Значај развоја емоционалне интелигенције у предшколском узрасту

Код одобреног скупа: 274  

Трибина

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Немањина 23Гордана Булатовић
csukikinda6@gmail.com
0230404830
0638683826

Значај развоја емоционалне интелигенције у предшколском узрасту

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

магистар психологије Бранка Граховац , Предшколска установа „Драгољуб Удицки“ Кикинда
дипломирани психолог Мирела Марковић , основна школа „Јован Јовановић Змај“ Београд

1 дана (укупно време рада: мин.)

100

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Зрењанин, Караџићева 3а 26.03.2019. 86
2 ПУ Зрењанин, Караџићева 3а, Зрењанин 25.03.2019. 108
3 ПУ "Драгољуб Удицки" Кикинда 15.04.2019. 58
4 ПУ "Драгољуб Удицки" Кикинда 16.04.2019. 52

Радне биографије


Бранка Граховац

Реализатор и модератор
0646484711
grahovac.b@sbb.rs
Звање:

магистар психологије 

Установа:

Предшколска установа „Драгољуб Удицки“ Кикинда 

Радно место:

стручни сарадник-психолог, педагошки сав 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2019 ПУ „Драгољуб Удицки“ стручни сарадник-психолог
1994 1995 ВСШОВ у Кикинди предавач Психологије предшколског детета
2007 2008 ВСШОВ у Кикинди предавач Психологије дечије игре, Грађанског васпитања, Разв
2008 2009 ВСШОВ у Кикинди предавач Психологије дечије игре, Рада са даровитом децом и
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Развој емоционалне интелигенције на предшколском узрасту Аутор Балканска конференција васпитача, Копаоник, 2018. 2018
Како помоћи детету да превазиђе кризне животне ситуације Аутор Завод за школство Црне Горе, 2017-2019. 2017
Дете и кризне животне ситуације Аутор Стручни скуп „Сувремени модели рада у дјечјем вртићу и компетенције одгојитеља”, Медулин,2016 2016
Како помоћи детету да превазиђе кризне животне ситуације Аутор ПУ „Драгољуб Удицки“ Кикинда, 2015. 2015
Како помоћи детету да превазиђе кризне животне ситуације Аутор ПУ „Драгољуб Удицки“ Кикинда, 2012-2014. 2012

Мирела Марковић

Реализатор
06480533
psiholog.zmaj@hotmail.com
Звање:

дипломирани психолог 

Установа:

основна школа „Јован Јовановић Змај“ Београд 

Радно место:

стручни сарадник-психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2001 2019 ОШ ''Змај Јова Јовановић'', Београд стручни сарадник-психолог
1998 1999 Завод за психофизиолошке поремећаје и говорну патологију, Београд психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Родитељ- пријатељ и сарадник семинар Коаутор Друштво психолога Србије, 2002-2015. 2002
Комисија за поцену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету/учнику, ГО Вождовац-Београд Извођач ГО Вождовац-Београд 2015
Како помоћи детету да превазиђе кризне животне ситуације Реализатор ПУ „Драгољуб Удицки“ Кикинда, 2015. 2015