Велике годишњице и настава историје (завршетак српско-турских ратова 1878. и Првог светског рата 1918)

Код одобреног скупа: 28  

Конференција

Центар за српске студије, Филозофски факултет
Чика Љубина 18-20, Београд 11000Данко Леовац
danko.leovac@f.bg.ac.rs
0113206293
0643242428

Велике годишњице и настава историје (завршетак српско-турских ратова 1878. и Првог светског рата 1918)

компетенције за уже стручну област; професионални развој запослених; јачање професионалних капацитета запослених, нарочито у области иновативних метода наставе; упознавање наставника историје са резултатима новијих историографских истраживања ради проширивања тематског оквира наставе историје, унапређења квалитета и методског осавремењавања наставног процеса; стручно усавршавање наставника за рад

1) Методологија и историографија – нове теме и примена нових истраживања у настави; 2) Историјски појмови - различити приступи, виђења и тумачења; 3) 1878. и 1918. - значај јубилеја и приступи у настави историје; 4) Прекретнице у историји и виђење у уџбеницима; 5) Дигитализовани извори, интернет и тематска настава; 6) Савремена историографија и настава историје у будућности.

избор, израда, прилагођавање и употреба уџбеника, другог дидактичко-методичког материјала и других извора знања за одређени наставни предмет, односно васпитно-образовну област

редовни професор Радош Љушић , Филозофски факултет, Београд
редовни професор Сузана Рајић , Филозофски факултет, Београд
рдовни професор Милош Јагодић , Филозофски факултет, Београд
ванредни професор Марко Шуица , Филозофски факултет, Београд
доцент Чедомир Антић , Филозофски факултет, Београд
научни сарадник Јасмина Милановић , Институт за савремену историју

1

127

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)

3000 РСД