Певање a prima vista - метод Владимира Јовановића

Код одобреног скупа: 295  

Саветовање

Музичка школа "Петар Кранчевић"
Житна пијаца 28, Сремска МитровицаЈованка Иванић
jokaslikedzi@gmail.com
0642714676
0642714676
022639061

Певање a prima vista - метод Владимира Јовановића

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1 дана (укупно време рада: мин.)

25

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Музичка школа "Петар Кранлевић", Житна пијаца 28, Сремска Митровица 14.04.2019. 26

Радне биографије


Владимир Јовановић

Реализатор
0112751785
oljajovanovic88@gmail.com
Звање:

Диплом. муз. педагог и диплом. диригент 

Установа:

МШ "Мокрањац", Београд 

Радно место:

наставник солфеђа у пензији 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1965 1969 МШ "Лисински" Београд наставник солфеђа
1969 2002 МШ "Мокрањац" наставник солфеђа
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
- Методика наставе солфеђа II – алтерације, модулације и атонална мелодија Аутор издање аутора 2016
- Методика наставе солфеђа III – пријемни испити, интонирање и опажање, теорија музике, модуси, певање а прима виста Аутор издање аутора 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Солфеђо (I-VI) за нижу музичку школу, Нота, Књажевац, 1972-1973. Аутор
Солфеђо (I-IV) за средњу музичку школу, Нота, Књажевац 1978-1981. Аутор
Практикум, Народна књига 2000. Аутор
Теорија музике, Креативни центар 2013. Аутор
Методика наставе солфеђа III – пријемни испити, интонирање и опажање, теорија музике, модуси, певање а прима виста (издање аутора) 2016. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Повеља за изузетан допринос развоју музичке педагогије Удружење музичких и балетских педагога Србије 1979
Награда Савеза музичких и балетских педагога Србије за вишегодишње изузетне педагошке резултате Савез музичких и балетских педагога Србије 2002
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење музичких и балетских педагога Србије