"Архимедесова" 444. математичка трибина

Код одобреног скупа: 281  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесова" 444. математичка трибина

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1 дана (укупно време рада: мин.)

40

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

Радне биографије


Љиљана Мајкић

Реализатор
0637242969
majkicjaksic@sbb.rs
Звање:

наставник 

Установа:

пензионер 

Радно место:

наставник математике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1976 1983 неколико основних школа у Београду настаник математике
1983 1993 ОШ "Иван Гундулић" Нови Београд наставник математике
1993 2014 ОШ "Влада Аксентијевић" у Београду наставник математике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Математика и музика Аутор Мала наст. библиотека "Математичка трибина" 2013
Коцка, коцка, коцкица, ... Аутор Материјали 13. Специјализованог зимског семинара о настави математике у ОШ (мл.раз.) 2014
Како да ученици заволе математику? Аутор Мала наст. библиотека "Математичка трибина" 2011
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница поводом 40 година рада Математичког друштва "Архимедес" МД "Архимедес2 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Математичко друштво "Архимедес", Београд (члан УО)