Дигитално компетентан наставник за примену електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала

Код одобреног скупа: 291  

Симпозијум

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

Дигитално компетентан наставник за примену електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала

унапређење дигиталних комптенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Професор разредне наставе Снежана Милојковић , ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште
Дипломирани политиколог Ивона Симић , Кабинет председника Владе РС
Доктор рачунарства Филип Марић , Математички факултет, Универзитет у Београду
Мастер учитељ Анђела Стевановић , ОШ "Ђуро Стругар" Нови Београд
Професор разредне наставе Ивана Јухас , ОШ "Горња варош" Земун
Професор разредне наставе Марина Ињац , ОШ "Душко Радовић" Нови Београд
Професор разредне наставе Силвана Ђорђевић , ОШ "Бранко Радичевић“
Професор разредне наставе Ивица Жупањац , ОШ "Милун Ивановић" Ушће
Дипломирани педагог Ивана Милошевић , Издавачка кућа Едука
МА проф. француског језика и књижевности Дејан Јанковић , ОШ "Михаило Петровић Алас" Београд
Професор енглеског језика и књижевности Емина Јеремић Мићовић , Прва основна школа краља Петра Другог Ужице
Мастер филолошких наука Милица Живковић , ОШ "14. октобар" Београд
Дипломирани географ (мастер) Бојана Жујовић , ОШ "Бора Станковић" Београд
Дипл. математичар за рачунарство и инф. Kaтарина Вељковић , Прва крагујевачка гимназија Крагујевац
Професор математике Свјетлана Петровић , Издавачка кућа "Креативни центар"
Професор разредне наставе Невена Перић , ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево
Мастер учитељ Јасмина Стојковић , ОШ „Краљ Александар I” Нови Београд
Професор разредне наставе Катарина Радосављевић , ОШ „Вељко Дугошевић“ Београд

1 дана (укупно време рада: мин.)

1000

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Стручни сарадник у школи

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд 06.04.2019. 503

Радне биографије


Снежана Милојковић

Члан програмског одбора
0646445379
sneznana@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2019 ОШ "Иво Лола Рибар" Велико Градиште Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
"Улога наставних средстава и веб алата у савременој настави" Аутор Акредитован стручни скуп 2018
Савремене технологије у настави математике, IV научни скуп, Зборник, Факултет педагошких наука Јагодина. Аутор Објављен рад 2017
„ИКТ компетенције наставника за друштво знања“, Зборник Наше стварање, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац. Аутор Објављен рад 2015
Учешће у осмишљавању и реализацији бројних пројеката и активности које се односе на различите сегменте образовно-васпитног система и праксе. Аутор и реализатор акредитованих обука и стручних скупова Реализатор Пројекти/обуке/стручни скупови 2018
Аутор бројних радова објављених у Бази знања Креативне школе, Дигиталном часу, Електронским зборницима Сабора учитеља. Аутор Објављени радови 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
"Радост васкршњег јутра" - Прва републичка награда Друштво учитеља Мионица и Министарство просвете, науке и технолошког развоја 2009
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије

Ивона Симић

Реализатор
063384760
ivona.simic@gov.rs
Звање:

Дипломирани политиколог 

Установа:

Кабинет председника Владе РС 

Радно место:

Саветник за људске ресурсе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2017 2019 Кабинет председника Владе РС Саветник за људске ресурсе
2014 2019 HR Team by Ivona Simic Директор
2016 2017 Министарство државне управе и локалне самоуправе Посебни саветних за људске ресурсе
2014 2014 McCann Group HR бизнис партнер
2012 2013 McCann Group Директор HR сектора
2011 2012 - Независни HR консултант
2010 2011 Booz Allan Hamilton HR саветник
2010 2010 - Независни HR консултант
2006 2010 WURTH d.o.o. HR менаџер
2005 2006 The Urban Institute тренинг координатор
2003 2005 Development Alternatives Inc. Старији саветник за обуке
2002 2003 Development Alternatives Inc. Тренинг координатор
2000 2002 Int'l Orthodox Christian Charities Грант менаџер
1998 2000 Центар за развој непрофитног сектора Пројектни менаџер
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Преко 20 година искуства из области људских ресурса у осмишљавању и имплементацији свих HR активности, укључујући селекцију, администрацију, мапирање тренинг потреба запослених и креирање њихових годишњих тренинг планова, као и реализацију великог броја обука на појединачне HR теме. Реализатор - 2019
Искуство у раду са јавним, непрофитним и профитним секторима на осмишљавању и имеплемнтацији организационих процедура, креирању радних планова, спровођењу мониторинга, евалуацији учинка и имплементацији програма вредновања учинка, као и на процесима селекције, запошљавања, евалуације запослених Реализатор - 2019
Искуство у креирању иновативних тренинг методологија и програма, укључујући осмишљавање тренинг плана, припреме тренинг материјала, спровођење великог броја тренинга, као и евалуације и имплементације тренинг алата. Реализатор - 2019
Дугогодишње искуство у извођењу и фацилитацији различитих врста тренинга, укључујући офлајн и онлајн тренинге јавног наступа, тренинга за тренере, као и коучинг обуке за групе и појединце. Реализатор - 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Америчка привредна комора, HR Task Force, члан
Америчка привредна комора, HR Forum, председавајући
Савет за стручно усавршавање у локалним самоуправама, члан

Филип Марић

Реализатор
062460510
filip@matf.bg.ac.rs
Звање:

Доктор рачунарства 

Установа:

Математички факултет, Универзитет у Београду 

Радно место:

Ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2019 Математички факултет, Универзитет у Београду Ванредни професор
2010 2016 Математички факултет, Универзитет у Београду Доцент
2002 2009 Математички факултет, Универзитет у Београду Асистент приправник и асистент
2007 2019 Рачунарска гимназија Професор
2009 2019 Математичка гимназија Професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Filip Marić: A Survey of Interactive Theorem Proving. Zbornik radova 18(26), pp. 173–223, 2015. Аутор Објављен рад 2015
Filip Marić, Ivan Petrović, Danijela Petrović, Predrag Janičić: Formalization and Implementation of Algebraic Methods in Geometry. In THedu’11, Wroclaw, Poland, 2011, Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science 79, pp. 63–81. Коаутор Објављен рад 2011
Filip Marić, Walther Neuper: Editorial on „TP-based Systems and Education”. Electronic Journal of Mathematics and Technology, Special Issue, 2011. Аутор Објављен рад 2011
Milena Vujošević-Janičić, Filip Marić, Dušan Tošić: Using Simplex Method in Verifying Software Safety. YUJOR, 19(1), 2009. Коаутор Објављен рад 2009
Бројни радови објављени у часописима са SCI листе, као и зборницима конференција. Искуство у области истраживачких активности и рад на пројектима. Аутор Објављени радови/истраживачки рад 2019
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Филип Марић, Предраг Јаничић: Програмирање 1, Математички факултет, Београд, 2015. Коаутор
Десанка Радуновић, Александар Самарџић, Филип Марић: Нумеричке методе, Збирка задатака кроз C, Fortran и Matlab, Академска Мисао, Београд, 2005. Коаутор
Филип Марић: Информатика, уџбеник за први разред гимназије, Klett, Београд, 2014. Аутор
Филип Марић, Душко трифуновић, Срђан Трајковић, Иван Кљајић, Оливера Грачанин: Информатика, уџбеника за други разред гимназије, Klett, Београд, 2015. Коаутор
Филип Марић: Информатика, уџбеник за трећи разред гимназије, Klett, Београд, 2016. Аутор
Весна Маринковић, Филип Марић: Рачунарство и информатика, уџбеник за четврти разред гиманзије, Klett, Београд, 2017. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за једног од најбољих младих истраживача Математички факултет 2009
Најбољи асистент Студентски парламент Матеатичког факултета 2006
Већи број награда за једног од најбољих студената у Србији/Југославији Краљевски дом Карађорђевића, Влада Краљевине Норвешке, Београдска банка, Фондација за стипендирање научног и уметничког подмлатка Владе Републике Србије 2000
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Један од оснивача фондације Петља која се бави развојем алгоритамске писмености у Србији
Председник комисије за информатику Друштва математичара Србије
Члан одбора за образовање Српске академије наука и уметности
Група за аутоматско резонивање (АРГО) Математичког факултета у Београду
Асоцијација за аутоматско резоновање
САТ асоцијација

Анђела Стевановић

Реализатор
0692168573
stevanovicandjela7@gmail.com
Звање:

Мастер учитељ 

Установа:

ОШ "Ђуро Стругар" Нови Београд 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2019 ОШ "Ђуро Стругар" Нови Београд Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
НТЦ систем учења Реализатор Летња и зимска школа за даровиту децу у ОШ „Ђуро Стругар“ 2014
НТЦ у настави Реализатор Презентовање рада на Сабору учитеља 2014
„2000 дигиталних учионица“ Реализатор Пројекат 2018
Наша околина – наше здравље Аутор Дигитални час – рад објављен у зборнику радова 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије
Друштво учитеља Београда

Ивана Јухас

Реализатор
0641989545
ivanajuhas@yahoo.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ "Горња варош" Земун 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1986 1989 ОШ "Соња Маринковић" Земун Професор разредне наставе
1989 2019 ОШ "Горња варош" Земун Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Дигитални уџбеник СОН 1, 2018 Дигитални уџбеник МАТЕМАТИКА 1а и 1б, 2018 Аутор - 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Мудрица СОН 1 вежбанка са контролним задацима; 2018, ЕДУКА, Београд Коаутор
Мудрица СРПСКИ ЈЕЗИК 1 вежбанка са контролним задацима; 2018, ЕДУКА, Београд Коаутор
Мудрица МАТЕМАТИКА 1 вежбанка са контролним задацима; 2018, ЕДУКА, Београд Коаутор

Марина Ињац

Реализатор
0656159617
marina.injac@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ "Душко Радовић" Нови Београд 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1989 1990 ОШ "Бранко Параћ" Професор разредне наставе
1990 1991 ОШ "25. мај" Професор разредне наставе
1991 1992 ОШ "Франце Прешерн" Професор разредне наставе
1992 2019 ОШ "Душко Радовић" Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Представљање дигиталних уџбеника и приручника за наставнке разредне наставе. Предавач 34 излагања 2017
Дигитална учионица/дигитално компетентан наставник - увођење електронских уџбеника и дигиталних образовних материјала, Пилот пројекат „2000 дигиталних учионица“ Предавач Излагање 2017
Algoritam of dividing multi-digit numbers for the blind and partally sighted students applying assistive technology, Institute of knowledge managment, Skopje Коаутор Објављен рад 2016
Алгоритам дељења за слепе и слабовиде ученике; Нове технологије у образовању Коаутор Објављен рад 2016
Употреба ИКТ у комуникацији са родитељима, Образовне технологије Аутор Излагање 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Музичка култура 1 – Уџбеник за први разред основне школе, Нови Логос, Београд, 2018. Музичка култура 1 – Дигитални уџбеник за први разред основне школе, Нови Логос, Београд, 2018. Коаутор
Музичка култура 2 – Уџбеник за други разред основне школе, Нови Логос, Београд. Музичка култура 2 – Дигитални уџбеник за други разред основне школе, Нови Логос, Београд, 2019. Коаутор
Е- приручник за наставнике, Музичка култура 1 – уз уџбеник за први разред основне школе, Нови Логос, Београд, 2018. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Републички фестивал дечјег музичког стваралаштва „Деца композитори” – 2. место Пријатељи деце Србије, ДКЦ Београд 2011
Републички фестивал дечјег музичког стваралаштва „Деца композитори” – 3. место (2013) Пријатељи деце Србије, ДКЦ Београд 2013
Шести међународни бијенале уметничког дечјег израза, Културни центар, Панчево – 1. место, ликовни рад Културни центар, Панчево 2016
Шести међународни бијенале уметничког дечјег израза,– 3. место кратак образовни филм Културни центар, Панчево 2016
Међународни дечји музички фестивала „Панонија” – 1. место (2018) Панонски дечји град, марковдански сусрети деце и песника 2018
Међународни музички фестивал „Витешко пролеће” – 1. место Пријатељи деце Новог Београда 2001
Златна повеља за изузетан и драгоцен допринос улепшавању света детета Књижевни часопис за децу „Витез”, Витезов фестивал писаца за децу 2010
Специјално признање за аутентичан приступ и развој свести о употреби филмског израза у настави Министарство просвете, науке и технолошког развоја и компанија Zepter international 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља београда
Пријатељи деве Новог Београда
Центар за развоjну подршку и оснаживање деце, младих и одраслих „ЗНАЛАЦ”
Удружење за промоцију, усавршавање и развој образовања „Нови Логос“

Силвана Ђорђевић

Реализатор
0653335533
silvana.djordjevic70@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ "Бранко Радичевић“ 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2019 ОШ "Бранко Радичевић“ Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Пројекат "Дигитална учионица – дигитално компетентан наставник" Извођач Наставник одабран за похађање обуке у оквиру пројекта 2018

Ивица Жупањац

Члан програмског одбора и реализатор
0603934760
sajberuca@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ "Милун Ивановић" Ушће 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2019 ОШ "Милун Ивановић" Ушће Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Нове технологије у образовању Предавач Излагање на конгеренцији 2017
"Улога наставних средстава и веб алата у савременој настави" Аутор Акредитован стручни скуп - трибина 2017
Савремене технологије у настави математике, IV научни скуп, Зборник, Факултет педагошких наука Јагодина. Аутор Објављен рад 2017
Аутор и реализатор акредитованих обука које се изводе непосредно и онлајн. Аутор Акредитоване обуке 2019
Пројекат "Дигитална учионица – дигитално компетентан наставник“ Реализатор Пројекат 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
„Дигитални час”, друга награда, Час: Бразил Министарство трговине, туризма и телекомуникација 2013
„Дигитални час”, трећа награда, Час: Зелена блага Србије Министарство трговине, туризма и телекомуникација 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије
Краљевачко друштво учитеља

Ивана Милошевић

Реализатор
0652261436
ivana.milosevic@eduka.rs
Звање:

Дипломирани педагог 

Установа:

Издавачка кућа Едука 

Радно место:

Стручни сарадник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2007 НВО Центар за развој непрофитног сектора Београд Координатор програма Волонтерски омладински центар
2007 2010 Правно пословна школа Београд Професор грађанског васпитања
2011 2015 ИК Бигз Промотер и презентер издања
2015 2019 ИК Едука Стручни сарадник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Дигитални уџбеници Предавач Презентер дигиталних уџбеника 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Дигитални уџбеник Техника и технологија 5, 2018. Коаутор
Дигитални уџбеник Ликовна култура 5, 2018. Коаутор
Креативне радионице за васпитаче и родитеље деце узраста 3-7 година Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Форум педагога, члан удружења
Форум педагога, секретар редакције часописа Педагогија

Дејан Јанковић

Реализатор
063512970
dejankovic78@gmail.com
Звање:

МА проф. француског језика и књижевности 

Установа:

ОШ "Михаило Петровић Алас" Београд 

Радно место:

Наставник француског језика, библиотекар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2013 ССШ "Васа Пелагић" Ковин Наставник француског и латинског језика
2013 2016 ОШ "Уједињене нације" Београд Наставник француског језика
2016 2017 Друга економска школа Београд Наставник француског језика
2016 2019 ОШ "Михаило Петровић Алас" Београд Наставник француског језика, библиотекар
2017 2019 Шеста београдска гимназија Наставник француског језика, библиотекар
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Презентовање уџбеничког комплета за француски језик издавачке куће KLETT Извођач Презентација уџбеника за француски језик 2012
Презентовање уџбеничког комплета за енглески језик издавачке куће KLETT Извођач Презентација уџбеника за енглески језик 2014
Семинар "Примена интерактивних/дигиталних уџбеника у настави" (Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2014/2015. и 2015/2016. – бр. 434; 2016/2017. и 2017/2018. – бр. 439) Аутор Преко 45 реализованих семинара широм Србије 2014
Објавњени рад "Анализа примене дигиталних/интерактивних уџбеника у настави” Аутор XXII научна конференција “Педагошка истраживања и школска пракса” -УЛОГА УЏБЕНИКА У САВРЕМЕНОМ ОБРАЗОВАЊУ 2017
Сертификовани водитељ и Амбасадор пилот - пројекта “2000 дигиталних учионица” Реализатор Одржана обука са 45 полазника у Шапцу, Београду и Обреновцу. А потом и менторство на трећем дану обуке. 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Club@dos 1 уџбеник за пети разред основне школе, 2018, Klett Аутор
Club@dos 2 уџбеник за шести разред основне школе, 2019, Klett Аутор
Наставни планови и дневене припреме за часове уз уџбенички комплет Club@dos 1 уџбеник за пети разред основне школе, 2018, Klett Коаутор
Петнаестоминутни ТЕСТОВИ из француског језика за 5. разред основне школе, 2018, Klett Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних и научних преводилаца Србије од 2008. - члан
Удружење професора француског језика Србије од 2012. - члан Надзорног одбора

Емина Јеремић Мићовић

Реализатор
0642082749
eminajeremicue@gmail.com
Звање:

Професор енглеског језика и књижевности 

Установа:

Прва основна школа краља Петра Другог Ужице 

Радно место:

Наставник енглеског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2019 Прва основна школа краља Петра Другог, Ужице Наставник енглеског језика
2011 2015 Прва основна школа краља Петра Другог, Ужице Наставник енглеског језика, помоћник директора школе
2000 2003 Средња школа Рогатица, Република Српска, БиХ Наставник енглеског језика
1998 2000 Ужичка гимназија Наставник енглеског језика
1997 1998 Економска школа, Ужице наставник енглеског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Пројекат "2000 дигиталних учионица" Реализатор Сертификовани водитељ националне обуке 2018
Пројекат "2000 дигиталних учионица" Реализатор Амбасадор пројекта 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Еyes Open 1, адаптација уџбеника за енглески језик за 5. разред основне школе, Klett 2018 Коаутор
Еyes Open 2, адаптација уџбеника за енглески језик за 6. разред основне школе, Klett 2019 Коаутор
Smiles 1, адаптација уџбеника за енглески језик за 1. разред основне школе, Фреска, 2018 Аутор
Smiles 2, адаптација уџбеника за енглески језик за 2. разред основне школе, Фреска 2019 Аутор
Right on 1, адаптација уџбеника за енглески језик за 5. разред основне школе, Фреска 2018. Аутор
Right on 2, адаптација уџбеника за енглески језик за 6. разред основне школе, Фреска 2019. Аутор
Super Minds 1, адаптација уџбеника за енглески језик за 1. разред основне школе, Klett, 2018 Коаутор
Super Minds 2, адаптација уџбеника за енглески језик за 2. разред основне школе, Klett, 2019. Коаутор
Super Minds 1 – дигитални уџбеник Klett 2018, портал е-учионица Аутор
Сликовни српско-енглески речник, превод са српског на енглески језик , PONS 2016. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најиновативнији наставник за предмет енглески језик ИК Klett 2011

Милица Живковић

Реализатор
0692107467
milica.zivkovic21071989@gmail.com
Звање:

Мастер филолошких наука 

Установа:

ОШ "14. октобар" Београд 

Радно место:

Професор српског језика и књижевности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2014 2018 14 београдска гимназија Професор српског језика и књижевности
2015 2019 ОШ "14. октобар" Београд Професор српског језика и књижевности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
- Аутор - 2018

Бојана Жујовић

Реализатор
0642939159
bojana.zu@gmail.com
Звање:

Дипломирани географ (мастер) 

Установа:

ОШ "Бора Станковић" Београд 

Радно место:

Наставник географије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2019 ОШ "Бора Станковић" Београд Наставник географије
2016 2016 Трећа београдска гимназија Наставник географије
2012 2016 Средња школа Артимедиа Наставник географије
2011 2012 Унивезризрт у Београду Факултет безбедности Сарадник у настави
2009 2010 ОШ "Бора Станковић" Београд Наставник географије
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Слано копово - могући правци туристичког развоја Коаутор Објављен рад у националном часопису 2008
Екотуризам - перспектива развоја области Комова Коаутор Међународни скуп 2008
Ecological trends in contemporary tourism of Vojvodina Коаутор Међународни скуп 2008

Kaтарина Вељковић

Реализатор
0642608982
kaja76@gmail.com
Звање:

Дипл. математичар за рачунарство и инф. 

Установа:

Прва крагујевачка гимназија Крагујевац 

Радно место:

Професор информатике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2019 Прва крагујевачка гимназија Крагујевац Професор математике и рачунарства и информатике
2002 2015 Политехничка школа Крагујевац Професор математике и информатике
2001 2002 Машинска школа “Станислав Сремчевић – Црни” Кнић Професор математике и информатике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Настава информатике – Приоритети и интеграција у курикулум. Коаутор Зборник радова, Седма међународна конференција гимназија 3К. (стр. 18 – 26.). Нови Сад: Педагошко друштво Војводине и Гимназија „Исидора Секулић“ 2016
Програмирање мобилних апликација Коаутор Зборник радова, Седма међународна конференција гимназија 3К. (стр. 27 – 36.). Нови Сад: Педагошко друштво Војводине и Гимназија „Исидора Секулић“ 2016
Подучавање у виртуелном свету – обука наставника Коаутор “Реинжењеринг пословних процеса у образовању – РППО15“ - зборник радова научно-стручног скупа са међународним учешћем. (стр. 461 – 468). Чачак 2013
Учење кроз урањање у виртуелни свет Коаутор „Реинжењеринг пословних процеса у образовању – РППО13“ - зборник радова научно-стручног скупа са међународним учешћем. (стр. 336-343). Чачак 2013
Интеграција система за управљање учења и виртуелног света (Second Life) Коаутор Зборник радова: „Седми међународни симпозијум, Технологија, информатика и образовање – стање и проблеми циљеви и могућности, промјене и перспективе“ 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Уџбеник Информатика и рачунарство уџбеник за пети разред основне школе, Едука, 650-02-00086/2018-07 од 25.4.2018. Коаутор
Оквир дигиталних компетенција – Наставник за дигитално доба. (2017). Министарство просвете, науке и технолошког развоја, British Council, http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2017/04/Okvir-digitalnih-kompetencija-Final-2.pdf Коаутор
Брошура за наставнике и ученике за Office 365 систем, (2013.). Microsoft Srbija. Партнер у учењу, http://aka.ms/365ucenik и http://aka.ms/365nastavnik. Коаутор
Едукативни материјал за децу са посебним потребама –Рачунара за децу са посебним потребама. ( 2009.), Microsoft Srbija. Партнер у учењу. Коаутор
Едукативног материјала о програмирању LEGO Mindstorms® NXT робота у Microsoft Robotics Studio 1.0 – “Програмирање робота у Microsoft Robotics Studio“. (2009.), Microsoft Srbija. Партнер у учењу. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
I награду за садржај наставног часа „Програмирање LEGO NXT робота у Microsoft Robotics Studio“ Innovative Teachers Forum у оквиру Microsoft програма Партнер у учењу (на глобалном нивоу) 2007
Прво место у конкуренцији средњих школа, на тему ”Филозофија Ренеа Декарта“ Креативна школа 2007/2008 у организацији Microsoft Србија (програм Партнер у учењу) и Завод за унапређивање образовања и васпитања. 2007
Ђурђевданска награда за ваннаставне активности Град Крагујевац 2008
Члан награђеног пројектног тима у оквиру АЦЕС пројекта са наградом у категорији „Civil courage“ Ацес 2012
Треће место у конкуренцији средњих школа на тему „Виртуелна школа каријерног вођења“, Креативна школа 2012/2013 у организацији Microsoft Србија (програм Партнер у учењу) и Завод за унапређивање образовања и васпитања. 2012
Прво место на такмичењу „Let's move teaching process to the limelight!“(http://www.ods-contests.eu/the-ods-contest/meet-ods-contest-winners/) Open Discovery Space 2014
Трећа награда за рад у области математике, рачунарства, информатике и техничког образовања на наградном http://www.digitalnaskola.rs/konkurs/dc4/zbornik/brojPrijavaPoPredmetuIRazredu/ „Дигитални час“ 2015
Најбољи едукатор Србије Удружење за подстицање предузетништва „Живојин Мишић“ 2016
Прво место на такмичењу Пословни изазов 2017. (ментор) Достигнића младих Ученичке компаније 2017
Друго и треће место на Националном такмичењу ФЛЛ у Београду (ментор две екипе) EduLab SuperGlavce 2017
Треће место на Регионалном такмичењу Достигнића младих Ученичке компаније (ментор) Достигнића младих Ученичке компаније 2017
Прво место на Националном такмичењу (ментор) Достигнића младих Ученичке компаније 2017
National Teacher Prize 2018, Удружење „Живојин Мишић“ Удружење за подстицање предузетништва „Живојин Мишић“ 2018
Top 50 finalists - Global Teacher Prize 2019 Varkey Fondation 2019
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан радне групе за измену програма за други разред гимназије за предмет Рачунарство и информатика, децембар 2018 – до даљњег
Члан радне групе – Комисија за рангирање и избор радова пристиглих на Наградни конкурс „Дигитални час“ у школској 2018/2019.
Члан радне групе за измену програма за први разред гимназије за предмет Рачунарство и информатика, новембар 2017.
Члан радне групе за примену, организацију и спровођење обуке тренера и програма стручног усавршавања за достизање основних нивоа дигиталних компетенција наставника, 2017.
Члан Експертског тима за подршку учешћa Републике Србије у тематској радној групи „Дигитално и онлајн учење и развој међупредметних компетенција са фокусом на ИКТ“
Члан радне групе за ревидирање наставног плана и програма наставе информатике у основном и средњем образовању у циљу унапређивања квалитета наставе и јачања дигиталиних компетенција ученика
Члан радне групе за израду стручног упутства о начину израде школске документације, 2014.
Члан Централне комисије за преглед радова пристиглих на конкурс „Креативна школа“, 2014.
Члан Мудл мреже Србије: (https://mms.edu.rs/moodle).
Члан Друштва математичара Србије (http://www.dms.rs/)

Свјетлана Петровић

Реализатор
0641102904
svjetlana.petrovic@kreativnicentar.rs
Звање:

Професор математике 

Установа:

Издавачка кућа "Креативни центар" 

Радно место:

Уредника 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2003 Девета гимназија, Нови Београд Професор математике
2003 2005 Завод за вредновање квалитета у образовању Саветник
2005 2019 Издавачка кућа ”Креативни центар” Уредница
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
- Аутор - 2018

Невена Перић

Члан програмског одбора и модератор
062545054
nsrper@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ „Димитрије Давидовић“ Смедерево 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 1997 ОШ „Илија Милосављевић Коларац“ Колари Наставник разредне наставе
1997 2012 ОШ „Димитрије Давидовић“, Смедерево Наставник разредне наставе
2012 2019 ОШ „Димитрије Давидовић“, Смедерево Педагошки саветник и наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Пројекат "Дигитална учионица – дигитално компетентан наставник" Реализатор Сертификовани водитељ 2018
Трибина „Савремене образовне технологије - ИКТ у настави“ Аутор Акредитован стручни скуп 2017
Нове технологије у образовању Предавач Излагање на конференцији 2017
Примена Веб 2.0 алата у основним школама – императив савременог образовања - Зборник радова са VI међународни симпозијум технологије, информатике и образовања - Технологија, информатика и образовање за друштво учења и знања (ФТН, Нови Сад, ЦПНТИ, Нови Сад, ПМФ, Нови Сад, ИПИ, Београд), Чачак Аутор Објављен рад 2011
Могућности коришћења интернета у разредној настави- XII Међународна конференција - Квалитет и ефикасност наставе у друштву које учи (Институт за педагошка истраживања у сарадњи са Волгоградским државним педагошким универзитетом из Русије), Београд Аутор Објављен рад 2009
Интернет у разредној настави – могућности, ограничења, одговорности –научни скуп са међународним учешћем на тему “Иновације у основношколском образовању - вредновање” у организацији Учитељског факултета у Београду и редакције часописа Иновације у настави. Аутор Објављен рад 2009
Коришћење интернета у разредној настави- V међународни симпозијум технологије, информатике и образовања - Технологија, информатика и образовање за друштво учења и знања (ФТН, Нови Сад, ЦПНТИ, Нови Сад, ПМФ, Нови Сад, ИПИ, Београд), Нови Сад. Аутор Објављен рад 2009
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије
Друштво учитеља општине Смедерево
Комисија СУРС –а за селекцију примера добре праксе за XXIX САБОР УЧИТЕЉА СРБИЈЕ И X СМОТРУ СТВАРАЛАШТВА УЧИТЕЉА У ОБРАЗВНО-ВАСПИТНОМ ПРОЦЕСУ, Савез учитеља Републике Србије уз подршку МПНТР, Београд

Јасмина Стојковић

Члан програмског одбора и модератор
0645722457
jacastojkovic17@gmail.com
Звање:

Мастер учитељ 

Установа:

ОШ „Краљ Александар I” Нови Београд 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2009 ОШ „Вељко Дугошевић“ Браничево Професор разредне наставе
2009 2016 ОШ „Иво Лола Рибар“ Велико Градиште Професор разредне наставе
2016 2016 ОШ „Драгојло Дудић“ Београд в.д. директора школе
2016 2019 ОШ „Краљ Александар I“ Нови Београд Професор разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Пројекат "Дигитална учионица – дигитално компетентан наставник" Реализатор Сертификовани водитељ 2018
"Улога наставних средстава и веб алата у савременој настави" Аутор Акредитован стручни скуп - трибина 2017
Савремене технологије у настави математике, IV научни скуп, Зборник, Факултет педагошких наука Јагодина. Аутор Објављен рад 2017
„ИКТ компетенције наставника за друштво знања“, Зборник Наше стварање, Висока школа за васпитаче струковних студија, Алексинац. Аутор Објављен рад 2015
Учешће у осмишљавању и реализацији бројних пројеката и активности, а које се односе на различите сегменте образовно-васпитног система и праксе. Аутор и реализатор акредитованих обука и стручних скупова. Реализатор Пројекти/обуке/стручни скупови 2018
Аутор бројинх радова објављених у Бази знања Креативне школе, Дигиталном часу, Електронским зброницима Сабора учитеља. Аутор Објављени радови 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
«Радост васкршњег јутра» - Прва републичка награда Министарство просвете, науке и технолошког развоја и Друштво учитеља Мионица 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Републике Србије
Друштво учитеља Београда

Катарина Радосављевић

Члан програмског одбора и модератор
0644757528
krsumadija@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ „Вељко Дугошевић“ Београд 

Радно место:

Професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2019 ОШ „Вељко Дугошевић“ Београд Професор разредне наставе
2006 2009 Учитељски факултет, Београд Асистент–сарадник на смеру методика наставе математике
2006 2006 ОШ „Скадарлија“ Београд Професор разредне наставе
2004 2005 ОШ „Милан Благојевић“ Наталинци Наставник Ликовне културе, Музичке културе и Техничког и инф
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Нове технологије у образовању 2016 „Веб алати и интеграција предмета“ Предавач Излагање на конференцији 2016
Међународни пројекат ТИМСС 2015 - оцењивач тестова знања из математике и природних наука Извођач Пројекат 2015
4th Internat.Scientific Conference on Methodology: „Тhe influence of methodology teaching on the quality of teacher and pre-school teacher training“ Предавач Излагање на конференцији 2015
Аутор и реализатор акредитованих обука и стручних скупова. Аутор Обуке/стручни скупови 2018