Актуелни проблеми методике физичког и здравственог васпитања

Код одобреног скупа: 269  

Сусрети и дани

Факултет спорта и физичког васпитања
Благоја Паровића 156Ирена Обрадовић
dekanat@fsfv.bg.ac.rs
0113531011
062333400

Актуелни проблеми методике физичког и здравственог васпитања

Циљ скупа је унапређење компетенција наставника у области реализације наставе физичког и здравственог васпитања кроз упознавање са новим тенденцијама у методици рада, како у оквиру часовних облика рада, тако и оквиру ваннаставних (ванчасовних) активности ученика различитих способности и потреба.

ТЕМЕ Специфичности методике у оквиру часова и обавезних физичких активности наставе физичког и здравственог васпитања Примена интегративне наставе у физичком и здравственом васпитању Примери добре организације ванчасовних активности у настави физичког васпитања Специфичности рада у настави физичког васпитања код деце оштећеног слуха и других сметњи у развоју

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доцент, доктор наука Милош Марковић , Факултет спорта и физичког васиптања
редовани професор у пензији Божо Бокан , Факултет спорта и физичког васпитања, Београд
ванредни професор, доктор наука Ивана Милановић , Факултет спорта и физичког васпитања, Београд
асистент, мастер Владимир Милошевић , Факултет спорта и физичког васпитања, Београд
магистар наука Горан Петровић , ОШ "Лазар Саватић"
дипломирани професор Мирјана Спасић , ОШ "3. октобар"
дипломирани професор Рада Савић , О.Ш.“Радивој Поповић“
редовни професор у пензији Драгољуб Вишњић , Факултет спорта и физичког васпитања
дипломирани професор Миљан Милојковић , ОШ "Дража Марковић Рођа", Смољинац

1

50

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Стручни сарадник у предшколској установи

1000 РСД