Стручно-научна конференција са међународним учешћем "ДАНИ ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ 2018"

Код одобреног скупа: 3  

Конференција

ДРУШТВО ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ
КОСОВСКА 8, БЕОГРАДМиодраг Недељковић
sekretar@defektolozisrbije.org
0113220343
062427080

Стручно-научна конференција са међународним учешћем "ДАНИ ДЕФЕКТОЛОГА СРБИЈЕ 2018"

Иновирање стручних знања и компетенција у планирању и организацији савремено утемељеног приступа у заштити и рехабилитацији деце са сметњама у развоју и особа са инвалидитетом

Централна тема: Планирање дефектолошког рада - изазови, проблеми, решења Подтеме: 1. Примери програма ране интервенције у актуелној пракси 2. Изазови и проблеми реализације плана и програма рада у школама за ученике са сметњама у развоју 3. Програми додатне дефектолошке подршке ученицима са удруженим сметњама у инклузивном образовању 4. Искуства дефектолога у мултидисциплинарном тиму 5. Планирање дефектолошког рада у установама социјалне заштите за децу са сметњама у развоју и особе са инвалидитетом 6. Програми рехабилитације особа са поремећајем понашања 7. Планирање и апликација асистивне технологије у специјалној едукацији и рехабилитацији 8. Програми рада са родитељима ученика, корисника, пацијената

индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области

доктор наука Гордана Николић , Педагошки факултет у Сомбору, Универзитет Нови Сад
доктор наука Миодраг Станковић , Медицински факултет у Нишу
доктор наука Стеван Несторов , ОШ за децу са сметњама у развоју „Радивој Поповић“
доктор наука Мирослав Вранкић , Технички факултет Свеучилишта у Ријеци

4

127

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

7500 РСД