"Архимедесова" 94. математичка трибина за учитеље

Код одобреног скупа: 280  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесова" 94. математичка трибина за учитеље

јачање стручних капацитета наставника: обогаћивање математичких знања и подизање математичке културе наставника кроз одговарајуће математичке садрћжаје (функционалне задатке).

Математичке игре са коцкицама у настави математике (млађи разреди основне школе)

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1

40

Наставник разредне наставе

0 РСД