Архимедесова" 443. математичка трибина

Код одобреног скупа: 271  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

Архимедесова" 443. математичка трибина

јачање стручних капацитета наставника - обогаћивање математичко-рачунарских знања и обогаћивање математичке и информатичке културе наставвника кроз одговарајуће садржаје и облике реаализације.

Модерне технологије у настави математике

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

дипломирани математичар Мирјана Рашић Митић , Основна школа "Свети Сава", Ниш

1

40

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

0 РСД