"Архимедесова" 94. математичка трибина за учитеље

Код одобреног скупа: 280  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесова" 94. математичка трибина за учитеље

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1 дана (укупно време рада: мин.)

40

Наставник разредне наставе

Радне биографије


Љиљана Мајкић

Реализатор
0637242969
majkicjaksic@sbb.rs
Звање:

наставник 

Установа:

пензионер 

Радно место:

наставник математике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1976 1983 неколико основних школа наставник математике
1983 1993 ОШ "Иван Гундулић" Нови Београд наставник математике
1993 2014 ОШ "Влада Аксентијевић" Београд наставник математике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Коцка, коцка, коцкица... Аутор Материјали XIII Специјализованог републ. семинара о настави математике у млађим разр. ОШ 2014
Математика и музика Аутор Мала наставна библиотека"Математичка трибина" 2013
Како даученици заволе математику? Аутор Мала наставна библиотека"Математичка трибина" 2011
Награде и признањ
Назив Организација Година
Захвалница поводом 40 година рада Математичког друштва "Архимедес" МД "Архимедес" - Београд 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Математичко друштво "Архимедес" - Београд