Примена различитих техникаи материјала у настави ликовне културе

Код одобреног скупа: 289  

Трибина

Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора "11. мај" Јагодина
Славке Ђурђевић 8Драгана Поповић
skolazagluve035@mts.rs
0358223204
0631165260

Примена различитих техникаи материјала у настави ликовне културе

Унапређивање компетенција наставника за квалитетно извођење наставе ликовне културе кроз примену различитих техника и материјала у настави ликовне култууре.

Тема 1: Холистички карактер примене ликовних техника и материјала у настави Тема 2: Промоција науке, уметности и математике кроз интегративни приступ Тема 3: Примери добре праксе на тему: Примена различитих техника и материјала у настави ликовне културе и развоја креативности ученика са сметњама и подстицање њиховог свеукупног психомоторног развоја

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

магистар графике Милош Ђорђевић , Факултет педагошких наука Јагодина
доктор методике наставе математике Александра Михајловић , Факултет педагошких наука Јагодина
асистент Андријана Милетић , Факултет педагошких наука Јагодина

1

50

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

0 РСД