Архимедесова" 443. математичка трибина

Код одобреног скупа: 271  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

Архимедесова" 443. математичка трибина

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

дипломирани математичар Мирјана Рашић Митић , Основна школа "Свети Сава", Ниш

1 дана (укупно време рада: мин.)

40

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

Радне биографије


Мирјана Рашић Митић

Реализатор
0643001320
mirarasic62@gmail.com
Звање:

дипломирани математичар 

Установа:

Основна школа "Свети Сава", Ниш 

Радно место:

наставник математике и информатике  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 1995 Гимназија "Бора Станковић", Ниш професор информатике и рачунарства
1995 1996 Филозофски факултет, Ниш сарадник истраживач
1997 1997 МШ "Мија Станимировић", Ниш професор математике
1998 1999 ОШ "Бубањски хероји", Ниш наставник математике и рачунарства
2000 2006 ОШ "Десанка Максимовић", Чокот наставник математике
2007 2018 ОШ "Свети Сава", Ниш наставник математике и информат. и рачунар.
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Помажена Фет да стигнемо до пет Аутор Зборник радова "Дигитални час" 2017
Дигитални алати као помоћ у учењу математике Аутор Зборник радова "Дигитални час" 2017
Пројекат НЗС Аутор Зборник радова "Дигитални час" 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи едукатор Србије Удружење "Живојин Мишић" 2015
Друга награда на конкурсу "Дигитални час" Министарство трговин, туризма и телекоми+уникација 2016
Друга награда на конкурсу "Дигитални час" Министарство трговин, туризма и телекоми+уникација 2017
Прва награда на конкурсу "Дигитални час" Министарство трговин, туризма и телекоми+уникација 2018
Национална ознака квалитета за пројекат Sparks на етвинингу eTwinningорганизација за европску сарадњу наставника 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Жирија (Удружења "Живојин Мишић") за доделу признања "Најбољи едукатор Србије" , 2017. и 2017.
Друштво математичара Србије
Математичко друштво" "Архимедес", Београд