Родитељи и наставници – корак даље у неговању интеркултуралности и мултикултуралности у образовању MУЛТИКУЛТИ

Код одобреног скупа: 278  

Конференција

Национална асоцијација родитеља и наставника Србије
Македонска 11, ЗрењанинДрагана Ђурић
narnsoffice@gmail.com
0114112004
0641109179

Родитељи и наставници – корак даље у неговању интеркултуралности и мултикултуралности у образовању MУЛТИКУЛТИ

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

1 дана (укупно време рада: мин.)

60

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи

Радне биографије


Danijela Petrovic

Реализатор
0113206141
dspetrovic65@gmail.com
Звање:

vanredni profesor 

Установа:

Filozofski fakultet Beograd 

Радно место:

psiholog 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2019 Filozofski fakultet Beograd vanredni profesor
2009 2015 Filozofski fakultet Beograd docent
1992 2009 Filozofski fakultet Beograd asistent
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Relations between Ethnocentrism and National Attachment Коаутор Zbornik radova Filozofskog fakulteta 2018
The structure of teacher-specific intercultural competence: Empirical evidence on the 'Beliefs, Values, and Goals' dimension Коаутор Psihologija 2018
Self-Regulatory Dimension of Teachers’ Intercultural Competence: Development and Psychometric Evaluation of New Scales Коаутор Psihološka istraživanja XX 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
PREDLOG POLITIKE INTERKULTURALNOG OBRAZOVANJA U REPUBLICI SRBIJI,Ekumenska humanitarna organizacija, 2018 Аутор

Biljana Stojanovic

Реализатор
062383031
biljana.stojanovic@mpn.gov.rs
Звање:

master obrazovnih politika, dipl.istorič 

Установа:

MPNTR 

Радно место:

Руководилац Групе за планирање и припрем 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 1999 OŠ Marija Bursač nastavnik
1999 2019 MPNTR Руководилац Групе за планирање и припрему пројеката у оквиру
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Интеркултурално образовање као инструмент јачања социјалне кохезије у школској средини: приступи, методе, технике Коаутор akreditovani seminar 2018
Significant Figures in History Textbooks for the Eighth Grade of Primary School in Serbia. In D. B. Gondiras & M. Rantzon (Eds.), 16th International Conference: The Image of the “Other”/The Neighbour in the Educational Systems of the Balkan Countries (1998-2013) (pp. 149-160). Коаутор Thessaloniki: Balkan Society for Pedagogy and Education and University of Macedonia, Thessaloniki, Greece 2014
Настава и учење о Холокаусту. Аутор Nastava i učenje 2018

Tijana Jokić Zorikić

Реализатор
0659333902
tijana.z.jokic@gmail.com
Звање:

istraživač 

Установа:

Centar za obrazovne politike 

Радно место:

psiholog 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2019 COP istraživač
2013 2016 Filozofski fakultet beograd student dokt.studija angažovan u nastavi
2012 2016 Institut za psiholoska istrazivanja istraživač
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Etnokulturalna empatija srednjoškolaca u kulturološki raznovrsnoj sredini kao mehanizam jačanja pozitivnih stavova prema različitim etničkim grupama. U Đević, R., Gutvajn, N. (Ur.) Uvažavanje različitosti u funkciji pozitivnog razvoja mladih Коаутор Institut za pedagoška istraživanja, 163-179. ISBN 978-86-7447-140-1 2018
Self-regulatory dimension of teachers' intercultural competence: Development and psychometric evaluation of new scales Коаутор Psihološka istraživanja 2017
Interkulturalne veštine i međugrupni odnosi u Sandžaku – implikacije za obrazovne politike Коаутор 21. naučnoj konferenciji „Pedagoška istraživanja i školska praksa“ (Oktobar, 2017 2017