Образовни систем и савремени услови пословања: унапређивање квалитета наставе у средњим стручним школама у складу са потребама тржишта рада

Код одобреног скупа: 276  

Трибина

Економски факултет Крагујевац
Лицеја Кнежевине Србије 3Ана Крстић
cei@kg.ac.rs
034303502
06442884606

Образовни систем и савремени услови пословања: унапређивање квалитета наставе у средњим стручним школама у складу са потребама тржишта рада

Циљ скупа је унапређивање знања и вештина наставника економске групе предмета. Теме које ће бити презентиране на скупу помоћи ће учесницима да унапреде квалитет наставног процеса кроз њихово упознавање са савременим економским тенденцијама. Циљ је да учесници схвате значај дуалног образовања и да науче да ускладе квалитет наставе са захтевима тржишта. Предавачи који су професори Економског факултета и представници већих компанија у региону, указаће учесницима које су то вештине и компетенције којим ђаци треба да овладају како би постали конкурентни на тржишту.

• Дуално образовање – законски оквир, искуства и стратегија будућег развоја • Улога савременог образовног система у привредном развоју Централне Србије • Подстицање предузетничких вештина младих кроз систем формалног образовања у Републици Србији • Пословни инкубатори и неформално образовање • Компетенције економских кадрова у данашњем бизнису – шансе за побољшање • Компетенције економских и техничких кадрова у функцији решавања пословних проблема

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доктор економских наука Ненад Станишић , Економски факултет Универзитета у Крагујевцу
Дипломирани економиста Ненад Поповић , Регионална агенција за економски развој Шумадије и
доктор економских наука Марко Славковићm , Економски факултет Универзитета у Крагујевцу
Дипломирани економиста Иван Марковић , Бизнис иновациони центар доо Крагујевац
Професор италијанског језика и књижевнос Бојана Тошић , Компанија Фиат Крајслер Аутомобили Србија
Мастер инжењер електротехнике и рачунарс Дарко Ђорић , МИНД Група д.о.о.
доктор економских наука Милан Костић , Економски факултет Универзитета у Крагујевцу

1

50

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Економски факултет Универзитета у Крагујевцу 23.03.2019. 50