Настава о отвореним подацима

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 297  

Трибина

Центар за образовне технологије Западни Балкан
Пеђе Милосављевића 52, 11000 БеоградАлександар Борисављевић
aleksandar.borisavljevic@edtech.center
0641239766
0641239766

Настава о отвореним подацима

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

мастер математичар Душа Вуковић , Математичка гимназија, Београд
дипломирани инжењер електротехнике Катарина Милановић , Министарство просвете, науке и тех. развоја
доктор техничких наука, област организац Данијела Шћепановић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
дипломирани економиста Александар Борисављевић , Центар за образовне технологије

2 недеља (укупно време рада: мин.)

100

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 олајн приступ могућ из свих места у Србији 02.03.2019. 150

Радне биографије


Душа Вуковић

Реализатор
06286827
dusa77@gmail.com
Звање:

мастер математичар 

Установа:

Математичка гимназија, Београд 

Радно место:

професор рачунарства 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2019 Математичка гимназија Београд професор Рачунарства и информатике (на неодређено)
2005 2019 Рачунарска гимназија Београд професор Програмирања и програмских језика, Модела и база
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Изградња знања, сарадња и употреба ИКТ-а у школи 21. века Коаутор Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника 2014
Exploring Science through Bogging (срп. Упознавање науке кроз блоговање) Коаутор Зборник радова „5th International Conference of Informatics, Educational Technology and New Media in Education“ 2008
Database Design and Programming with SQL (срп. Дизајн база података и програмирање у језику SQL) Предавач Сајт образовног програма Oracle Academy 2011
Programming with PLSQL (срп. Програмирање у језику PLSQL) Предавач Сајт образовног програма Oracle Academy 2013
Моделовање турнирских такмичења помоћу Oracle софтверских алата Аутор Мастер рад, Математички факултет Универзитета у Београду 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Програмирање – класе и објекти, 2018. година, СЕТ Аутор
Уџбеник за четврти разред гимназија за Рачунарство и информатику, 2016. године, Завод за уџбенике, Београд Коаутор
Веб програмирање – Напредне технике програмирања за 4. разред Рачунарске гимназије, 2015. година, СЕТ Коаутор
Уџбеник за трећи разред гимназија за Рачунарство и информатику, 2013. године, Завод за уџбенике, Београд Коаутор
Основи програмирања – Програмски језик C#, 2012. године, Завод за уџбенике, Београд Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Друга награда у категорији средњих школа за пројекат “Модерне технологије у практичној примени теоријских знања и тимски рад ученика (како повезати и приментити знања из рачунарства, биологије, геогра Креативна школа 2008/09, Београд, Србија 2009
Трећа награда у категорији колаборације за пројекат “Exploring Science through Bogging” (срп. Упознавање науке кроз блоговање) Европски форум иновативних наставника – Мајкрософт, Загреб, Хрватска 2008
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштвo математичара Србије
Радна група Завода за унапређивање образовања и васпитања за израду Предлога наставног плана и програма за обдарене ученике у Рачунарској гимназији
Радна група Завода за унапређивање образовања и васпитања за обуку наставника који ће у гимназијама предавати информатичке предмете у одељењима ученика са посебним способностима за информатику и рачун

Катарина Милановић

Реализатор
0665252000
katjarina@live.com
Звање:

дипломирани инжењер електротехнике 

Установа:

Министарство просвете, науке и тех. развоја 

Радно место:

државни службеник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2005 Средња техничка ПТТ школа Београд наставник електротехничке групе предмета
2005 2015 Microsoft Software d.o.o. менаџер пројекта "Партнер у учењу"
2015 2019 Министарство просвете, науке и технолошког развоја руководилац Групе за одржавање квалитета инт.мреже рачунара
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Креирање и одржавање школске рачунарске мреже Коаутор ЗУОВ каталог програма сталног стручног усавршавања 2012/2013 и 2013/2014 2012
Предуслови и перспективе за развој е-learninga у Србији и Црној Гори” Аутор ЗУОВ каталог програма сталног стручног усавршавања 2012/2013 и 2013/2014 2004
E-learning Method Implementation in the High School Vocational Education Аутор Eurocon 2005 (IEEE Conference, Region 8), Београд 2005
Истраживање о ставовима ученика у Србији о примени ИКТ средстава у настави и учењу Аутор Технологија,Информатика, Образовање - за друштво учења и знања, Нови Сад 2007
Videoconferencing in the Complex E-learning Scenario Коаутор 19. Телекомуникациони Форум (ТЕЛФОР), Београд 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Телекомуникациони водови, уџбеник за 2. разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства Аутор
Примена "e-learning" метода наставе у средњем стручном образовању, ЦЕТ, Београд Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница поводом четрдесетогодишњице рада за вишегодишњу сарадњу и допринос ширењу активности друштва Архимедес Архимедес Београд 2013
Захвалница за запажене резултате и изузетан допринос развоју информатике Друштва за информатику Србије Друштво за информатику Србије 2013

Данијела Шћепановић

Реализатор и модератор
063637070
danijela.scepanovic@gmail.co
Звање:

доктор техничких наука, област организац 

Установа:

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

Радно место:

аналитичар образовне политике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2001 Учитељски факултет Универзитета у Београду истраживач
2002 2019 Министарство просвете, науке и технолошког развоја самостални саветник за послове анализе образовне политике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Дигитално и онлајн учење у Србији: високо образовање Коаутор Зборник радова XXII скуп Трендови развоја: ,,Нове технологије у настави”, Златибор 2016
Дигиталне компетенције универзитетских наставника Коаутор Зборник радова XXIII скуп Трендови развоја: ,,Високо образовање и наука у Србији”, Факултет техничких наука, Нови Сад 2017
The embedding of the web 2.0 technologies in the process of education policy development in Vocational Education and Training (VET) Коаутор European Training Foundation, Yearbook 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за наставнике, Пилот - пројекат „2000 дигиталних учионица”, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд васпитања, Београд 2018. године Коаутор
Водич за коришћење Националног Коаутор репозиторијума пољопривредног образовања (NaRA), Београд, 2016. године. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштвo истраживача у образовању
Европскa мрежa за образовање на даљину и електронско учење (European Distance Education Network –
Радна група за дигитални и онлајн учњење, Европска комисија (2014-2016)
Радна група за дигиталне вештине и компетенције, Европска комисија (2016-2018)
Радна група за дигитално образовање: учење, настава и вредновање, Европска комисија (2018-2020)

Александар Борисављевић

Члан програмског одбора и модератор
064123976
aleksandar.borisavljevic@edtech.center
Звање:

дипломирани економиста 

Установа:

Центар за образовне технологије 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2003 Care International координатор пројекта
2004 2005 European Movement in Serbia менаџер пројекта
2005 2018 British Council менаџер за образовање
2018 2019 EdTech Center Western Balkans директор
2018 2019 Semos Education директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Connecting Classrooms Коаутор сајт Британског савета 2013