ИНФОРМАЦОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, ОБРАЗОВАЊЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Код одобреног скупа: 292  

Конференција

Факултет техничких наука Чачак
Светог Саве 65 Чачакпроф др Алемпије Вељовић
alempijeveljovic@gmail.com
0637775378
0637775378

ИНФОРМАЦОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ, ОБРАЗОВАЊЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

Циљ скупа је унапређивање компетенција наставника у области предузетништва са нагласком на употребу ИТ

ИКТ у настави кроз дигитални дијалог, Утицај предузетничке идеје на развој стар ап у ИТ индустрији, Е пословање у предузетништво: правци развоја и перспективе

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

професор струковних студија Бојан Ристић , Висока школа струковних студија за информационе те
Доктор техничко технолошких наука Момчило Ранђеловић , ЕТШ „Никола Тесла“ Ниш
редовни професор Универзитета у Крагујев Алемпије Вељовић , Факултет техничких наука у Чачку, Универзитет у Кр

2

80

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

1000 РСД