"Архимедесова" 93. математичка трибина за учитеље

Код одобреног скупа: 279  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесова" 93. математичка трибина за учитеље

јачање стручних капацитета наставника - обогаћивање математичких знања и подизање математичке културе (видокруга) наставника кроз адекватно изабране математичке садржаје (функционалне задатке)

Један мој час: Коцка и квадар - утврђивање (4. разред ОШ)

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

професор Јелена Бабић , ОШ "Светозар Милетић" у Земуну

1

35

Наставник разредне наставе

0 РСД