"Архимедесова" 442. математичка трибина

Код одобреног скупа: 270  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесова" 442. математичка трибина

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

редовни професор Милош Арсеновић , Математички факултет у Београду

1 дана (укупно време рада: мин.)

40

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

Радне биографије


Милош Арсеновић

Реализатор
0648650043
arsenovic@matf.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Математички факултет у Београду 

Радно место:

професор универзитета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1982 1984 Математички факултет у Београду асистент
1985 2000 Математички факултет у Београду доцент
2000 2014 Математички факултет у Београду ванредни професор
2014 2018 Математички факултет у Београду редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Смена променљивих код вишеструког интеграла Аутор Часопис "Настава математике" у издању ДМС 2012
Да ли је могуће? Аутор Едиција "Математичка трибина", св. 30 2010
Неки необични математички задаци за "изоштравање ума" ---- 2004
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Функционалне једначине, Завод за уџбениеке, 1996. Коаутор
Функционална аналаиза, теорија мере, теорија оператора Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Октобарска награда града Београда Скупштина града Београда 1980
Захвалница поводом 40 година рада Математичког друштва "Архимедес" МД "Архимедес", Београд 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Математичко друштво "Архимедес"
Друштво математичара Србије