ИГРАЊЕ УЛОГА У ФУНКЦИЈИ РАЗВИЈАЊА ЗНАЊА И ЖИВОТНИХ ВЕШТИНА ДЕЦЕ/УЧЕНИКА

Код одобреног скупа: 29  

Трибина

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

ИГРАЊЕ УЛОГА У ФУНКЦИЈИ РАЗВИЈАЊА ЗНАЊА И ЖИВОТНИХ ВЕШТИНА ДЕЦЕ/УЧЕНИКА

Учесници разумеју значај и функцију играња улога и могућности њиховог коришћења у раду са децом/ученицима.

Играње улога као активан метод учења и развоја; Лутка као наставно средство; Дететова искуства преточена у кратку причу као основ за драматизацију и играње улога.

избор, израда, прилагођавање и употреба уџбеника, другог дидактичко-методичког материјала и других извора знања за одређени наставни предмет, односно васпитно-образовну област

мр менаџмента у образовању, педагог Снежана Милошевић Јешић , Завод за унапређивање образовања и васпитања РС
Педагошки саветник Луција Тасић , ОШ "Драгољуб Илић" Драчић

1

127

Наставник разредне наставе
Васпитач у предшколсој установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи

500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Јагодина 04.10.2018. 143
2 Висока школа струковних студија за васпитаче "Михаило Павлов", Омладински трг 1, Вршац 06.11.2018. 62