Међународна конференција о настави физике у средњим школама

Код одобреног скупа: 272  

Конференција

Алексиначка гимназија
Тихомира Ђорђевића б.б. 18220 АлексинацСлавољуб Радуловић
konferencija.aleksinac@gmail.com
018807780
0642027793

Међународна конференција о настави физике у средњим школама

Унапређивање компетенција наставника физике средњих школа за поучавање и учење

Како подучавамо физику у школи? Значај транзиције између формалног и неформалног учења природних наука Физика у СТЕМ-у Коришћење нумеричких метода и алата у настави физике у гимназији Процена величине објеката у природи Коришћење веб алата у настави физике: ХАЈДЕ ДА ОСЦИЛУЈЕМО Лабораторијске вежбе из физике применом информационих технологија Како се забавити и учити помоћу приручних експеримената Нова сазнања о Сунчевом систему и настава Aстрономије у гимназијским програмима

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

3

100

Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета

3000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Алексиначка гимназија,Алексинац 15.03.2019. 100