Примена различитих техникаи материјала у настави ликовне културе

Код одобреног скупа: 289  

Трибина

Школа са домом за ученике оштећеног слуха и говора "11. мај" Јагодина
Славке Ђурђевић 8Драгана Поповић
skolazagluve035@mts.rs
0358223204
0631165260

Примена различитих техникаи материјала у настави ликовне културе

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

магистар графике Милош Ђорђевић , Факултет педагошких наука Јагодина
доктор методике наставе математике Александра Михајловић , Факултет педагошких наука Јагодина
асистент Андријана Милетић , Факултет педагошких наука Јагодина

1 дана (укупно време рада: мин.)

50

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Радне биографије


Милош Ђорђевић

Реализатор
069310012
djordjevicmilos@yahoo.com
Звање:

магистар графике 

Установа:

Факултет педагошких наука Јагодина 

Радно место:

доцент за ликовну уметност са методиком 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2003 ОШ"Радоје Домановић" Параћин наставник ликовне културе
2003 2003 ОШ "Ђура Јакшић" Ћуприја наставник ликовне културе
2007 2008 Факултет педагошких наука Јагодина сарадник у настави
2008 2017 Факултет педагошких наука Јагодина асистент
2017 2019 Факултет педагошких наука Јагодина доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Садржај ликовне уметности у настави математике Коаутор Излагање на четвртој међународној конференцији МАТМ 2017
Комплементарност естетике и наставе математике Аутор Зборник радова Треће међународне конференције МАТМ 2014
Прилагођавање графичких техника плану и програму едукације деце узраста од првог до четвртог разреда Аутор Зборник радова конференције Уметност у методикама наставе 2008
Necessity and Need for Organizing Primary School Art Classes in Art Museums and Galleries Аутор Pedagogical Journal Practice and Theory in Systems of Education, 2014
Possibility of improving educational activities at universities by applying integrative approach within multimedia programmed teaching Коаутор Innovative Teaching Models in the System of University Education, (еds.) Kopas-Vukašinović, E., Lepičnik-Vodopivec, J., University of Kragujevac 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Удружења ликовних уметника Србије

Александра Михајловић

Реализатор
062497903
aleksandra.mihajlovic@pefja.kg.ac.rs
Звање:

доктор методике наставе математике 

Установа:

Факултет педагошких наука Јагодина 

Радно место:

доцент за методику наставе математике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2001 Гимназија "Светозар Марковић" Јагодина наставник математике
2001 2014 Факултет педагошких наука Јагодина асистент
2014 2019 Факултет педагошких наука Јагодина доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ставови учитеља о значају активности постављања проблема у почетној настави математике Аутор Зборник Института за педагошка истраживања 2018
Интегративни приступ у педагошко-методичким идејама Сретена М. Аџића Коаутор Узданица XV/2 2018
The impact of lesson study on pre-service kindergarten teachers’ mathematics teaching anxiety Коаутор In Kopas-Vukašinović, E., Lepičnik-Vodopivec, J. (Eds.) Innovative Teaching Models in the System of University Education, University of Kragujevac, 2018
Могућности корелације и интеграције садржаја математике и света око нас/природе и друштва у разредној настави Коаутор Педагогија 73 (1) 2018
Развијање креативности у почетној настави математике методом отвореног приступа Аутор Настава и васпитање, год. LXIII, број 2, Педагошко друштво Србије, Београд 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Методика математике у разредној настави (уџбеник), 2015, Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу Коаутор
Математичка даровитост (монографија), 2014, Учитељски факултет, Универзитет у Београду Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Друштва математичара Србије

Андријана Милетић

Реализатор
0643483566
andrijana.jakovljevic@jahoo.com
Звање:

асистент 

Установа:

Факултет педагошких наука Јагодина 

Радно место:

мастер учитељ 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2015 ОШ "драгиша Михаиловић" Крагујевац учитељ
2015 2019 Факултет педагошких наука Јагодина асистент за методику наставе природе и друштва
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Possibility of improving educational activities at universities by applying integrative approach within multimedia programmed teaching Коаутор Zbornik radova - In Kopas-Vukašinović, E., Lepičnik-Vodopivec, J. (Eds.) Innovative Teaching Models in the System of University Education, 2018
Информационо комуникациона технологија у настави природе и друштва – могућности и ограничења Коаутор Међународна научна конференција Изазови савремене наставе, Учитељски факултет на мађарском наставном језику у Суботици 2017
Свет око нас/Природа и друштво у систему међупредметне повезаности – ставови учитеља Коаутор Зборник радова са III конференције Методички аспекти наставе математике 2015
Методички поступци за реализацију уводног дела часа Коаутор Педагогија 69,1 2014
Истраживачки приступ у обради садржаја Природа и друштво Коаутор Учитељ, XXXII, 2 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Маша и Раша, Свет око нас: уџбеник за први разред основне школе, 2017, Klett, Београд Коаутор
Маша и Раша, Свет око нас: радна свеска уз уџбеник за први разред основне школе. 2017, Klett, Београд Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Признање за унапређење промоције и популаризације науке у оквиру јавног позива Центра за промоцију науке – за интерактивне експонате „НУМ магнетни сто“ и „Музика кроз науку и уметност“ Центар за промоцију науке, Београд 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Института за модерно образовање