ИНФОРМАЦОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, ОБРАЗОВАЊЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Код одобреног скупа: 292  

Конференција

Факултет техничких наука Чачак
Светог Саве 65 Чачакпроф др Алемпије Вељовић
alempijeveljovic@gmail.com
0637775378
0637775378

ИНФОРМАЦОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, ОБРАЗОВАЊЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

професор струковних студија Бојан Ристић , Висока школа струковних студија за информационе те
Доктор техничко технолошких наука Момчило Ранђеловић , ЕТШ „Никола Тесла“ Ниш
редовни професор Универзитета у Крагујев Алемпије Вељовић , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Кр

2 дана (укупно време рада: мин.)

80

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Радне биографије


Бојан Ристић

Члан програмског одбора
011209679
bojan.ristic@its.edu.rs
Звање:

професор струковних студија 

Установа:

Висока школа струковних студија за информационе те 

Радно место:

дипломирани математичар смер рачунарство 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 1992 13. београдска гимназија професор математике и информатике
1993 1995 ОШ Јосиф Панчић професор математике и информатике
2002 2013 Министарство просвете стручни сарадник на пословима за развој средњег образовања,
2013 2016 Висока школа струковних студија за информационе технологије ИТС директор школе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Описи 56 стандарда занимања у области информационо комуникационих технологија Пројект:"Подршка креирању политике заошљавања заснованом на подацима", Europe Aid/131428/C/SER/RS, 2014. Аутор Europe Aid/131428/C/SER/RS, 2014. 2014
Образовање стручних кадрова засновано на компетенцијама Nacionalna konferencija sa međunarodnim učešćem Fakultet tehničkih nauka u Čačku, 25-27. Septembar 2015. Коаутор Fakultet tehničkih nauka u Čačku, 25-27. Septembar 2015. 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Развојни проблеми самосталног предузетништва у Србији и њихово решавање, Унија послодаваца Србије, Београд, 2006. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Секторско веће за информационе технологије ПКС

Момчило Ранђеловић

Члан програмског одбора и реализатор
0637327952
mocaprof@gmail.com
Звање:

Доктор техничко технолошких наука 

Установа:

ЕТШ „Никола Тесла“ Ниш 

Радно место:

наставник стручних предмета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 2019 ЕТШ „Никола Тесла“ Ниш Hаставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Информационе технологије у реализацији националног такмичења из информатике – Тесла Инфо Куп“, Зборник радова Конференција „YU INFO“ , Копаоник, 2013. Коаутор „YU INFO“ , Копаоник, 2013. 2013
„Испитивања о степену коришћења дигиталних кликера као уређаја за интерактивно праћење напредовања знања ученика у Македонији“ , Зборник радова, Национална конференција „Реинжењеринг пословних процеса у образовању“ Чачак 2013. Предавач Зборник радова, Национална конференција „Реинжењеринг пословних процеса у образовању“ Чачак 2013. 2013
„Мобилни телефон и Интернет као едукативна средства у такмичењу Тесла Инфо Куп“, Зборник радова, Национална конференција „Реинжењеринг пословних процеса у образовању“, Чачак 2013. Предавач Зборник радова, Национална конференција „Реинжењеринг пословних процеса у образовању“, Чачак 2013. 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
„Рачунари за 3. разред електротехничке школе“, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд Коаутор
„Рачунари за 4. разред електротехничке школе“, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд Коаутор
„Програмирање за 2. разред електротехничке школе“, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
„Grand Prix” –за идејно решење за унапређење привреде, Регионална занатска комора - Ниш Регионална занатска комора - Ниш 2009
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво информатичара Србије – ПДИС , члан

Алемпије Вељовић

Члан програмског одбора и модератор
0637775378
alempijeveljovic@gmail.com
Звање:

редовни професор Универзитета у Крагујев 

Установа:

Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Кр 

Радно место:

универзитетски наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 2001 Војно техничка академија Војске југославије ванредни професор
2001 2019 ФТН Чачак редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Primena Metode Prethodnog Učenja kod SVM Algoritma Коаутор Зборник радова, Национална конференција „Реинжењеринг пословних процеса у образовању“, Чачак 2013. 2013
Using Artificial Neural Networks for Predictive Modeling of Graduates' Professional Choice Коаутор Зборник радова, Национална конференција „Реинжењеринг пословних процеса у образовању“, Чачак 2015. 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Увод у информационе системе и баѕе података Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Инжењерска академија Србије