Снага дечијег ума

Код одобреног скупа: 282  

Саветовање

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Боривоја Стевановића 15Иван Наумовски
ivan.naumovski@iep.rs
0113755291
0642828257

Снага дечијег ума

Представљање компаративне предности мапа ума у односу на линеарни модел учења чиме би се постигло унапређење компетенција васпитача.

Мапе ума у предшколским установама као алтернатива линеарном учењу

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Дипломирани економиста Перо Кнежевић , Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Васпитач у предшколској установи Марица Вулетић , Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП

1

30

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

10000 РСД