Актуелни проблеми методике физичког и здравственог васпитања

Код одобреног скупа: 269  

Сусрети и дани

Факултет спорта и физичког васпитања
Благоја Паровића 156Ирена Обрадовић
dekanat@fsfv.bg.ac.rs
0113531011
062333400

Актуелни проблеми методике физичког и здравственог васпитања

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доцент, доктор наука Милош Марковић , Факултет спорта и физичког васиптања
редовани професор у пензији Божо Бокан , Факултет спорта и физичког васпитања, Београд
ванредни професор, доктор наука Ивана Милановић , Факултет спорта и физичког васпитања, Београд
асистент, мастер Владимир Милошевић , Факултет спорта и физичког васпитања, Београд
магистар наука Горан Петровић , ОШ "Лазар Саватић"
дипломирани професор Мирјана Спасић , ОШ "3. октобар"
дипломирани професор Рада Савић , О.Ш.“Радивој Поповић“
редовни професор у пензији Драгољуб Вишњић , Факултет спорта и физичког васпитања
дипломирани професор Миљан Милојковић , ОШ "Дража Марковић Рођа", Смољинац

1 дана (укупно време рада: мин.)

50

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Стручни сарадник у предшколској установи

Радне биографије


Милош Марковић

Члан програмског одбора и модератор
0638923752
milos.markovic@fsfv.bg.ac.rs
Звање:

доцент, доктор наука 

Установа:

Факултет спорта и физичког васиптања 

Радно место:

професор физичког васпитања 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2010 2012 Факултет спорта и физичког васпитања,Београд сарадник у настави
2012 2017 Факултет спорта и физичког васпитања,Београд асистент
2017 2018 Факултет спорта и физичког васпитања,Београд наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
• Бокан, Б., МарковићМ. (2012): Антрополошки приступ у изучавању физичке активности у другој половини XX ипочетком XXI века у Србији, Зборник радова„Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас“, Ед: Живановић, Ниш: Факултетспортаифизичкогваспитања Коаутор објављен рад 2012
• МарковићМ., Бранковић, Д., Љубојевић, М., Вишњић, Д. (2012): Упоредна анализа наставних програма физичког васпитања за млађи школски узраст неких европских земаља“, „СпортМонт“, 371.3:796(4), пп. 194 – 199. Коаутор објављен рад 2012
• Бокан, Б., & Марковић, М. (2018): Оглед о етичким вредностима телесног кретања-вежбања у делу Миливоја Матића, Годишњак Факултета спорта и физичког васпитања, стр. 76-85, УДК: 796.01:140.8 Коаутор објављен рад 2018
Marković, M., Bokan, B., Kukolj, M., (2016): Students’ attitudes about moral values in physical culture, „Teme“, G. XXXX, 1, str 335-350. Коаутор објављен рад 2016
Марковић, М., Раденовић, С., Бокан, Б., (2016): Здравствена култура и тјелесна култура – точке сусрета, Филозофска истраживања, Вол. 36., Но. 3, рад је објављен 14.04.2017, стр. 531-543 Коаутор објављен рад 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
• Рајковић, Ж., Марковић, М., Милетић, В., Милановић, И., (2016): Практикум из предмета Теорија и методика елементарних игара, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд, ИСБН: 978-86-89773-13-2. Коаутор
Матић, М., Бокан, Б., Марковић, М., (2017): Стручне фусноте – практикум теорије физичке културе, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд, ИСБН: 978-86-89773-30-9. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Стипендија Фонда за младе таленте Републике Србије 2008.и 2009.год; Реублика Србија 2009
• Стипендија Града Београда 2009. год Град Београд 2009
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Знанствени центар изврсности за биоетику при Филозофском факултету Универзитета у Загребу“ – члан одбора - Znanstveno-istraživački odbor za bioetiku i sport

Божо Бокан

Реализатор
0637467786
bozo.bokan@fsfv.bg.ac.rs
Звање:

редовани професор у пензији 

Установа:

Факултет спорта и физичког васпитања, Београд 

Радно место:

професор физичке културе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1978 2018 Факултет спорта и физичког васпитања наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Марковић, М., Раденовић, С., Бокан, Б., (2016): Здравствена култура и тјелесна култура – точке сусрета, Филозофска истраживања, Вол. 36., Но. 3, рад је објављен 14.04.2017, стр. 531-543 Коаутор објављен рад 2016
• Бокан, Б., & Марковић, М. (2018): Оглед о етичким вредностима телесног кретања-вежбања у делу Миливоја Матића, Годишњак Факултета спорта и физичког васпитања, стр. 76-85, УДК: 796.01:140.8 Коаутор објављен рад 2018
• Бокан, Б., Бокан, М., Марковић, М., (2014): Сцене телесног вежбања на мозаицима раног хришћанства, Физичко васпитање и спорт кроз векове, бр. 1, стр. 17 – 43, ИССН 2335-058X. Коаутор објављен рад 2014
Временска структура часа физичког васпитања у основним и средњим школама у неким градовима Србије, Зборник радова са 4. Међународне конференције „Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас“, стр. 37 - 48, Ед. Станковић, В., Стојановић,Лепосавић, ФСФВ ---- 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Matić, M., & Bokan, B. (2005). Opšta teorija fizičke kulture. Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Beogradu. Коаутор
Matić, M., Bokan, B., Bokan, R., & Perković, R. (1990). Fizičko vaspitanje: uvod u stručno-teorijsku nadgradnju. OKO. Коаутор
Матић, М., Бокан, Б., Марковић, М., (2017): Стручне фусноте – практикум теорије физичке културе, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд, ИСБН: 978-86-89773-30-9. Коаутор

Ивана Милановић

Члан програмског одбора и реализатор
0642047655
ivana.milanovic@fsfv.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор, доктор наука 

Установа:

Факултет спорта и физичког васпитања, Београд 

Радно место:

професор физичке културе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2001 Градски центар за физичку кулутру професор физичке кулутуре
2001 2006 Факултет спорта и физичког васппитања, Унвиверзитет у Београду асистент приправник
2006 2011 Факултет спорта и физичког васппитања, Унвиверзитет у Београду асистент
2011 2018 Факултет спорта и физичког васппитања, Унвиверзитет у Београду наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Milanović, I., Radisavljević Janić, S. Višnjić, D. (2014). Cilj i zadaci fizičkog vaspitanja u kontekstu društvenih i istorijskih promena u Srbiji, Druga međunarodna naučna konferencija „ANTROPOLOŠKI I TEOANTROPOLOŠKI POGLED NA FIZIČKE AKTIVNOSTI OD KONSTANTINA VELIKOG DO DANAS“, 30.05-01.06. 2013 Коаутор објављен рад 2014
Jurak, G., Milanovic, I., Radisavljevic Janic, S., Soric, M., & Kovac, M. (2015). Some Indicators of Fatness and Motor Fitness in Slovenian and Serbian Children. International Journal of Morphology, 33(2), 420-427. Коаутор објављен рад 2015
Karić S., Radisavljević-Janić S., Lazarević D., Milanović I. (2015). Physical education class teachers' self-evaluation of competency, Nastava i vaspitanje, vol. 65, iss. 4, pp. 645-661. Коаутор објављен рад 2015
Радисављевић Јанић, С. В., Бубања, И. Р., Лазаревић, Б.Ј., Лазаревић, Д.А., Милановић, И. Т. (2018). Ставови ученика основне школе према инклузији у настави физичког васпитања. Настава и васпитање, 2, 235-248. Коаутор објављен рад 2018
Радисављевић Јанић, С., Јанус Миловановић, Ј., Милановић, И. (2018). Знања ученика и њихово вредновање физичког вежбања и физичког васпитања. Годишњак, 23, 18-29 Коаутор објављен рад 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Милановић, И., Радисављевић, Јанић С., Мирков, Д., Чапрић, Г. (2016). Приручник за праћење физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, Београд. Коаутор
Радисављевић, С., Милановић, И. (2015). Практикум – теорија и методика физичког васпитања, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд. Коаутор
Настава физичког и здравственог васпитања за пети разред основне школе, приручник, Завод аз уџбенике, 2018 Коаутор
Вишњић, Д., Радисављевић Јанић, С., Милановић, И. (2013). Буквар физичког васпитања, Школа плус, Београд. Коаутор
Вишњић, Д., Радисављевић Јанић, С., Милановић, И. (2013). Физичко васпитање 2, за други разред основне школе, Школа плус, Београд. Коаутор
Вишњић, Д., Радисављевић Јанић, С., Милановић, И. (2013). Физичко васпитање 4, зачетвртиразредосновнешколе, Школа плус, Београд. Коаутор
Вишњић, Д., Радисављевић Јанић, С., Милановић, И. (2013). Физичко васпитање 3, за трећи разред основне школе, Школа плус, Београд. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Добитник међународне награде у категорији младих истраживача који су дали изузетан допринос развоју физичког васпитања (Thulin Young Scholar Award- 2014) IX европски научни конгрес наставника физичког васпитања (9th FIEP-EUROPEN CONGRESS), Sofija, Bugarska, 9-12. Oktobar, 2014. Интернационална организација за физичко васпитања ФИЕП. 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Национални је делегат интернационалне организације за физичко васпитање - FIEP-a (Federation Internacionale D' education Physique).

Владимир Милошевић

Члан програмског одбора и реализатор
0604244585
vladimir.milosevic@fsfv.bg.ac.rs
Звање:

асистент, мастер 

Установа:

Факултет спорта и физичког васпитања, Београд 

Радно место:

професор физичког васспитања и спорта 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2013 ОШ "Бранко Радичевић", Батајница наставник
2013 2017 ОШ "Светозар Милетић", Земун наставник
2017 2018 Факултет спорта и физичког васпитања, Београд асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Милошевић, В. Петровић, А. Живковић, М. (2012). Интересовања за физичке активности ученика основних школа у Сремској Митровици, Јагодини и Нишу. У зборнику: Ефекти примене физичке активности на антрополошки статус деце, омладине и одраслих, Београд: Факултет спорта и физичког васпитања, 503-508. Коаутор објављен рад 2012
Милошевић, В., Петровић, А., Стевановић, Н. (2013). Место спортско-рекреативног интересовања ученика 7. разреда у факторској анализи различитих интересовања. Спорт Монт, 37-39 (11): 420-424. Коаутор објављен рад 2013
Милошевић, В., Петровић, А. (2015). Reliability of field-based tests for monitoring and assessing physical fitness in preschool children, Serb J Sports Sci, 9(1): 20-26. Коаутор објављен рад 2015

Горан Петровић

Реализатор
0603060473
gospet10@gmail.com
Звање:

магистар наука 

Установа:

ОШ "Лазар Саватић" 

Радно место:

професор физике културе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 1999 ОШ "Доситеј Обрадовић", Београд наставник
1999 2003 ОШ "Сретен Младеновић", Крагујевац наставник
2003 2013 ОШ "Кнез Сима Марковић", Барајево наставник
2013 2018 ОШ "Младост", Нови Београд наставник
2018 2018 ОШ "Лазар Саватић" директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Наставни план и програм физичког васпитања у основним школама Руске Федерације“, Физичка култура 1-4, Београд Аутор објављен рад 2001
„Ставови ученика основне школе према часу одељењског старешине“, Настава и васпитање 3, Београд Аутор објављен рад 2013
„Искуства у имплементацији инклузивног образовања у Основној школи „Младост“ Нови Београд“, III стручно-научни скуп са међународним учешћем „Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју“, Смедерево, 28-30.новембар 2014. Коаутор објављен рад 2014
„Прилог проучавању феноменологије игре“,3. Међународна научна конференција „Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас“, Копаоник Аутор објављен рад 2016
Награде и признањ
Назив Организација Година
СВЕТОСАВСКА НАГРАДА Град Београд 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
„Удружење педагога физичке културе – Београд -председник
„Српски савез професора физичког васпитања и спорта“ - члан Управног одбора

Мирјана Спасић

Реализатор
062317731
miraspasic@yahoo.com
Звање:

дипломирани професор 

Установа:

ОШ "3. октобар" 

Радно место:

професор физичке култура 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 1995 Установа за децу "Бамби", Бор наставник
1995 2006 Основна балетска школа „Лујо Давичо”, одељење у Бору наставник
2006 2018 ОШ "3. октобар", Бор наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Физичко васпитање и интернет,Електронски часопис „Школа без зидова” Аутор објављен рад 2010
ИКТ у настави физичког васпитања – зар се и то може?,Електронски часопис „Партнер у учењу” Аутор објављен рад 2010
Oдигравање лопте прстима – Основни положај тела, руку и шака при одигравању лопте прстима, Зборник припрема за угледне часове предметне наставе у старијим разредима основне школе, Едука Аутор објављен рад 2015
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најуспешнији друштвено-спортски радник Спортски савез Бор 2014

Рада Савић

Реализатор
0641255991
radasavic73@yahoo.com
Звање:

дипломирани професор 

Установа:

О.Ш.“Радивој Поповић“  

Радно место:

професор физичке културе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2018 ОШ "Радивој Поповић" наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Специфичности рада у реализацији физичких активности као главног покретача на свим нивоима развоја код деце оштећеног слуха и других сметњи у развоју,ЗНАЧАЈ СПОРТСКИХ АКТИВНОСТИ У ИНКЛУЗИЈИ ДЕЦЕ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ, Факултет спорта и физичког васпитања, семинар Предавач излагање 2018

Драгољуб Вишњић

Реализатор
0692457621
dragoljub.visnjic@fsfv.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор у пензији 

Установа:

Факултет спорта и физичког васпитања 

Радно место:

професор физичке културе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1976 2017 Факултет спорта и физичког васпитања наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Višnjić, D., Lošić, K., Milanović, I. (2001). Pedagoški osvrt na školska takmičenja grada Beograda u periodu od 1987-2001, Godišnjak 10, FSFV, str. 118-127 Коаутор објављен рад 2001
Вишњић, Д., Мартиновић, Д., Милановић, И. (2008). Дидактичко-методичко упутство за релизацију спортских игара у млађим разредима основне школе, Иновације у настави, XXI, стр.101-113. Коаутор објављен рад 2008
Milanović, I., Radisavljević Janić, S. Višnjić, D. (2014). Cilj i zadaci fizičkog vaspitanja u kontekstu društvenih i istorijskih promena u Srbiji, Druga međunarodna naučna konferencija „ANTROPOLOŠKI I TEOANTROPOLOŠKI POGLED NA FIZIČKE AKTIVNOSTI OD KONSTANTINA VELIKOG DO DANAS“, 30.05-01.06. 2013, Коаутор објављен рад 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Теорија и методика физичког васпитања, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд, 2004 Коаутор
Настава физичког и здравственог васпитања за пети разред основне школе, приручник, Завод аз уџбенике, 2018 Коаутор

Миљан Милојковић

Реализатор
0649624745
miljanprof@yahoo.com
Звање:

дипломирани професор 

Установа:

ОШ "Дража Марковић Рођа", Смољинац 

Радно место:

професор физичког васпитања 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2006 ОШ "Милисав Николић", Божевац наставник
2006 2018 ОШ "Дража Марковић Рођа", Смољинац наставник
2013 2018 ОШ "Иво Лола Рибар", Велико Градиште наставник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Успостављање система праћења физичког развоја и развоја моторичких способности ученика у настави физичког васпитања, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд Извођач излагање 2013
Презентација о радионица – „Креативне техике учења“ Реализатор излагање 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Европске асоцијације професора физичке културе (EUPEA) (од 2014) члан SPARK PE – научно истраживачке организације државног универзитета у Сан Дијегу (од 2013).