АПРИЛСКИ ДАНИ О НАСТАВИ ХЕМИЈЕ - 30. Стручно усавршавање за наставнике хемије и 3. Конференција методике наставе хемије

Код одобреног скупа: 287  

Конференција

Српско хемијско друштво
Карнегијева 4 11120 БеоградВера Ћушић
office@shd.org.rs
0113370467
0642054006

АПРИЛСКИ ДАНИ О НАСТАВИ ХЕМИЈЕ - 30. Стручно усавршавање за наставнике хемије и 3. Конференција методике наставе хемије

Унапређивање компетенција наставника хемије за планирање и реализацију наставе хемије у основној и средњој школи базирано на новим сазнањима у хемији као науци и резултатима истраживања у методици наставе хемије.

Учење хемије кроз истраживање и решавање проблема; Учење хемије у различитим контекстима; ИКТ у настави и учењу хемије; Интердисциплинарни приступ у настави предмета природних наука; Хемијска писменост; Учење хемије и проверавање постигнућа; Игра у настави хемије; Зелена настава хемије.

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доктор хемијских наука Драгица Тривић , Универзитет у Београду – Хемијски факултет
мастер хемичар Весна Милановић , Универзитет у Београду – Хемијски факултет
доктор хемијских наука Биљана Томашевић , Универзитет у Београду – Хемијски факултет
доктор хемијских наука Јасна Адамов , Природно-математички факултет, Нови Сад
Доктор наука – методика наставе Душица Родић , Природно-математички факултет у Новом Саду
Дoктор наука - методика наставе Тамара Рончевић , Природно-математички факултет, Нови Сад
доктор наука - методика наставе хемије Саша Хорват , Природно-математички факултет, Нови Сад
доктор географије Миланка Џиновић , Учитељски факултет Универзитета у Београду

2

100

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета

3000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Универзитет у Београду - Хемијски факултет, Студентски трг 12-16, Београд 24.04.2019. 101