"Архимедесова" 442. математичка трибина

Код одобреног скупа: 270  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесова" 442. математичка трибина

јачање стручних капацитета наставника обогаћивање математичких знања и подизање математичке културе наставника кроз одговарајуће математичке садржаје (функционалне задатке)

Просто о простим бројевима (теореме, задаци)

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

редовни професор Милош Арсеновић , Математички факултет у Београду

1

40

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

0 РСД