10. Јубиларни међународни симпозијум за директоре основних и средњих школа, Визија савремене школе, модернизација, креативност, акција

Код одобреног скупа: 299  

Симпозијум

KLETT друштво за развој образовања
Београд, Маршала Бирјузова 3-5Мирјана Пајић
strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org
0113348384
0641110074

10. Јубиларни међународни симпозијум за директоре основних и средњих школа, Визија савремене школе, модернизација, креативност, акција

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

дипломирани правник Биљана Антић , Секретаријат за образовање и дечју заштиту
професор енглеског језика и књижевности Емина Јеремић Мићовић , Прва основна школа краља Петра Другог Ужице
дипломирани политиколог Ивона Симић , кабинет председника Владе РС
Начелник Одељења Јасмина Ђелић , Министарство просвете, науке и технилошког развоја

2 дана (укупно време рада: мин.)

350

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Златибор, хотел "Палисад" 14.03.2019. 282

Радне биографије


Биљана Антић

Реализатор
063375669
biljanaantic13@gmail.com
Звање:

дипломирани правник 

Установа:

Секретаријат за образовање и дечју заштиту 

Радно место:

просветни инспектор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1983 1997 Прва београдска гимназија секретар
1997 2003 Музичка школа "Мокрањац" секретар
2003 2019 Градска управа града Београда, Секретаријат за образовање и дечју заштиту просветни инспектор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Семинари, саветовања, стручни скупови при: - Институту за економику и финансије; - Друштву за образовање "Едуко центар"; - "Параграф Лех" -у; - Информативно-пословном центру; - Ингпро-у; - Глосаријум-у; - Клет... Предавач Примена законских прописа из области образовања и васпитања 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Закон о основама система образовања и васпитања са коментаром најзначајнијих новина, 2017, издавач: Профи систем, д.о.о. Аутор
Стручни текстови објављени у: -стручно-информативном часопису "Правни информатор", Издавачког предузећа "Интермех", Београд; -часопису за правна и економска питања у образовању и васпитању "Директор" и "Правник" Информативно-пословног центра-ИПЦ; -часопису "Буџетски инструктор" Параграф Леха; Аутор
-електронском часопису LegeArtis, издању Правни информациони систем, online "Инг-Про"; -часопису "Просветни информатор", Института за економију и право; -стручни текстови (стручни коментари, одговори на питања претплатника) објављени у : Аутор
-дневном правном часопису-електронско издање "Параграф Лех"-а (од марта 2007.); -Електронској збирци прописа "Електронска књига" (од 2009.); -Часопису за правна и економска питања у образовању, васпитању, култури... "Савремена пракса школа" (од марта 2016.)... Аутор

Емина Јеремић Мићовић

Реализатор
0642082749
eminajeremicue@gmail.com
Звање:

професор енглеског језика и књижевности 

Установа:

Прва основна школа краља Петра Другог Ужице 

Радно место:

наставник енглеског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 1998 Економска школа, Ужице наставник енглеског језика
1998 2000 Ужичка гимназија наставник енглеског језика
2000 2003 Средња школа Рогатица, Република Српска, БиХ наставник енглеског језика
2011 2015 Прва основна школа краља Петра Другог, Ужице наставник енглеског језика, помоћник директора школе
2003 2019 Прва основна школа краља Петра Другог, Ужице наставник енглеског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Пројекат 2000 дигиталних учионица Реализатор сертификовани водитељ националне обуке 2018
Пројекат 2000 дигиталних учионица Реализатор амбасадор пројекта 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Eyes Open 1, адаптација уџбеника за енглески језик за 5.разред основне школе, Klett 2018. Коаутор
Eyes Open 2, адаптација уџбеника за енглески језик за 6.разред основне школе, Klett 2019. Коаутор
Smiles 1, адаптација уџбеника за енглески језик за 1.разред основне школе, Фреска 2019. Аутор
Smiles 2, адаптација уџбеника за енглески језик за 2. разред основне школе, Фреска 2019 Аутор
Right on 1, адаптација уџбеника за енглески језик за 5. разред основне школе, Фреска 2018 Аутор
Right on 2, адаптација уџбеника за енглески језик за 6. разред основне школе, Фреска 2019. Аутор
Super Minds 1, адаптација уџбеника за енглески језик за 1. разред основне школе, Klett, 2018 Коаутор
Super Minds 2, адаптација уџбеника за енглески језик за 2. разред основне школе, Klett, 2019. Коаутор
Super Minds 1 – дигитални уџбеник Klett 2018, портал е-учионица Аутор
Сликовни српско-енглески речник, превод са српског на енглески језик , PONS 2016. Аутор

Ивона Симић

Реализатор
063384760
ivona.simic@gov.rs
Звање:

дипломирани политиколог 

Установа:

кабинет председника Владе РС 

Радно место:

саветник за људске ресурсе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2000 Центар за развој непрофитног сектора Пројектни менаџер
2000 2002 Int'l Orthodox Christian Charities Грант менаџер
2002 2003 Development Alternatives Inc Тренинг координатор
2003 2005 Development Alternatives Inc Старији саветник за обуке
2005 2006 The Urban Institute Тренинг координатор
2006 2010 WURTH d.o.o. HR менаџер
2010 2010 - Независни HR консултант
2010 2011 Booz Allan Hamilton HR саветник
2011 2012 - Независни HR консултант
2012 2013 McCann Group Директор HR сектора
2014 2014 McCann Group HR бизнис партнер
2016 2017 Министарство државне управе и локалне самоуправе Посебни саветних за људске ресурсе
2014 2019 HR Team by Ivona Simic Директор
2017 2019 Кабинет председника Владе РС Саветник за људске ресурсе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Преко 20 година искуства из области људских ресурса у осмишљавању и имплементацији свих HR активности, укључујући селекцију, администрацију, мапирање тренинг потреба запослених и креирање њихових годишњих тренинг планова, као и реализацију великог броја обука на појединачне HR теме. Реализатор - 2019
Искуство у раду са јавним, непрофитним и профитним секторима на осмишљавању и имеплемнтацији организационих процедура, креирању радних планова, спровођењу мониторинга, евалуацији учинка и имплементацији програма вредновања учинка, као и на процесима селекције, запошљавања, евалуације запослених Реализатор - 2019
Искуство у креирању иновативних тренинг методологија и програма, укључујући осмишљавање тренинг плана, припреме тренинг материјала, спровођење великог броја тренинга, као и евалуације и имплементације тренинг алата. Реализатор - 2019
Дугогодишње искуство у извођењу и фацилитацији различитих врста тренинга, укључујући офлајн и онлајн тренинге јавног наступа, тренинга за тренере, као и коучинг обуке за групе и појединце. Реализатор - 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Америчка привредна комора, HR Task Force, члан
Америчка привредна комора, HR Forum, председавајући
Савет за стручно усавршавање у локалним самоуправама, члан
Национална академија за јавну управу, председавајући комисије за тренинг тренера

Јасмина Ђелић

Реализатор
0648134728
jasmina.djelic@mpn.gov.rs
Звање:

Начелник Одељења 

Установа:

Министарство просвете, науке и технилошког развоја 

Радно место:

Дипломирани педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2002 три основне школе у Београду стручни сарадник-педагог
2002 2002 Школскa управa Београд, Министарство просвете и спорта надзорник за разредну наставу
2003 2005 Одељењe за стручно усавршавање, Министарство просвете и спорта саветник, а затим и начелник
2005 2009 Одељење за стратегију и развој образовања, Министарство просвете и спорта начелник
2009 2009 Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања саветник-координатор
2010 2016 Центар за вредновање и истраживања, Завод за вредновање квалитета образовања и в руководилац
2016 2019 Одељење за координацију рада школских управа, Министарство просвете, науке и тех начелник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Развој стандарда квалитета рада образовно-васпитних установа (први и ревидирани) Коаутор Правилник о стандардима квалитета рада установа и Правилник о вредновању рада установа 2018
Развој процедура и приручника за спровођење завршних испита у основном и средњем образовању, Пројекат "Подршка осигурању квалитета система завршних испита на националном нивоу у основном и средњем образовању“ (ИПА 2008) Коаутор Стручно упутство за спровођење завршног испита на крају основног образовања и васпитања 2010
Адаптација приручника и програм обуке за примену „Приручника за инклузивни развој школе“ Коаутор „Приручник за инклузивни развој школе“ 2011
Програма обуке „Ефикасан и делотворан професионалац у образовно-васпитној установи“ Аутор Акредитован програм и сценарио обуке 2010
Програм обуке „Инклузивно образовање и индивидуални образовни план“ – тзв. национална обука Министарства просвете за развој инклузивног образовања. Реализатор Акредитован програм и сценарио обуке 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Ђелић Ј., (2006). Улога људских ресурса у развоју система стручног усавршавања, Зборник радова „Стручно усавршавање – искуства едукатора за едукаторе“ објављен у оквиру Регионалног програма за усавршавање образовног кадра, Канадска агенција за међународни развој (CIDA) Аутор
Ђелић Ј., (2010), Систем подршке у развоју инклузивности образовно-васпитних установа у Републици Србији, Зборник радова са Регионалне конференције "Размена искустава о процесу реформе образовања у земљама Југоисточне Европе", Подгорица, 21-22. октобар 2010. Аутор
Радо, П., Чапрић, Г., Најдановић Томић, Ј., Ђелић, Ј., Јеремић, Ј., Јовановић, В. (2013): Колико је инклузивна наша школа? Центар за образовне политике, Београд. Коаутор
Ђелић, Ј. (2014): Примена стандарда постигнућа из математике за крај првог циклуса основне школе, Учитељ, бр. 2, 61-72. Аутор
Ђелић, Ј. (2014): Ставови учитеља о стандардима постигнућа из математике за крај првог циклуса, Иновације у настави, бр. 2, 56-70. Аутор
Ђелић, Ј. и сар. (2016): Формативна вредност описних оцена у почетној настави математике, Зборник Института за педагошка истраживања, 1, 2016. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Педагошког друштва Србије и члан УО
Члан SICI Међународне организације инспектората у просвети (чланство Србије)