"Архимедесова" 93. математичка трибина за учитеље

Код одобреног скупа: 279  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесова" 93. математичка трибина за учитеље

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

професор Јелена Бабић , ОШ "Светозар Милетић" у Земуну

1 дана (укупно време рада: мин.)

35

Наставник разредне наставе

Радне биографије


Јелена Бабић

Реализатор
0641899071
jelena.lj.babic@gmail.com
Звање:

професор 

Установа:

ОШ "Светозар Милетић" у Земуну 

Радно место:

професор разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 1994 ОШ "Десанка Максимовић" Земун учитељица
1994 2019 ОШ "Светозар Милетић" Земун проф.разр.наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Волите ли геометрију? Коаутор Мала наст.библиотека "Математичка трибина", св. 16. "Архимедес" Београд 2009
Истраживање: Коликоученици млађих разреда воле математику Аутор Матреијали Специјализованог семинара "Популаризација математике", "Архимедес" Београд 2009
Припрема ученика за математичка такмичења - једно искуство Аутор атеријали семинара "Математичка такмичења ученика", "Архимедес" Беогрда 2011
Мала гимнастика ума: Неки необични задаци Коаутор Мала наст. библиотека "Математичка трибина", св. 30, "Архимедес" Београд 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
Повеља поводом 40 година рада Математичког друштва "Архимедес" МД "Архимедес", Београд 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез учитеља Србије
Математичко друштво "Архимедес" (члан УО)