ЧЕТВРТИ ОКРУЖНИ СУСРЕТИ - Хоризонтална размена у функцији професионалног развојамедецинских сестара и васпитача

Код одобреног скупа: 267  

Сусрети и дани

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Господар Јевремова 18.БеоградЈадранка Спасић
spasicjadranka@yahoo.com
0112633140
0603320241

ЧЕТВРТИ ОКРУЖНИ СУСРЕТИ - Хоризонтална размена у функцији професионалног развојамедецинских сестара и васпитача

Унапређивање професионалних компетенција медицинских сестара васпитача разменом знања и искуства примера из праксе и одговорно усмеравање властитог професионалног развоја у процесу целоживотног учења. Истраживање игре као доминантне праксе детета кроз коју гради односе и кроз коју се одвија процес усвајања и трансформације културе.

- Могући начини подстицања физичких активности код деце јасленог узраста уз квалитетно организовану физичку средину - Искуства у развијању партнерског односа између јаслица и породице - Васпитна пракса која мотивише на игру и истраживање - Израда дидактичких средстава као значајан допринос квалитетнијој средини за учење и развој - Искуства изваспитно образовне праксе која подржава систематско праћење дечијег напредовања кроз заједничко документовање активности - Искуства из васпитнo образовне праксе у креирању подстицајне физичке и социјалне средине за учење и развој -Могући програми и активности које стимулишу и подржавају развој говора

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доктор наука у области спорта и физичког Андрија Пештерац , ПУ Чика Јова Змај Београд
Дипломирани психолог Александра Ружичић , ПУ'' Дечја радост'' Панчево
Професор педагогије Јасмина Вулетић , Пу "Наше дете" Шабац
професор педагогије Слава Тимарац Јованов , панчево
доктор педагошких наука Весна Цолић , Висока струковна школа за образовање васитача Нови
доцент Ивана Михић , Одсек за психологију, Филозофски факултет Универз
струковна медицинска сестра Јадранка Спасић , ПУ „ Дечји дани“ Београд

2

180

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи

500.00 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Крагујевац 01.03.2019. 113
2 ПУ др Симо Милошевић Земун 22.03.2019. 324
3 Пирот,ПУ "Чика Јова Змај" 29.03.2019. 152
4 Шабац 05.04.2019. 127
5 Пожаревац 12.04.2019. 143
6 Београд,Чукарица 19.04.2019. 182
7 ПУ "ЛабудПејовић"Бечеј 17.05.2019. 144
8 Краљево,ПУ "Олга Јовичић Рита" 24.05.2019. 136
9 Алексинац,ПУ "Лане" 14.06.2019. 95