Снага дечијег ума

Код одобреног скупа: 282  

Саветовање

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Боривоја Стевановића 15Иван Наумовски
ivan.naumovski@iep.rs
0113755291
0642828257

Снага дечијег ума

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Дипломирани економиста Перо Кнежевић , Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП
Васпитач у предшколској установи Марица Вулетић , Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП

1 дана (укупно време рада: мин.)

30

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Радне биографије


Перо Кнежевић

Модератор
0638019552
pero.knezevic@iep.rs
Звање:

Дипломирани економиста  

Установа:

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП 

Радно место:

Председник ИЕП 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2019 Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП Председник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
/ Аутор / 2018

Марица Вулетић

Реализатор
0116557631
office@iep.rs
Звање:

Васпитач у предшколској установи 

Установа:

Друштво за унапређивање образовања и васпитања ИЕП 

Радно место:

Предавач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2015 ПУ "Наше дете", Шабац Директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Васпитни рад са децом предшколског узраста Аутор Објављен рад 2018
Мапе ума Аутор Објављен рад 2017