Настава о отвореним подацима

скуп се изводи путем Интернета

Код одобреног скупа: 297  

Трибина

Центар за образовне технологије Западни Балкан
Пеђе Милосављевића 52, 11000 БеоградАлександар Борисављевић
aleksandar.borisavljevic@edtech.center
0641239766
0641239766

Настава о отвореним подацима

Отварање података и употреба отворених података је важна нова област информатике о којој основна знања наставници нису могли да стекну на студијама. Циљ скупа је да помогне осавремењавање наставе тако што ће помоћи наставницима информатике и других предмета који раде у средњим школама Републике Србије да сазнају шта су отворени подаци, какав је њихов значај и каква је примена, и омогућити им да међусобно продискутују о методичким аспектима наставе о отвореним подацима. Наставници ће добити материјале за припрему часова о отвореним подацима и материјале за организацију пројектне наставе за израду инфографика на основу отворених података.

Појам отворених података, портали отворених података и значај отварања података. Друштвени контекст отварања података: лични подаци и објава података, грађанска права и обрада података, улога Повереника за информације и заштиту података о личности Републике Србије. Технички контекст отварања података: податак, метаподатак, сет података, машински читљиви подаци, базе података, „big data“, физичко складиштење података, информациони системи, обрада података, формати отворених података, визуелизација података. Модуларна структура наставних материјала о отвореним подацима и прилагођавање одељењу, групи или индивидуализација наставе.

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

мастер математичар Душа Вуковић , Математичка гимназија, Београд
дипломирани инжењер електротехнике Катарина Милановић , Министарство просвете, науке и тех. развоја
доктор техничких наука, област организац Данијела Шћепановић , Министарство просвете, науке и технолошког развоја
дипломирани економиста Александар Борисављевић , Центар за образовне технологије

2

100

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи

10000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 олајн приступ могућ из свих места у Србији 02.03.2019. 150