Стручно-научна конференција са међународним учешћем "ДАНИ ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ 2018"

Код одобреног скупа: 3  

Конференција

ДРУШТВО ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ
КОСОВСКА 8, БЕОГРАДМиодраг Недељковић
sekretar@defektolozisrbije.org
0113220343
062427080

Стручно-научна конференција са међународним учешћем "ДАНИ ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ 2018"

индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области

доктор наука Гордана Николић , Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет Нови Сад
доктор наука Миодраг Станковић , Медицински факултет у Нишу
доктор наука Стеван Несторов , ОШ за децу са сметњама у развоју „Радивој Поповић“
доктор наука Мирослав Вранкић , Технички факултет Свеучилишта у Ријеци

4 дана (укупно време рада: мин.)

127

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Радне биографије


Гордана Николић

Члан програмског одбора
0653501963
gocadra@gmail.com
Звање:

доктор наука 

Установа:

Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет Нови Сад 

Радно место:

дефектолог-сурдолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2017 Педагошки факултет у Сомбору Ванредни професор за ужу научну област дефектолошке науке
2010 2015 Педагошки факултет у Сомбору Доцент за ужу научну област дефектолошке науке
2005 2010 Завод за унапређивање образовања и васпитања Руководилац сектора
2003 2005 Министарство просвете, Центар за стратешки развој Саветник координатор
2000 2003 Школа за децу оштећеног слуха „Стефан Дечански“ у Београду Директор
1987 2000 Школа за децу оштећеног слуха „Стефан Дечански“ у Београду Дефектолог-наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Улога знаковног језика у унапређивању комуникативне способности и школског успеха деце са оштећењем слуха Коаутор Психологија, 46 (1), 77-91. ИССН 0048-5705 2013
Улога знаковног језика у унапређивању комуникативне способности и школског успеха деце са оштећењем слуха Коаутор Психологија, 46 (1), 77-91. ИССН 0048-5705 2013
Мапирање деце која се налазе ван образовно-васпитног ситема - да свако дете постане ђак Аутор Истраживања у специјалној едукацији и рехабилитацији, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, стр. 213-219. ИСБН 978-68-6203-037-5 2012
Стандарди и индикатори инклузивног образовања. У Д. Радовановић (ур.) Истраживања у специјалној едукацији и рехабилитацији Коаутор Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Београд, стр. 435-453. ИСБН 978-86-80113-84-5. М14 (2009) 2009
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Теорија и пракса образовања ученика са сметњама у развоју, 2014, Универзитет у Новом Саду – Педагошки факулет Сомбор Аутор
Знаковни језик и његов значај за развој деце слуха, 2009, Завод за издавање уџбеника и наставних средстава, Београд Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије – Председник Развојног центра

Миодраг Станковић

Члан програмског одбора
0691049501
doc.stankovic@gmail.com
Звање:

доктор наука 

Установа:

Медицински факултет у Нишу 

Радно место:

Дечији психијатар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2017 Медицински факултет у Нишу Клинички асистент, Доцент
2011 2013 Државни универзитет у Новом Пазару Доцент, департман за психологију
2000 2017 Клиника за заштиту менталног здравља Дечији психијатар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Play in children with Autism Spectrum and Other Neurodevelopmental disorders Коаутор In: Play development in children with disabilties (Ed. Besio S, Stancheva-Popkostadinova V, Bulgarelli D), De Gruyter Open, 2016, pp 137-146. DOI 2016
Autism and Autistic Spectrum Disorders in the Context of New DSM-V Classification, and Clinical and Epidemiological Data Коаутор Srp Arh Celok Lek. 2012 Mar-Apr;140(3-4):236-243. 2012
Rana dijagnostika i intervencije u autističnom spektru poremećaja Предавач Srpsko lekarsko društvo, IV naučno-praktična konferencija “Slušam i govorim”, Niš, pp 39-44, 2013. 2013
Adolescenti iz autističnog spektra poremećaja (uvodno predavanje) Предавач Zbornik radova, 45. Pedijatrijski dani Srbije sa međunarodnim učešćem, Niš, p 17-18, 2013. 2013
Kliničko dijagnostikovanje poremećaja iz autističnog spektra (predavanje po pozivu) Предавач Srpsko lekarsko društvo, V naučno-praktična konferencija “Slušam i govorim”, Niš, 2014, pp 23-28. 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Општа психопатологија у клиницкој пракси : за студенте Медицинског факултета : практикум, Грозданко Грбеша, Миодраг Станковић, ИСБН 9788677465148, Година издања 2015, Издавач СВЕН НИШ Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за најбољу публикацију у 2015.год. у категорији уџбеника, практикума или приручника за практикум „Општа психопатологија у клиничкој пракси“ Српско лекарско друштво – подружница Ниш 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан председништва Друштва за дечију и адолесцентну психијатрију и сродне струке Србије (ДЕАПС)

Стеван Несторов

Реализатор и модератор
06326687
stevanestorov@gmail.com
Звање:

доктор наука 

Установа:

ОШ за децу са сметњама у развоју „Радивој Поповић“ 

Радно место:

дефектолог сурдолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2017 ОШ за децу са сметњама у развоју „Радивој Поповић“, Земун Помоћник директора
2009 2017 Удружење „Помоћ породици“, Земун потпредседник и пројект менаџер
2002 2015 Школа за децу оштећеног слуха „Радивој Поповић“ у Земуну, Београд Дефектолог-наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Организација слободног времена деце ометене у развоју у породици Коаутор објављен рад - Педагогија, бр. 2, (2016) 2016
Породице деце са сметњама у развоју и проблеми са којима се суочавају Коаутор Специфичности оштећења слуха- Нови кораци, Тематски зборник радова, Универзитет у Београду, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију, Издавач 2016
Специфичности слободног времена младих глувих и наглувих Аутор Београдска дефектолошка школа, Вол. 20 (3), бр. 60, 563- 578 (2014) 2014
Специфичност едукације и рехабилитације вишеструко ометене деце оштећеног слуха Аутор Београдска дефектолошка школа, бр. 2, стр. 281-302. (2010) 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Вишеструко ометена глува деца. Задужбина Андрејевић, Београд, 2010 (монографија) Аутор
Приручник за родитеље деце са сметњама у развоју „Покренимо се, повежимо се“, Помоћ породици, Београд (приручник) Коаутор
Да се боље разумемо, припрема младих за сарадњу и волонтерски рад са особама оштећеног слуха и подршку за њихово укључивање у цивилно друштво, мултимедијални приручник за учење знаковног језика, Помоћ породици, Београд (2009) Коаутор
Здрави у бољи живот- Saste ano pošukar djivdipe, приручник за здравствену едукацију Рома, Помоћ породици, Београд (2008) Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Признање Његове светости Патријарха српског Иринеја за волонтерски рад у саветовалишту Верског добротворног старатељства Српске православне цркве Српска православна црква 2015
Награда града Београда за област образовања Град Београд 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво дефектолога Србије – члан Управног одбора и координатор сурдолошке секције
Потпредседник у организацији „Помоћ породици“, Земун, од 2009

Мирослав Вранкић

Члан програмског одбора
05167037
miroslav.vrankic@eglas.hr
Звање:

доктор наука 

Установа:

Технички факултет Свеучилишта у Ријеци 

Радно место:

дипломирани инжињер електротехнике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2017 Е-глас д.о.о. директор
2013 2017 Технички факултет Свеучилишта у Ријеци Ванредни професор
2009 2013 Технички факултет Свеучилишта у Ријеци Доцент
2006 2009 Технички факултет Свеучилишта у Ријеци Виши асистент
2003 2006 Технички факултет Свеучилишта у Ријеци Асистент
1999 2003 Факултет електротехнике и рачунарства Свеучилишта у Загребу Асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Monitoring Cerebral Processing of Gustatory Stimulation and Perception using Emotiv Epoc Коаутор MIPRO 2015, 38th International ConventionProceedings of International Conference on Telecommunications and Information (CIT. Rijeka, 2015. 736-738 2015
Brain Computer Interface Communicator : A Response to Auditory Stimuli Experiment ---- 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Игре за предшколце уз помоћ асистивне технологије - Приручник у електронском издању - издавачи: E glas, Dečiji vrtić "Latica", Udruga "Belinda Dobrec" Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда "Понос Хрватске" Удруга за промицање храбрости, хуманости и несебичности, Орешковићева 3д10000 Загреб 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Власник и оснивач предузећа Е-глас, специјализованог за производњу и продају асиситне опреме и помагала, почев од 2009: http://www.eglas.hr/