ИГРАЊЕ УЛОГА У ФУНКЦИЈИ РАЗВИЈАЊА ЗНАЊА И ЖИВОТНИХ ВЕШТИНА ДЕЦЕ/УЧЕНИКА

Код одобреног скупа: 29  

Трибина

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

ИГРАЊЕ УЛОГА У ФУНКЦИЈИ РАЗВИЈАЊА ЗНАЊА И ЖИВОТНИХ ВЕШТИНА ДЕЦЕ/УЧЕНИКА

избор, израда, прилагођавање и употреба уџбеника, другог дидактичко-методичког материјала и других извора знања за одређени наставни предмет, односно васпитно-образовну област

мр менаџмента у образовању, педагог Снежана Милошевић Јешић , Завод за унапређивање образовања и васпитања РС
Педагошки саветник Луција Тасић , ОШ "Драгољуб Илић" Драчић

1 дана (укупно време рада: мин.)

127

Наставник разредне наставе
Васпитач у предшколсој установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Јагодина 04.10.2018. 143
2 Висока школа струковних студија за васпитаче "Михаило Павлов", Омладински трг 1, Вршац 06.11.2018. 62

Радне биографије


Снежана Милошевић Јешић

Реализатор и модератор
0637050323
vaspitanje@gmail.com
Звање:

мр менаџмента у образовању, педагог 

Установа:

Завод за унапређивање образовања и васпитања РС 

Радно место:

Саветник координатор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2017 Завод за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије саветник координатор
2003 2006 ОШ „Деспот Стефан Лазаревић, Београд наставник разредне наставе
2002 2003 ОШ „Доситеј Обрадовић“, Београд наставник разредне наставе
1997 2002 ОШ „Стојан Љубић“, Косанчић наставник разредне наставе и наставник музичке културе
1996 1997 ОШ „Бранко Радичевић“, Брестовац наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Играње улога у функцији развијања знања и животних вештина деце/ученика Коаутор Стручни скуп 2017
Дететова искуства преточена у кратку причу као основ за драматизацију и играње улога Реализатор Излагање 2017
Кратке приче за вежбање читања с разумевањем Коаутор Књига 2016
Чија су наша деца – Васпитање у савременој породици Аутор Књига 2010
Управљање развојним променама у школи Аутор Објављен рад у часопису Педагогија 2009
Примена иновација у основној школи Аутор Објављен рад у часопису Педагошка стварност 2009
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
“Кратке приче за вежбање читања с разумевањем“, 2016, ауторско издање Коаутор
„Чија су наша деца – Васпитање у савременој породици, “, 2010, ауторско издање Аутор
„Управљање развојним променама у школи“, 2009, Завод за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије Аутор
„Чија су наша деца“, 2008, Завод за унапређивање образовања и васпитања Републике Србије Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник комисије (жирија) за најбољи групни дечји костим на Креативној чаролији у Бањи Врујци 2016. и 2017. године
Члан, оснивач Удружења Центар за боље васпитање „Завири“ (удружење системских породичних терапута), Београд

Луција Тасић

Реализатор и модератор
0649828877
lucijatasic@gmail.com
Звање:

Педагошки саветник 

Установа:

ОШ "Драгољуб Илић" Драчић 

Радно место:

Наставник разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2017 ОШ "Драгољуб Илић" Драчић наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Лутке на часовима Аутор Просветни преглед 2008
"Луткарство у редовној настави" (Приказ књиге "Лутка из ђачког кутка") Аутор Образовна технологија 2011
Игролика настава-метод сценске комуникације Аутор Образовна технологија 2013
Играјмо се и учимо Аутор Просветни преглед 2010
Прича о дечаку и месецу Аутор Просветни преглед 2012
Изазови за дечију машту Аутор Просветни преглед 2015
Лутка као наставно средство на часу српског језика Аутор Електронски зборник стручног скупа ''XXIX Сабора учитеља Републике Србије'' Београд/излагање 2015
Математичка бајка Аутор Просветни преглед 2015
Лутка као наставно средство Аутор Електронски зборник стручног скупа (смотра учитељског стваралаштва) "Покренимо се" Кнић/излагање 2016
Снежанине муке са патуљцима Аутор Просветни преглед 2017
Играње улога у функцији развијања знања и животних вештина деце/ученика Коаутор Стручни скуп 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Лутка из ђачког кутка, 2009. ауторско издање Аутор
Испод неба деци треба, 2011. ауторско издање Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за најбољи луткарски сценарио ауторске предстве "Лакоми мечићи" Удружење војвођанских учитеља (ФЛУОШ) 2008
Награда за исказано луткарско умеће у представи "Лакоми мечићи" Удружење војвођанских учитеља (ФЛУОШ) 2008
Награда за јасно изражену васпитну поруку ауторске представе "Три прасета" Удружење војвођанских учитеља (ФЛУОШ) 2009
Признање за успешну сценографију, кoришћење сценског простора и вођење лутака у ауторској представи "Децембар у Срему" Удружење војвођанских учитеља (ФЛУОШ) 2010
Награда "Најбољи едукатори Србије" Удружење предузетника Живојин Мишић 2014
Награда за најбољу бајку у стиху "Трнова ружица" Учитељско друштво Лесковац –Смотра драмског учитељског стваралаштва 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан удружења -Вукова задужбина (огранак Ваљево)
Члан Друштва учитеља Ваљева
Члан комисије за избор Најбољих едукатора Србије /2015-2017
Члан комисије за избор лутке као наставног средства, Креативна чаролија, Бања Врујци 2017.