekić, Radojčin M., Mehandžić-Stanišić S., Pavkov I., Zoranović M. (2011): Physical and stress–strain properties of wheat (Triticum aestivum) kernel. Journal of the Science of Food and Agriculture, 91(7): 1236-1243. Коаутор рад 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Бајкин A., Поњичан O., Седлар A., Зорановић M., Туран J. (2014): Еколишки и енергетски параметри примене механизације. Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад. Коаутор
Туран J. (2009): Експлоатација производних система. Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад. Аутор
Лазић В., Туран J. (1997): Експлоатација агрегата за основну обраду земљишта. Пољопривредни факултет, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Војвођанско друштво за пољопривредну технику (председник)
Национално научно друштво за пољопривредну технику (секретар)

Сања Васиљевић

Члан програмског одбора
0214898111
sanja.vasiljevic@nsseme.com
Звање:

научни саветник 

Установа:

Институт за ратарство и повртарство 

Радно место:

агроном 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2015 Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад Истраживач на пословима оплемењивања
2015 2017 Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад Помоћник директора за нучноистраживачке послове
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Petrović M, Stanković M, Anđelković B, Babić S, Zornić V, Vasiljević S, Dajić – Stevanović Z (2016): Quality parameters and antioxidant activity of three clover species in relation to the livestock diet. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 44(1): 201-208 Коаутор рад 2016
Vlaisavljevic S, Kaurinovic B, Popovic, M, Djurendic-Brenesel M, Vasiljevic B, Cvetkovic D, Vasiljevic S. (2014): Trifolium pratense L. as a Potential Natural Antioxidant. Molecules: 19 (1), 713-725 Коаутор рад 2014
Milić D., Karagić Đ., Vasiljević S., Mikić A., Milošević B., Katić S. (2014): Breeding and improvement of quality traits in alfalfa (Medicago sativa ssp. sativa L.). Genetika 46(1): 11-18 Коаутор рад 2014
Ahsyee S.R., Vasiljević S., Ćalič I., Zorić M., Karagić Đ., Šurlan-Momirović G. (2014): Genetic diversity in red clover (Trifolium pratense L.) using SSR markers. Genetika 46(3): 949-961 Коаутор рад 2014
Jakšić Snežana P., Vučković Savo M., Vasiljević Sanja, Grahovac Nada, Popović Vera, Šunjka Dragana B., Dozet Gordana K. (2013): Accumulation of heavy metals in Medicago sativa L. and Trifolium pratense L. at the contaminated fluvisol. (2013) Hemijska industrija 67(1): 95-101 Коаутор рад 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
First Legume Society Conference – члан организационог одбора
Друштво селекционара и семенара Србије
Друштва генетичара Србије
Друштва за крмно биље Републике Србије

Радивоје Јевтић

Члан програмског одбора
0214898200
radivoje.jevtic@nsseme.com
Звање:

научни саветник 

Установа:

Институт за ратарство и повртарство 

Радно место:

агроном 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 1988 Нова будућност, Жарковац референт за заштиту биља
1988 2015 Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад истраживач на пословима фитопатологије
2015 2017 Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад руководилац Одељења за стрна жита
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Jerković Z., Prijić Ž., Jevtić R., Lalošević M. (2015): Interaction of Two Neonicotinoid Insecticides and Lr Genes Focusing Wheat Growth and Residues. Plant Protect. Sci., Vol. 51, 2015, No. 2: 108–113 Коаутор рад 2015
Jerković Z., Prijić Ž, Jevtić R.,•Orbović B, Lalošević M. (2014): Tolerance of Wheat Varieties Seedlings by Glyphosate Accelerated Degradation . Ratar. Povrt., 51:3: 170-174. Коаутор рад 2014
Jajić, I, Jevtić, R, Jurić, V, Krstović, S, Telečki, M, Matić, J, Đilas, S, Abramović, B (2011): Presence of deoxynivalenol in small-grain samples from 2009/10 harvest season. Proc. Nat. Sci, Matica Srpska Novi Sad, No 120, pg. 19-24. Коаутор рад 2011
Јевтић, Р., Лалошевић М., Јерковић З., Младенов Н., Христов Н. (2014): Жута рђа прети да преполови принос пшенице. Биљни лекар, вол. 42, No.1, str. 6-13. Аутор рад 2014
Јевтић, Р., Лалић Б., Михаиловић Т.Д., Маширевић С., Телечки М., Медић-Пап С. (2011): Утицај климатских промена на патогене ратарско-повртарских биљака - мере адаптације и сузбијање. Биљни лекар, вол. 39, No. 1, str. 60-67. Аутор рад 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Јевтић Р., Милошевић М., Крстић Б., Обрадовић А. (2017): Болести семена - Општи део. Школска књига, Нови Сад, Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад, стр. 1-250. Аутор
Марић, А., Јевтић, Р. (2005): Атлас болести ратарских биљака (II издање). Пољопривредни факултет, Нови Сад, Научни институт за ратарство и повртарство, Нови Сад, Школска књига, Нови Сад, стр. 1-197. Коаутор
Милошевић, Мирјана, Стојановић, С., Јевтић, Р., Матијевић, Д., Рајковић, Снежана (1998): Главница пшенице, Научни институт за ратарство и повртарство, Нови Сад, Институт за истраживања у пољопривреди”Србија”, Београд, Институт за заштиту биља и животну средину, Београд, стр. 1-121, Фељтон, Нови Сад, Коаутор
Мишић Т., Малешевић М., Денчић С., Стаменковић С., Коваћев-Ђолаи М., Михаљев И., Пржуљ Н., Петровић С., Краљевић-Балалић М., Рончевић П., Јерковић З., Јевтић, Р., Панковић Л., Младенов Н., Савић С., Чобановић М., Дамљановић С., Шесек С., Момчиловић В., Симић С., Кобиљски Б., Христов Н. (1995): Оплем Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
American Phytopathological Society
Друштво генетичара Србије
Друштво за заштиту биља Србије

Јанко Червенски

Члан програмског одбора
0214898350
janko.cervenski@ifvcns.ns.ac.rs
Звање:

научни саветник 

Установа:

Институт за ратарство и повртарство 

Радно место:

агроном 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2000 Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад Приправник
2000 2012 Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад Истраживач на пословима оплемењивања
2012 2013 Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад Руководилац Одељења за алтернативне културе
2013 2017 Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад Руководилац Одељења за повртарство
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Gvozdanović-Varga J., Vasić M., Červenski J., Petrović A., Moravčević Đ., (2013): Phenotypic diversity of basic characteristics of genotypes from the Serbia onion collection, Genetika, Vol.45, No 1, str: 101-108 Коаутор рад 2013
Červenski J., Gvozdanovic-Varga J., Glogovac S.,(2012): Variance components and correlations of agronomic traits among cabbage (Brassica oleracea var. capitata L.) maturity groups, Genetika, Vol. 44, nr. 1, p: 55-68 Аутор рад 2012
Červenski J., Gvozdanovic-Varga J., Bugarski D., Takač A., Glogovac S.,(2012): A new experimental hybrid of cabbage suitable for early production, Genetika, Vol. 44, nr.2, p: 429-440 Аутор рад 2012
Gvozdanović-Varga, Jelica., Vasić, Mirjana, Milić, D., Červenski, J. (2011): Diallel cross analysis for fruit traits in watermelon, Genetika, 43(1), 163-174 Коаутор рад 2011
Červenski J., Gvozdanovic-Varga, J., Glogovac S. (2011): Local cabbage (Brassica oleracea var. capitata L.) populations from Serbian province of Vojvodina, African Journal of Biotechnology, 10(27), 5281-5285 Аутор рад 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Červenski Janko, Gvozdanović Varga Jelica, Vasić Mirjana, Zekić Vladislav, Ferencz Árpád, Zsuzsanna Taskovics Tóthné, Szabó Tibor, Rita Kalmár (2013): New farming models in backyards as possible solutions for generating additional income and self-employment in the rural cross-border area, Institute Аутор
Червенски Ј. (2010): Гајење купуса . СЗР Тампограф, Нови Сад, пп. 199. Аутор
Червенски Ј., Гвозденовић Ђ. (2004): Купус. Издавачка кућа Драганић, Београд пп. 83. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво генетичара Србије
Друштво селекционера и семенара Србије

Владимир Сикора

Члан програмског одбора
021780365
vladimir.sikora@ifvcns.ns.ac.rs
Звање:

научни саветник 

Установа:

Институт за ратарство и повртарство 

Радно место:

агроном 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2012 Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад истраживач на пословима оплемењивања
2013 2017 Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад руководилац Одељења за алтернативне културе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Popović V., Sikora V., Berenji J., Filipović V., Dolijanović Ž., Ikanović J., Dončić D. (2014): Analysis of buckwheat production in the world and Serbia. Economics of Agriculture, 61(1): 53-62. Коаутор рад 2014
Popović V., Glamočlija Đ., Sikora V., Đekić V., Červenski J., Simić Divna., Ilin S. (2013): Genotypic specificity of soybean [Glycine max. (L) Merr.] under conditions of foliar fertilization. Romanian Agricultural Research, 30: 1-12. Коаутор рад 2013
Sikora V., Berenji J., Latković D. (2011): Influence of agroclimatic conditions on content of main cannabinoids in industrial hemp (Cannabis sativa L.). Genetika, 43(3): 229-236. DOI: 10.2298/GENSR1102229D Аутор рад 2011
Dahlberg J., Berenji J., Sikora V., Latković D. (2011): Assessing sorghum germplasm for new traits: food, fuels & unique uses. Maydica, 56-1750: 85-92. Коаутор рад 2011
Berenji J., Dahlberg J., Sikora V., Latković D. (2011): Origin, history, morphology, production, improvement and utilization of broomcorn in Serbia. Economyc Botany, 65(2): 190-208. Коаутор рад 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Berenji J., Sikora V. (2011): Semenarstvo i oplemenjivanje konoplje. U: Milošević M, Kobiljski B (eds.): Semenarstvo Tom 2. Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, 769-830. ISBN 978-86-80417-33-2 Коаутор
Berenji J., Sikora V. (2011): Sistematika, morfologija, poreklo, genetika i oplemenjivanje uljane tikve. U: Berenji J (ed.): Uljana tikva (Cucurbita pepo L.), Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad, 7-82. ISBN 978-86-80417-29-5 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво генетичара Србије
Друштво селекционера и семенара Србије