ЕКОНОМИЈА, МЕНАЏМЕНТ, ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА И КВАНТИТАТИВНЕ МЕТОДЕ У УСЛОВИМА ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ

Код одобреног скупа: 296  

Конференција

Економски факултет у Суботици
Сегедински пут 9-11, 24000 СуботицаДејан Брцанов
brcanovd@ef.uns.ac.rs
0214852923
0691879688

ЕКОНОМИЈА, МЕНАЏМЕНТ, ПОСЛОВНА ИНФОРМАТИКА И КВАНТИТАТИВНЕ МЕТОДЕ У УСЛОВИМА ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

редовни професор Александар Грубор , Економски факултет у Суботици
Редовни професор Пере Тумбас , Економски факултет у Суботици
редовни професор Александар Чучковић , Економски факултет у Суботици
доктор економских наука Кристина Мијић , Економски факултет у Суботици
доцент Сунчица Милутиновић , Економски факултет у Суботици
доцент Сунчица Милутиновић , Економски факултет у Суботици
ванредни професор Агнеш Славић , Економски факултет у Суботици
доцент Слободан Марић , Економски факултет у Суботици
мастер економиста Радмила Бјекић , Економски факултет у Суботици
доцент Ненад Ђокић , Економски факултет у Суботици
доцент Никола Милићевић , Економски факултет у Суботици
ванредни професор Вера Зеленовић , Економски факултет у Суботици
доктор информатичких наука Саша Бошњак , Економски факултет у Суботици
доцент Дејан Брцанов , Економски факултет у Суботици
доцент Драган Стојић , Економски факултет у Суботици
ванедни професор Раде Поповић , Економски факултет у Суботици
ванредни професор Новица Супић , Економски факултет у Суботици

1 дана (укупно време рада: мин.)

97

Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Нови Сад 13.04.2019. 39

Радне биографије


Александар Грубор

Члан програмског одбора
024628000
agrubor@ef.uns.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Економски факултет у Суботици 

Радно место:

доктор економских наука 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2019 Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду асистент, доцент, ванредни професор, редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Прилагођавање образовања из области маркетинга у Републици Србији условима дигиталне економије Коаутор Конференција „Перспективе партнерства власти, привреде и институција високог образовања у подстицању економског развоја“, 2017
The influence of perceived characteristics of the web as a sale channel on customer online choice of tourist services Коаутор Modern management tools and economy of tourism sector in present era (pp. 461-475). 2017
Формативни и рефлективни индикатори у мерењу конструката у маркетингу. Коаутор Изазови и проблеми савременог маркетинга, Златибор 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Маркетинг комуникације, 2011, Економски факултет у Суботици Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Повеља капетан Миша Анастасијевић за допринос развоју високошколског образовања. Медија Инвент, Телевизија Нови Сад, Привредна комора Војводине и Факултет техничких наука Нови Сад 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско удружење за маркетинг СЕМА
Научно друштво економиста Србије

Пере Тумбас

Члан програмског одбора и реализатор
063887799
pere.tumbas@ef.uns.ac.rs
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Економски факултет у Суботици 

Радно место:

Професор економске групе предмета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 2019 Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду асистент, доцент, ванредни професор, редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
University Business Models and Digital Transformation Коаутор Зборник радова научног скупа 2018
Дигитална трансформација пословања Коаутор Зборник радова научног скупа 2018
Digital Transformation of Higher Education: Competing on Analytics Коаутор Зборник радова научног скупа 2018
Digital Transformation of Research Process at Higher Education Institutions Коаутор Зборник радова научног скупа 2018
Дигитална стратегија у трансформацији пословања Коаутор Зборник радова научног скупа 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Информационе технологије и информациони системи, 2006., Економски факултет Суботица Коаутор
Софтверски инжењеринг, 2008., Економски факултет Суботици и Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду Коаутор
Информационе технологије и системи, 2014., Економски факултет у Суботици Коаутор
Развој информационих система, 2017, Економски факултет у Суботици Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)
Association for Information Systems (AIS)
European UNiversity Information Systems (EUNIS)
European Distance and E-learning Network (EDEN)
Institute for Supply Management (ISM)

Александар Чучковић

Реализатор и модератор
0642420221
cuckovic@ef.uns.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Економски факултет у Суботици 

Радно место:

наставник на факултету 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2019 Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду асистент, доцент, ванредни професор, редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Умеће као извориште уметности и технологије Аутор Теорија 2016
Естетска природа виртуелне стварности Аутор Теме 2011
Модерни преокрет у схватању знања Аутор Архе 2006
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Увод у филозофију, 2009, Економски факултет у Суботици Коаутор
Етика пословања, 2011, Економски факултет у Суботици Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско филозофско друштво
Естетичко друштво Србије

Кристина Мијић

Реализатор и модератор
062474122
mijick@ef.uns.ac.rs
Звање:

доктор економских наука 

Установа:

Економски факултет у Суботици 

Радно место:

наставник на факултету 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2019 Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду сарадник у настави, асистент, асистент са докторатом, доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Opportunistic management behavior in reporting earnings of agricultural companies Коаутор Custos e Agronegocio, 14 (1), 125-142. 2018. 2018
Implementation of Accounting Software as a Support to Company Management Коаутор Technics Tecnologies Education Management, 6 (2), 471-477, 2011. 2011
Prospect for Survival and Development of Audit Firms through Integration into Audit Networks Коаутор Teme, 39 (2), 409-423. 2015. 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Актуелни утицај информационих технологија на процес ревизије, 2015, Економски факултет у Суботици Коаутор
Професија и пракса ревизије финансијских извештаја у Србији, 2015, Економски факултет у Суботици Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан одбора за рецензије часописа Економски погледи
Члан одбора за рецензије часописа Анали Економског факултета у Суботици
Члан одбора за рецензије часописа Acta Economica Бања Лука

Сунчица Милутиновић

Реализатор
062474029
suncica@ef.uns.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Економски факултет у Суботици 

Радно место:

наставник на универзитету 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2019 Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду асистент приправник, асистент, асистент са докторатом,доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Supervision of Financial Reporting Through the Prism of the Regulatory Framework and Practice in the Republic Of Serbia Аутор Vol. 45, No. 1, pp. 99-119. DOI: 10.5937/Industrija45-11653. 20 2017

Сунчица Милутиновић

Реализатор
062474029
suncica@ef.uns.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Економски факултет у Суботици 

Радно место:

наставник на универзитету 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2019 Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду асистент приправник, асистент, асистент са докторатом,доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Supervision of Financial Reporting Through the Prism of the Regulatory Framework and Practice in the Republic Of Serbia Аутор Industry, Belgrade: Economics Institute, Vol. 45, No. 1, pp. 99-119. DOI: 10.5937/Industrija45-11653. 20 2017
Indicators of Fraud in Financial Reporting in the Republic of Serbia Коаутор Теме – часопис за друштвене науке. Vol. XLII, No. 4, pp. 1319-1338. DOI: 10.22190/TEME1804319D. 2018
Key Predictors of Internal Supervision of Financial Statements Аутор Facta Universitatis, Series: Economics and Organization. Vol. 15, No. 1, pp. 29-41. DOI: 10.22190/FUEO1801029M 2018
Financial Reporting of Investment Properties in Serbian Manufacturing Enterprises Коаутор Proceedings of the 5th International Scientific Conference EBM - Contemporary Issues in Economics, Business and Management. Kragujevac 2018
Степен конвергенције рачуноводствене регулативе у Србији са међународном регулативом Аутор Рачуноводство, Београд: Рачуноводство д.о.о., број 09-10, стр. 40-55, UDK: 340.137:657(497.11:4-672EU). 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Рачуноводство практикум, 2014, Економски факултет у Суботици Коаутор
Финансијско извештавање и међународна рачуноводствена регулатива, 2014, Пролетер, Бечеј Коаутор

Агнеш Славић

Члан програмског одбора и реализатор
0642221142
szlavicz_agnes@yahoo.com
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Економски факултет у Суботици 

Радно место:

наставник на универзитету 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2019 Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду асистент, доцент, ванредни професор,
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Serbia Коаутор In: HRM in Transition – Practice of MNC-subsidiaries in Central and Eastern Europe, Russia and Kazakhstan (ed: Poór J., Engle A.D., Brewster C.) 2017
Training Practices and Organisational Performance: A Comparative Analysis of Domestic and International Market Oriented Organisations in Central & Eastern Europe Коаутор Journal of East European Management Studies (JEEMS),Vol. 21, Iss.4, pp. 406-432 2016
Idealism and Relativism in Ethics: The Results of Empirical Research in Seven CEE Countries and one North European Country Коаутор Journal of East European Management Studies. Vol. 20, Is 4., pp.484-505. 2015
HR Management at Subsidiaries of Multinational Companies in CEE in Light of Two Surveys of Empirical Research in 2008 and 2013, Коаутор Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 12., No. 3, pp. 229-249. 2015
The Role of Human Resource Management in Small and Medium Sized Companies in Central-Eastern Europe. Springer Book. Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies - Issues, Obstacles and Perspectives Коаутор In: Economic Development and Entrepreneurship an Transition Economies: Issues, Obstacles and Perspectives (ed. Ateljević J., Trivić J.), pp. 205-229. 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Менаџмент људских ресурса, 2017, Економски факултет у Суботици Коаутор
Менаџмент људских ресурса –практикум, 2015, Економски факултет у Суботици Аутор
Организационо понашање – практикум, 2006, Економски факултет у Суботици Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
члан ,,Друштва стручњака за менаџмент људских ресурса Мађарске” (Humán Szakemberek Országos Szövetsége)
редовни члан и истраживач ,,Научног друштва за хунгаролошка истраживања” (Magyarságkutató Tudományos Társaság)
члан ,,Друштва за регионалне науке Мађарске” (Magyar Regionális Tudományi Társaság)

Слободан Марић

Реализатор и модератор
062474970
marics@ef.uns.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Економски факултет у Суботици 

Радно место:

наставник на универзитету 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2019 Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду сарадник у настави, асистент, асистент са докторатом, доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Учење и развој кроз процес бенчмаркинга Коаутор Стратегијски менаџмент, 2005, Но 1- 2/2005, пп. 75-78, ИССН 0354-8414, 10 2005
Доступност технологије: Подстицај за предузетништво засновано на могућностима Коаутор 22. Strategic management and decision support szstems in strategic management 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
KNOWLEDGE – ECONOMY – SOCIETY. IN THE DEVELOPMENT AND CHALLENGES OF MODERN ECONOMIES, FINANCE AND INFORMATION TECHNOLOGY, 2015, Foundation of the Cracow University of Economics Коаутор

Радмила Бјекић

Реализатор
0621583898
rstojanovic@ef.uns.ac.rs
Звање:

мастер економиста 

Установа:

Економски факултет у Суботици 

Радно место:

асистент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2019 Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду сарадник у настави, асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Лидерство у дигиталној ери – пут ка коришћењу савремених могућности Коаутор Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту 2018
The Role of the Internet and Social Networks in Recruitment and Selection Process Коаутор Strategic Management. International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management, 22(3), стр. 36-43 2017

Ненад Ђокић

Реализатор и модератор
0638493315
djokicn@ef.uns.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Економски факултет у Суботици 

Радно место:

наставник на универзитету 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2008 VB Leasing doo Референт администрације продаје
2008 2013 Висока пословна школа струковних студија Нови Сад сарадник у настави, асистент
2013 2019 Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду асистент, асистент са докторатом, доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Прилагођавање образовања из области маркетинга у Републици Србији условима дигиталне економије Коаутор Перспективе партнерства власти, привреде и институција високог образовања у подстицању економског развоја 2017
Коришћење скала у маркетинг истраживању Коаутор Менаџмент и маркетинг – трендови и утицаји на ефикасност тржишта Републике Србије 2017
Формативни и рефлективни индикатори у мерењу конструката у маркетингу Коаутор Изазови и проблеми савременог маркетинга 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за рурални туризам, 2015, Туристичка организација Војводине Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у школској 2003/2004., години Универзитет у Новом Саду 2005
Награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у школској 2004/2005. години Универзитет у Новом Саду 2006
Награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у школској 2005/2006. години Универзитет у Новом Саду 2007
Награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у току студија Универзитет у Новом Саду 2007
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско удружење за маркетинг СЕМА
Научно друштво економиста Србије

Никола Милићевић

Реализатор
0637127370
milicevic.nikola@ef.uns.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Економски факултет у Суботици 

Радно место:

наставник на универзитету 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2019 Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду сарадник у настави, асистент, асистент са докторатом, доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Прилагођавање образовања из области маркетинга у Републици Србији условима дигиталне економије Коаутор Перспективе партнерства власти, привреде и институција високог образовања у подстицању економског развоја 2017
Коришћење имејл маркетинга у складу са приступом маркетинга са дозволом у промоцији студијског програма Коаутор Стратегијски менаџмент и системи подршке одлучивању у стратегијском менаџменту 2018
Tourist services online purchases in the context of the Theory of planned behaviour Коаутор The Annals of the Faculty of Economics in Subotica 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у школској 2003/2004. години Универзитет у Новом Саду 2005
Награда Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у току студија Универзитет у Новом Саду 2009
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско удружење за маркетинг СЕМА
Научно друштво економиста Србије

Вера Зеленовић

Члан програмског одбора и реализатор
062233030
vera.zelenovic@ef.uns.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Економски факултет у Суботици 

Радно место:

наставник на универзитету 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1982 1992 Центрославија Директор маркетинга
1992 1999 Војвођанска банка Заменик директора маркетинга
1999 2000 Карић Банка Директор маркетинга
1999 2008 БК Универзитет, ФПМ Ванредни професор
2008 2013 РПК Нови Сад Саветник председника
2005 2008 Скупштина АПВ Саветник потпредседника
2008 2019 Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Efficiency Dynamics of the Croatian Banking Industry: DEA Investigation Коаутор Economic Research - Ekonomska Istraživanja , Volume 32, 2019,Issue 1 2019
Comparison of structuring the interest rates on micro loans in Serbia and Montenegro Коаутор TEM Journal ISSN: 2217-8309 Vol 6, Br 2, str. 303-314 Serbia 2017. 2017
Serbian agriculture loans with the aim of improving the current situation Коаутор Ekonomika poljoprivrede ISSN: 0352-3462, Year 65, No. 1 (1-464), 2018. str.323-336. 2018
Strategic planning in banking Коаутор Technics Technologies Education Management / TTEM ISSN: 1840-1503 Vol. 7, No. 1, Str. 196-204. 2012
Socially responsible behavior of banks-banks examples in Serbia Коаутор Technics Technologies Education Management / TTEM ISSN: 1840-1503 Vol. 7, No. 1, Str. 196-204. 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Etika u bankarskom poslovanju, Monografija, 2017, Ekonomski fakultet u Subotici Аутор
Маркетинг у банкарству-допуњено и имењено издање, 2015, Економски факултет Суботица Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Прво место освојено са студентима на савезном такмичењу из Маркетинга Удружење факултета Србије 2001
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво економиста Србије
Члан жирија, Интеза банка, Управљање задовољством клијената, 2012.

Саша Бошњак

Члан програмског одбора и реализатор
062474019
sasabosnjak1996@gmail.com
Звање:

доктор информатичких наука 

Установа:

Економски факултет у Суботици 

Радно место:

наставник на универзитету 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 1990 Р.О. „Рачунски центар Сомбор“ Програмер/Системски инжињер
1990 2019 Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду асистент, доцент, ванредни професор, редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
PLAYER - a European Project and a Game to Foster Entrepreneurship Education for Young People Коаутор Journal of Universal Computer Science, Vol.18, Issue 1, pp. 86-106, 2012. 2012
PLAYER - An European Challenge Game to Discover Young Entrepreneurs Коаутор Handbook of Research on Serious Games as Educational, Business and Research Tools 2012
Cybercrime and Digital Foresnics – Teechnologies and Approaches Коаутор DAAAM International Scientific Book 2014
EWMA-Based Treshold Algorithm for Intrusion Detection Коаутор Internationa Journal of Computing and Informatics - CAI 2010
EWMA Algorithm in Network Practice Коаутор INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS COMMUNICATIONS & CONTROL - ICCCC 2010

Дејан Брцанов

Реализатор и модератор
0214852923
brcanovd@ef.uns.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Економски факултет у Суботици 

Радно место:

наставник на универзитету 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2004 2019 Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду асистент, асистент са докторатом, доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Discriminant analysis – Applications and software support Коаутор Management information system 2008
Kings in hypertournaments Коаутор Graphs and combinatorics 2013
Two-echelon location routing synchronized with production schedules and time windows Коаутор Central European Journal of Operations Research 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Статистика кроз примере, 2014, Економски факултет у Суботици Коаутор

Драган Стојић

Реализатор
0600545151
stojicd@ef.uns.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Економски факултет у Суботици 

Радно место:

наставник на универзитету 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2019 Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду асистент, асистент са докторатом, доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Multicriteria HR Allocation Based on Hesitant Fuzzy Sets and Possibilistic Programming Коаутор Acta Polytechnica Hungarica 12(3): 185-197 2015
On existence of P-valued fuzzy sets with a given collection of cuts Коаутор Fuzzy Sets and Systems 161(5): 763-768 2010
Determinants of Nonlife Insurance Market Attractiveness for Foreign Investments: Eastern European Evidence Коаутор EKONOMSKA ISTRAZIVANJA-ECONOMIC RESEARCH 25(2): 297-309 2012

Раде Поповић

Члан програмског одбора и реализатор
024628064
popovicr@ef.uns.ac.rs
Звање:

ванедни професор 

Установа:

Економски факултет у Суботици 

Радно место:

наставник на универзитету 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 1997 Подрум Палић Самостални комерцијалиста
1997 2019 Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду асистент, доцент, ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Uticaj poslovne strategije na tehničku efikasnost mlekara u Srbiji Аутор Proceedings XXIII International scientific conference Strategic management and deceision support systems in Strategic Management 2108
Food scare crisis: The effect on Serbian dairy market Аутор International food and agribusiness management review - IFAMR, 20(1), 113-127 2107
Задруге у пољопривреди Србије: између стварности и могућности Аутор Анали Економског факултета у Суботици, 53 (37), 43-56. (2017). 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Основе аграрне економике, 2016, Пролетер Бечеј Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво аграрних економиста Србије – ДАЕС
Научно друштво економиста Србије, Научно друштво аграрних економиста Балкана – НДАЕБ
International Farm Management Association (IFMA)
European Association of Agricultural Economists – EAAE

Новица Супић

Реализатор и модератор
0214852915
novicasupic@ef.uns.ac.rs
Звање:

ванредни професор 

Установа:

Економски факултет у Суботици 

Радно место:

наставник на универзитету 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2019 Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду асистент, доцент, ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The Uncertainty of Academic Rent and Income Inequality: The OECD Panel Evidence Коаутор Allied Social Science Associations 2019 Annual Meeting 2109
Income Polarization of the U.S. Working Class: An Institutionalist View Коаутор ASSA 2018 annual meetings 2018
The meritocratic Elite versus the Common Man: Income Inequality in the Affluent OECD Countries Коаутор ASSA 2017 annual meetings 2017
Foreign Direct Investment and Income Distribution: Evidence from Post-Communist New EU Member States Коаутор Economic Turmoil in Contemporary Europe III 2018
Private versus Public Investment in R&D and Income Inequality in the U.S Коаутор The 8th Annual Meetings of the Armenian Economic Association 2018
Institutional Changes and Income Inequality: Some Aspects of Economic Change and Evolution of Values in CEE Countries Коаутор Eastern European Economics, 56(6): 522-540 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Асистент главног уредника часописа Panoeconomicus - часопис на SSCI листи.
Association for Evolutionary Economics; Association for Comparative Economic Studies
Савез економиста Србије; Секретар Савеза Економиста Војводине