52. Саветовање агронома и пољопривредника Србије и 1. Саветовање агронома Републике Србије и Републике Српске

Код одобреног скупа: 30  

Саветовање

Институт за ратарство и повртарство
Максима Горког 30, Нови СадДушанка Стојшић
dusanka.stojsic@ifvcns.ns.ac.rs
0214898146
0648706167

52. Саветовање агронома и пољопривредника Србије и 1. Саветовање агронома Републике Србије и Републике Српске

Упознавање са најновијим достигнућима из области ратарске и повртарске производње у циљу унапређивања стручних знања, вештина и способности наставника средњих пољопривредних школа, неопходних за остваривање циљева и исхода образовања, кроз наставу ратарства и повртарства

Темељи добре производње уљане репице; Повећање тржишног значаја крмних биљака оплемењивањем и оптимизацијом технологије производње семена; Зеленишно ђубрење – избор биљне врсте и технички детаљи; Посебни надзор над присуством карантинских штетних организама на подручју Републике Српске; Производња соје и потребе за сојом у БиХ

индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области

ванредни професор Јан Туран , Институт за ратарство и повртарство
научни саветник Сања Васиљевић , Институт за ратарство и повртарство
научни саветник Радивоје Јевтић , Институт за ратарство и повртарство
научни саветник Јанко Червенски , Институт за ратарство и повртарство
научни саветник Владимир Сикора , Институт за ратарство и повртарство

2

70

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

2000 РСД