Значај развоја емоционалне интелигенције у предшколском узрасту

Код одобреног скупа: 274  

Трибина

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Немањина 23Гордана Булатовић
csukikinda6@gmail.com
0230404830
0638683826

Значај развоја емоционалне интелигенције у предшколском узрасту

Упознавање учесника трибине са значајем развоја емоционалне интелигенције у предшколском узрасту

Емоционална интелигенција –појам, значај, лични увид Добит за децу и родитеље од високог ЕQ Улога васпитача у развијању EQ Емоционално паметнији-животно успешнији

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

магистар психологије Бранка Граховац , Предшколска установа „Драгољуб Удицки“ Кикинда
дипломирани психолог Мирела Марковић , основна школа „Јован Јовановић Змај“ Београд

1

100

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Зрењанин, Караџићева 3а 26.03.2019. 86
2 ПУ Зрењанин, Караџићева 3а, Зрењанин 25.03.2019. 108
3 ПУ "Драгољуб Удицки" Кикинда 15.04.2019. 58
4 ПУ "Драгољуб Удицки" Кикинда 16.04.2019. 52