Певање a prima vista - метод Владимира Јовановића

Код одобреног скупа: 295  

Саветовање

Музичка школа "Петар Кранчевић"
Житна пијаца 28, Сремска МитровицаЈованка Иванић
jokaslikedzi@gmail.com
0642714676
0642714676
022639061

Певање a prima vista - метод Владимира Јовановића

Савладавање специфичних педагошких метода.Упознавање учесника семинара са аутентичним педагошким методом аутора при певању са листа. Усавршавање брзине опажања одређених елемената у циљу функционалне применљивости. Корелација солфеђа са наставом теорије музике, путем аутентичног приступа аутора.

Опажање 4 могућа мелодијска покрета у примерима за певање - лествични, терцни, акордски и скоковити покрет већи од терце. Упутство за тумачење мелодијских примера из уџбеника В. Јовановића Интеракција и практичан рад са наставницима и ученицима ОМШ и СМШ Дискусија са учесницима на теме из области певања примера са листа

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1

25

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи

300 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Музичка школа "Петар Кранлевић", Житна пијаца 28, Сремска Митровица 14.04.2019. 26