Cтручнa конференција за васпитаче СРЕДИНА ЗА УЧЕЊЕ-ИЗВОР ГРАЂЕЊА ОДНОСА, ИНТЕГРИСАНОГ УЧЕЊА И БОГАЋЕЊА ИСКУСТАВА ДЕТЕТА Кладово, 2019.

Код одобреног скупа: 298  

Конференција

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Горичка бб, 11300 СмeдеревоСлободанка Радосављевић
vaspitacisrbije@gmail.com
0264611545
0628883800
0264611545

Cтручнa конференција за васпитаче СРЕДИНА ЗА УЧЕЊЕ-ИЗВОР ГРАЂЕЊА ОДНОСА, ИНТЕГРИСАНОГ УЧЕЊА И БОГАЋЕЊА ИСКУСТАВА ДЕТЕТА Кладово, 2019.

Јачање компетенција васпитача у разумевању савремене концепције предшколског васпитања и образовања- размена знања, искустава и идеја o значају средине која подстиче игру, развој и учење деце

СРЕДИНА ЗА УЧЕЊЕ-ИЗВОР ГРАЂЕЊА ОДНОСА, ИНТЕГРИСАНОГ УЧЕЊА И БОГАЋЕЊА ИСКУСТАВА ДЕТЕТА, Кладово 2019. 1. ФИЗИЧКО ОКРУЖЕЊЕ КАО ПОДСТИЦАЈ УЧЕЊУ 2. СРЕДИНА КОЈА ПОДСТИЧЕ ГРАЂЕЊЕ ОДНОСА 3. ИНТЕГРИСАНО УЧЕЊЕ У УЖЕМ И ШИРЕМ ОКРУЖЕЊУ 4. СРЕДИНА КОЈА ПОДСТИЧЕ И РАЗВИЈА ИГРУ

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Доцент Ненад Стевановић , Факултет педагошких наука Универзитет у Крагујевцу
Професор струковних студија Taтjaнa Maркoвић , Висока школа струковних студија Пирот
дипломирани педагог Оливера Вејновић , Завод за унапређивање образовања и васпитања
Васпитач у предшколској установи Марија Шћепановић , Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац
васпитач Марина Аризановић , ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац
васпитач Слободанка Радосављевић , Савез удружења васпитача Србије
Професор физичког васпитања-Педагошки с Мирјана Петровић , ЈПУ "Пчелица" Ниш
доктор математичких наука Мићо Милетић , Висока школа за васпитаче струковних студија Алек
дипломирани педагог Марија Старчевић , Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана
професор педагогије Слава Тимарац Јованов , --
мастер васпитач Нела Дујић , Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци
самостални педагошки саветник Весна Нушић , ПУ „Наше дете” Врање

4

400

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи

3500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 хотел "Ђердап" Кладово, Дунавска 5 19.04.2019. 457