АПРИЛСКИ ДАНИ О НАСТАВИ ХЕМИЈЕ - 30. Стручно усавршавање за наставнике хемије и 3. Конференција методике наставе хемије

Код одобреног скупа: 287  

Конференција

Српско хемијско друштво
Карнегијева 4 11120 БеоградВера Ћушић
office@shd.org.rs
0113370467
0649790994

АПРИЛСКИ ДАНИ О НАСТАВИ ХЕМИЈЕ - 30. Стручно усавршавање за наставнике хемије и 3. Конференција методике наставе хемије

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доктор хемијских наука Драгица Тривић , Универзитет у Београду – Хемијски факултет
мастер хемичар Весна Милановић , Универзитет у Београду – Хемијски факултет
доктор хемијских наука Биљана Томашевић , Универзитет у Београду – Хемијски факултет
доктор хемијских наука Јасна Адамов , Природно-математички факултет, Нови Сад
Доктор наука – методика наставе Душица Родић , Природно-математички факултет у Новом Саду
Дoктор наука - методика наставе Тамара Рончевић , Природно-математички факултет, Нови Сад
доктор наука - методика наставе хемије Саша Хорват , Природно-математички факултет, Нови Сад
доктор географије Миланка Џиновић , Учитељски факултет Универзитета у Београду

2 дана (укупно време рада: мин.)

100

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Универзитет у Београду - Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд 24.04.2019. 101

Радне биографије


Драгица Тривић

Члан програмског одбора
0113336854
dtrivic@chem.bg.ac.rs
Звање:

доктор хемијских наука 

Установа:

Универзитет у Београду – Хемијски факултет 

Радно место:

ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1990 1995 Универзитет у Београду - Хемијски факултет Асистент-приправник
1995 2001 Универзитет у Београду - Хемијски факултет Асистент
2001 2006 Универзитет у Београду - Хемијски факултет Доцент
2006 2021 Универзитет у Београду - Хемијски факултет Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The macroscopic, submicroscopic and symbolic level in explanations of a chemical reaction provided by thirteen-year olds Коаутор Journal of the Serbian Chemical Society 2018
Postignuća učenika u oblasti hemije prema indikatorima za stvaralaštvo u obrazovnoj paradigmi Trolist Коаутор Zbornik instituta za pedagoška istraživanja 2018
The Historical or the Contemporary Context: Which of the Two Ensures a Deeper Understanding of Gas Properties? Коаутор Chemistry Education Research and Practice 2017
History of chemistry as a part of assessment of students’ understanding of the law of conservation of mass Коаутор Journal of Baltic Science Education 2017
Cognitive apprenticeship as a vehicle for enhancing the understanding and functionalization of organic chemistry knowledge Коаутор Chemistry Education Research and Practice 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Теме из методике наставе хемије, (2013) Klett, Београд Аутор
Практикум за вежбе из Методике наставе хемије 3 и 4, (2008), Хемијски факултет, Београд Коаутор
Методика наставе хемије 1, (2007) Хемијски факултет, Београд Аутор
Хемија, уџбеник за 1. разред гимназије природно-математичког смера, (2014) Klett, Београд, Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Медаља за изванредне резултате у методици наставе хемије Српско хемијско друштвo 2012
Повеља о избору за заслужног члана Српског хемијског друштва Српско хемијско друштвo 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско хемијско друштво (члан Председништва Друштва)
Представник Српског хемијског друштва у the Division of Chemical Education, European Association for Chemical and Molecular Sciences (EUCheMS) и један од потпредседника од 2013.
Председник Републичке комисије за такмичење ученика основних школа из хемије (2014-2016)

Весна Милановић

Члан програмског одбора
0113336854
vesnamilanovic@chem.bg.ac.rs
Звање:

мастер хемичар 

Установа:

Универзитет у Београду – Хемијски факултет 

Радно место:

асистент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2015 Иновациони центар Хемијског факултета у Београду Истраживач приправник
2015 2021 Универзитет у Београду – Хемијски факултет Асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The macroscopic, submicroscopic and symbolic level in explanations of a chemical reaction provided by thirteen-year olds Коаутор Journal of the Serbian Chemical Society 2018
Постигнућа ученика у области хемије према индикаторима за стваралаштво у образовној парадигми Тролист Коаутор Зборник Института за педагошка истраживања 2018
The Historical or the Contemporary Context: Which of the Two Ensures a Deeper Understanding of Gas Properties? Коаутор Chemistry Education Research and Practice 2017
History of chemistry as a part of assessment of students’ understanding of the law of conservation of mass Коаутор Journal of Baltic Science Education 2017
Садржаји из историје хемије као потпора за учење неорганске хемије у основној школи Коаутор Педагогија 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Хемија, збирка задатака за завршни испит у основном образовању, Klett, 2015, ISBN 978-86-7762-659-4 Коаутор
Наставне ситуације из хемије за основну школу (CD), Klett, 2013 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Специјално признање Српског хемијског друштва за изузетан успех током студирања Српско хемијско друштво 2013
Награда за најбољег студента Хемијског факултета са студијског програма Професор хемије Универзитет у Београду - Хемијски факултет 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско хемијско друштвo
Представник Српског хемијског друштва у EuCheMS Working Party on History of Chemistry
Заменик представника Српског хемијског друштва у EuCheMS Divison of Chemical Education

Биљана Томашевић

Члан програмског одбора
0113336830
bsteljic@chem.bg.ac.rs
Звање:

доктор хемијских наука 

Установа:

Универзитет у Београду – Хемијски факултет 

Радно место:

доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2016 Универзитет у Београду – Хемијски факултет Стручни сарадник приправник, Асистент приправник, Асистент,
2016 2021 Универзитет у Београду - Хемијски факултет Доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
ИКТ подршка настави и учењу хемије Предавач Априлски дани о настави хемије, СХД 2018
Chemistry Curricular Knowledge of Secondary School Teachers Коаутор Journal of the Serbian Chemical Society 2015
Creativity in teaching chemistry: how much support does the curriculum provide? Коаутор Chemistry Education Research and Practice 2014
Stavovi nastavnika o nastavnim programima hemije Коаутор Pedagogija 2013
Savremeni kurikulum nastave hemije. Коаутор Prvi naučni simpozijum sa međunarodnim učešćem, Teorija i praksa nauke u društvu: Od krize ka društvu znanja 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Практикум за вежбе из Методике наставе хемије 3 и 4, Хемијски факултет Универзитета у Београду, 2008. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Медаља Српског хемијског друштва за изванредне резултате у настави Српско хемијско друштво 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Српског хемијског друштва
Председник Републичке комисије за такмичење ученика основних школа из хемије (2017-2018)

Јасна Адамов

Члан програмског одбора
0603353677
jasna.adamov@dh.uns.ac.rs
Звање:

доктор хемијских наука 

Установа:

Природно-математички факултет, Нови Сад 

Радно место:

редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1990 1991 СШУП „Пане Ђукић“, Сремска Каменица Професор хемије
1991 1994 НИШП „Дневник“ Нови Сад Уредних наставних средстава за природно-математичке предмете
1994 2019 ПМФ, Нови Сад асистент, доцент, ванредни професор, редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Наставне стратегије и ученичко постигнуће у хемији Коаутор Настава и васпитање 2017
Adaptation and empirical evaluation of the questionnaire on students’ motivation towards science learning Коаутор Психологија 2016
Relationship between Learning Styles Grammar Students and School Achievement Коаутор Теме 2016
Оствареност образовних стандарда за крај обавезног образовања за наставни предмет хемија Коаутор Настава и васпитање 2016
Serbian school system as a barrier to the development of environmental awareness Коаутор New Educational Review 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Методика наставе хемије у раду са даровитим ученицима,Природно-математички факултет, Нови Сад Аутор
Хемија за 7. Разред основне школе, Герундијум, Београд Коаутор
Хемија за 8. Разред основне школе, Герундијум, Београд Коаутор
Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 7. Разред основне школе, Герундијум, Београд Коаутор
Лабораторијске вежбе са задацима из хемије за 8. Разред основне школе, Герундијум, Београд Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Плакета за најбоље оцењеног професора од стране студената за 2012. годину ПМФ Нови Сад 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Програмска комисија ИС Петница
Комисија за доделу награда даровитим ученицима Владе Аутономне покрајине Војводине
Српско хемијско друштво – Хемијско друштво Војводине
Надзорни одбор Друштва предметних дидактичара Србије

Душица Родић

Члан програмског одбора
0214852735
dusica.milenkovic@dh.uns.ac.rs
Звање:

Доктор наука – методика наставе 

Установа:

Природно-математички факултет у Новом Саду 

Радно место:

Доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2016 ПМФ, Нови Сад истраживач приправник, истраживач сарадник, асистент
2016 2021 ПМФ, Нови Сад доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The Accuracy of Macro–Submicro–Symbolic Language of Future Chemistry Teachers Коаутор Acta Chimica Slovenica 2018
Using knowledge space theory to compare expected and real knowledge spaces in learning stoichiometry Коаутор Chemistry Education Research and Practice 2018
A model driven approach to e-courses management Коаутор Australasian Journal of Educational Technology 2018
Development of a three-tier test as a valid diagnostic tool for identification of misconceptions related to carbohydrates Коаутор Journal of Chemical Education 2016
Increasing high school students’ performance and reducing cognitive load through an instructional strategy based on the interaction of multiple levels of knowledge representation Коаутор Journal of Chemical Education 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско хемијско друштво (члан од 2011.)
Друштво предметних дидактичара Србије (координатор предметне секције за наставу хемије од 2014.)
Група за оцењивање квалитета уџбеника (члан од 2016.)
Уредништво часописа Journal of Baltic Science Education (члан од 2018.)
Председник републичке комисије за такмичење из хемије ученика основних школа (од 2018/19.)

Тамара Рончевић

Члан програмског одбора
02148527
tamara.hrin@dh.uns.ac.rs
Звање:

Дoктор наука - методика наставе 

Установа:

Природно-математички факултет, Нови Сад 

Радно место:

Доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2011 Oсновна школа "Петефи Бригада", Кула Наставник хемије
2011 2017 Природно-математички факултет, Нови Сад Стипендиста МПНТР, Асистент
2017 2022 Природно-математички факултет, Нови Сад Доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Diagnosing the quality of high school students’ and pre-service chemistry teachers’ cognitive structures in organic chemistry by using students’ generated systemic synthesis questions Коаутор Chemistry Education Research and Practice 2018
Systems thinking in chemistry classroom: The influence of systemic synthesis questions on its development and assessment Коаутор Thinking Skills and Creativity 2017
Systemic synthesis questions [SSynQs] as tools to help students to build their cognitive structures in a systemic manner Коаутор Research in Science Education 2016
The effect of systemic synthesis questions [SSynQs] on students' performance and meaningful learning in secondary organic chemistry teaching Коаутор International Journal of Science and Mathematics Education 2016
Еnhancement and assessment of students' systems thinking skills by application of systemic synthesis questions in organic chemistry course Коаутор Journal of the Serbian Chemical Society 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Годишња награда Српског хемијског друштва за изузетан успех током студија Српско хемијско друштво 2011
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Српско хемијско друштво, члан од 2011
Друштво предметних дидактичара Србије, члан од 2014.

Саша Хорват

Члан програмског одбора
2174852720
sasa.horvat@dh.uns.ac.rs
Звање:

доктор наука - методика наставе хемије 

Установа:

Природно-математички факултет, Нови Сад 

Радно место:

доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2019 Природно-математички факултет, Нови Сад стручни сарадник за организацију наставе
2019 2024 Природно-математички факултет, Нови Сад доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Using knowledge space theory to compare expected and real knowledge spaces in learning stoichiometry Коаутор Chemistry Education Research and Practice 2018
Evaluation of Cognitive Complexity of Tasks for the Topic Hydrogen Exponent in the Solutions of Acids and Bases Аутор Journal of Subject Didactics 2017
Development of Procedure for the Assessment of Cognitive Complexity of Stoichiometric Tasks Аутор Macedonian Journal of Chemistry and Chemical Engineering 2016

Миланка Џиновић

Члан програмског одбора
0645536100
milanka.dzinovic@uf.bg.ac.rs
Звање:

доктор географије 

Установа:

Учитељски факултет Универзитета у Београду  

Радно место:

доцент 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2008 ОШ „Сава Ковачевић,“ Београд, Средња техничка ПТТ школа наставник географије
2008 2019 Учитељски факултет доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The Use of ICT in Social, Environmental and Scientific Education in Serbian Primary Schools. Коаутор Pedagogy, Education and Instruction, Conference Proceedings, 3rd International Scientific Conference, Mostar 21st-22nd October 2016 2016
TPACK in teaching Social, Environmental and Scientific Education in the first cycle of primary education Коаутор Međunarodni naučni skup: Problemi i dileme savremene nastave u teoriji i praksi, Aranđelovac, 26. i 27. maj 2017. 2017
Guests of the chemistry didactics classes-a step towards planning interdisciplinary topics Коаутор 7th EuroVariety European Variety in University Chemistry Education, Belgrade, 28-30 June, 2017 2017
Environmental Knowledge as a Factor of Personal Environmental Responsibility: Implications for Environmental Education in Serbia Коаутор Journal of Environmental Protection and Ecology 2017
Extreme Precipitation Events in Serbia: Defining the Threshold Criteria for Emergency Preparedness Коаутор Atmosphere 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Српског географског друштва од 2000. године.