ЧЕТВРТИ ОКРУЖНИ СУСРЕТИ - Хоризонтална размена у функцији професионалног развојамедецинских сестара и васпитача

Код одобреног скупа: 267  

Сусрети и дани

Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије
Господар Јевремова 18.БеоградЈадранка Спасић
spasicjadranka@yahoo.com
0112633140
0603320241

ЧЕТВРТИ ОКРУЖНИ СУСРЕТИ - Хоризонтална размена у функцији професионалног развојамедецинских сестара и васпитача

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доктор наука у области спорта и физичког Андрија Пештерац , ПУ Чика Јова Змај Београд
Дипломирани психолог Александра Ружичић , ПУ'' Дечја радост'' Панчево
Професор педагогије Јасмина Вулетић , Пу "Наше дете" Шабац
професор педагогије Слава Тимарац Јованов , панчево
доктор педагошких наука Весна Цолић , Висока струковна школа за образовање васитача Нови
доцент Ивана Михић , Одсек за психологију, Филозофски факултет Универз
струковна медицинска сестра Јадранка Спасић , ПУ „ Дечји дани“ Београд

2

180

Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Крагујевац 01.03.2019. 113
2 ПУ др Симо Милошевић Земун 22.03.2019. 324
3 Пирот,ПУ "Чика Јова Змај" 29.03.2019. 152
4 Шабац 05.04.2019. 127
5 Пожаревац 12.04.2019. 143
6 Београд,Чукарица 19.04.2019. 182
7 ПУ "ЛабудПејовић"Бечеј 17.05.2019. 144
8 Краљево,ПУ "Олга Јовичић Рита" 24.05.2019. 136
9 Алексинац,ПУ "Лане" 14.06.2019. 95

Радне биографије


Андрија Пештерац

Члан програмског одбора
0643399660
andrijapesterac@yahoo.com
Звање:

доктор наука у области спорта и физичког 

Установа:

ПУ Чика Јова Змај Београд 

Радно место:

стручни сарадник за физичко васпитање 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1982 1985 математичка гимназија професор физичког
1985 2019 ПУ "Чика Јова Змај"Београд стручни сарадник,педагог за физичко васпитање
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Музичко ритмичке активности у раду са децом јасленог узраста, Аутор Стручни сусрети медицинских сестара Србије, 2012
Кооперативне игре и активности у раду са децом предшколског узраста, Реализатор Стручни сусрети стручних сарадника и сарадника Србије, 2013
Моторичке активности деце јасленог узраста са великим лоптама у дворишту вртића, Аутор Стручни сусрети медицинских сестара Србије 2014
Примена полигона у физичком васпитању деце јасленог узраста, Извођач Стручни сусрети медицинских сестара Србије,Стручни сусрети Васпитачи васпитачима , 2014
Правим корацима ка одрастању, Предавач Истраживачки дани васпитача Београда, , 2014
Структурирана превентивна активност са децом старије јаслене групе, Предавач Стручни сусрети медицинских сестара Србије, Истраживачки дани васпитача Београда, 2015
Заједничка активност деце и родитеља у старијој јасленој групи, Аутор Стручни сусрети медицинских сестара Србије, 2016
„ Моје прве игре у дворишту“ ---- 2017
Различити моделитети моторичких игара деце у јаслама – искуства која су допринела развоју моторичких способности деце у јаслама кроз различите типове и врсте моторичких игара Предавач Стручни сусрети медицинских сестара Србије, 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Традиционалне моторичке игре, међународни пројекат, 2002,УНИЦЕФ Аутор
Избор моторичких активности које се одликују значајним интелектуалним ангажовањем деце предшколског узраста,Институт за психологију,2004 Аутор
Систем запажања, планирања и евидентирања васпитног рада у области физичког васпитања деце узраста 3-7 година, Приручник за васпитаче предшколских установа, 1998 Аутор
Подстицајне и превентивне активности везане за моторни развој деце у јаслама, Приручник за сестре и васпитаче предшколских установа, , 2008 Аутор
Варирање моторичких активности у раду са децом јасленог узраста, 1999,ПП Завод, Београд Аутор
Физичко васпитање у јаслама – систем рада, 1990ПП Завод, Београд Аутор
Израда основа програма физичког васпитања за ниже разреде основне школе, у оквиру тима ЗУОВ-а. 2006 Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Октобарска награда града у конкуренцији стручних и научних радова студената београдског Универзитета, Град Београд 1998
Стазе са препрекама удвориштима дечјег вртића, Методички дани предшколске делатности 1088
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Члан програмског одбора 8 стручних скупова,савез удруења мед.сестара ПУ Србије
аутор Акредитованог програма "Спортико змај јасле од 2004 до 2021.
Предавач,водитељ радионица,модератор за стручне сусрете Савеза мед.сестар ПУ Србије

Александра Ружичић

Члан програмског одбора
0692389040
aleksandraruzicic12@gmail.com
Звање:

Дипломирани психолог  

Установа:

ПУ'' Дечја радост'' Панчево 

Радно место:

Стручни сарадник психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2019 ПУ '' Дечја радост'' Панчево г стручни сарадник психоло
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Рад на тему ''Улога стручног сарадника у развоју пројекта ''Smart children network’’ у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње са вртићима из Румуније Предавач Зборник 2016
Стручни сусрети стручних сарадника '' Развој професионалне улоге стручног сарадника и сарадника у функцији унапређења квалитетеа предшколске делатности'' Аутор Зборник 2016
9.Стручни сусрети стручних сарадника ''Грађење квалитета предшколског васпитања и образовања кроз различите облике сарадње “ Аутор Зборник 2015
Унапређење васпитних компетенција породице-улога мед.сестре васпитача Предавач ЗборникСтручни сусрети мед.сестара ПУ Србије 2017
Укључивање родитеља у истраживачке игре и активности у вртићу и праћење развоја напредовања деце Аутор ЗборникСтручни сусрети мед.сестара ПУ Србије 2017
Препознавање снага детета Извођач ЗборникСтручни сусрети мед.сестара ПУ Србије 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
''Кругови пријатељства'' Креативни центар, Београд 2010. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Сeкретар Удружења Стручних сарадника и сарадника предшксолких установа Србије од 2016.
Члан програмског одбора три стручна сусрета Свеза удрућења мед.сестара Пу Србије
Предавач,водитељ радионица,модератор за стручне сусрете Савеза мед.сестар ПУ Србије

Јасмина Вулетић

Члан програмског одбора
063344131
vuleticjasmina@gmail.com
Звање:

Професор педагогије 

Установа:

Пу "Наше дете" Шабац 

Радно место:

Стручни сарадник педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 1994 „Мића Станојловић“ Коцељева педагог
1994 2000 ОШ „ Краљ Александар Карађорђевић“ Прњавор Стручни сарадник Педагог
2001 2007 Пу "Наше дете" Шабац директор
2007 2019 Пу "Наше дете" Шабац Стручни сарадник Педагог
2006 2014 Висока струковна школа за образовање васпитача Шабац,допунски рад стручни сарадник педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Развијање разноврсних облика програма у предшколској установи“- стручни скуп, „VII стручни сусрети стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије“, Златибор Аутор Зборник 2013
„Шта могу, дођи види“, XVI стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије, Нови Сад Аутор Зборнник радова 2014
„Свакога дана понеси корпу земље на једно место и саградићеш брдо“, стручни скуп, „ VIII стручни сусрети стручних сарадника и сардника ПУ Србије“, Златибор Аутор Зборнник радова 2014
Унапређивање васпитних компетенција родитеља кроз програм „Самостално дете –успешан одрасли“ Аутор Зборник радова 2016
Креирање заједнице јасала/вртића и породице кроз планиране активности Предавач Ѕборник радова 2017
Грађење реаланог програма у васпитној групи као подршка квалитетном учењу Извођач Зборник радова 2018
Укључивање родитеља у истраживачке игре и активности у вртићу и праћење развоја напредовања деце Предавач Зборник радова 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
Светосавска награда за допринос развоју образовања и васпитања Министарство просвете и спорта 2006
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Члан програмског одбора Савеза удружења мед.сестара у 11 стручних скупова
Предавач,водитељ радионица,модератор за стручне сусрете Савеза мед.сестар ПУ Србије

Слава Тимарац Јованов

Члан програмског одбора
06642824
slavaaleksandra@gmail.com
Звање:

професор педагогије 

Установа:

панчево 

Радно место:

стручни сарадник педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 1983 ОШ '' Жарко Зрењанин'' Апатин стручни сарадник педагог
1983 2003 ПУ '' Дечја радост'' Панчево стручни сарадник педаго
2003 2004 Министарство просвете саветник
2004 2005 ПУ '' Дечја радост'' Панчево стручни сарадник педагог
2005 2011 ПУ '' Дечја радост'' Панчево Директор установе
2011 2014 ПУ '' Дечја радост'' Панчево стручни сарадник педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стручни сусрети медицинских сестара '' Фокус група- Екстерно вредновање'' Реализатор Зборник 2001
Стручни сусрети медицинских сестара ''Унапређивање праксе јачањем комптенција медицинских сестара у предшколским установама Србије'' Предавач Зборник 2016
Стручна конференција медицинских сестара предшколских установа Србије – Унапређивање васпитне праксе и образовног рада кроз размену професионалних искустава Реализатор Зборник 2016
Стручна конференција за васпитаче''Игра начин живљења на предшколском узрасту'' Реализатор Зборник 2017
Стручна конференција за медицинске сестре васпитаче, Дивчибаре- ''Лутка-играчка у контексту васпитно образовне праксе која подржава учење и развоj'' Реализатор Зборник 2017
XI СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА МЕДИЦИНСКИХ СЕСТАРА ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ Хоринзонтална размена у функцији професионалног развоја медицинских сестара васпитача Реализатор Зборник 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
''Кругови пријатељства'' Креативни центар, Београд 2010. Аутор
Унапређење васпитних компетенција породице ''Школа за родитеље'' Социо едукативни превентивни програм за родитеље Филизофски факултет Институт за педагогију и андаргогију, Београд 2002-2004. 2013. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Удружења стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
Стручни консултант Удружења Стручних сарадника и сарадника предшксолких установа Србије од 2011. до 2015. Ч
Члан председништва удружења стручних сарадника и сарадника ПУ,Центар Центар Нови Сад
Стални Члан програмског одбора и комисије за избор радова за стручне сусрете Савеза мед.сестар ПУ Србије
Предавач,водитељ радионица,модератор за стручне сусрете Савеза мед.сестар ПУ Србије

Весна Цолић

Члан програмског одбора
0638271028
colic.vesna@gmail.com
Звање:

доктор педагошких наука 

Установа:

Висока струковна школа за образовање васитача Нови 

Радно место:

професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 2002 П У «Младост», Бачка Паланка Стручни сарадник – предшколски педагог
2002 2019 Висока школа струковних студија за образовање васпитача, Нови Сад Професор струковних студија за област Педагошке науке
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„THE IMAGE OF A CHILD AND CHILDHOOD AS PERCIEVED BY TEACHERS AND PARENTS OF PRESCHOOL CHILDREN“, рад изложен на конференцији Bringing Teacher Education Forward - National and International Perspectives, 6 - 8 June , University of Oslo, Faculty of Educational Sciences, Norway. Аутор Зборни 2016
„Игра без играчака“, пленарно предавање по позиву организатора на Стручној конференцији за васпитаче „Игра – начин живљења на предшколском узрасту“ Тара, 2016. aутор Зборник сажетака са Стручне конференције за васпитаче „Игра – начин живљења на предшколском узрасту“ Тара, . Аутор Зборникстр.6-7. 2016
„Игром и уметношћу до креативног мишљења“, рад изложен на Научном скупу Развојне карактеристике детета предшколског узраста, Нови Сад, 26-27. април 2014. ---- 2014
Шта покушавамо рећи малој деци, Стручни сусрети мед.сестара ПУ Србије Предавач Зборник 2015
Услови који обезбеђују квалитетно „живљење“ основа програма и праксу која уважава вредносне поставке и контекст у коме настаје Стручни сусрети мед.сестара ПУ Србије Предавач Зборник 2017
ЗНАЧАЈ ХОРИНЗОНТАЛНЕ РАЗМЕНЕ КАО МЕХАНИЗАМ УЧЕЊА НА НИВОУ УСТАНОВЕ/А Др Весна Цолић, Стручни сусрети мед.сестара ПУ Србије Предавач Зборник 2018
Услови који обезбеђују квалитетно „живљење“ основа програма и праксу која уважава вредносне поставке и контекст у коме настаје Стручни сусрети мед.сестара ПУ Србије Предавач Зборник 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
2, 3… крени! Приручник за обуку за рад са децом раног узраста - промоција приручника Аутори: Др Весна Цолић и Др Светлана Лазић Коаутор
Шта покушавамо рећи малој деци, Дневник, Нови Сад, 2008 Аутор
Дечје јаслице - гледане из антрополошког угла, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, Београд, 1997. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан проширеног састава ХЕРЕ тима од 2015. године.
Члан сталног састава ХЕРЕ тима од 2016. године.
Члан Стални Програмског одбора , предавач и водитељ радионица на Стручним сусретима Савеза удружења мед.сестара ПУ Србије

Ивана Михић

Члан програмског одбора
021458948
imihic@ff.uns.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Одсек за психологију, Филозофски факултет Универз 

Радно место:

дипломирани психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2006 Одсек за психологију, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду асистент п асистент ориправник
2007 2011 Одсек за психологију, Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду асистент
2011 2019 Одсек за психологију, Филозофски факултет Универзитета у Новом Сад доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
«Вртић као база емоционалне сигурности- јачање капацитета за социоемоционални развој детета» аутор, предавач 2011/12,2012/13, 2013/14 Стручни сусрети мед.сестара ПУ Србије Предавач Зборници 2014
«Могућности примене теорије афективне везаности у саветодавном раду са породицама» аутор, предавач Стручни сусрети мед.сестара ПУ Србије Предавач Збборник 2015
Михић И. (2010). Процена квалитета сигурне базе у односу са мајком на јасленом узрасту: пример скале. Аутор Примењена психологија, 3 (4), 337-355. 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Михић И. (2007). Значај афективне везаности родитеља за функционалност родитељског савеза. У: Ханак Н. , Димитријевић А. (ур). Коаутор
Михић И. (2012). Теоријски темељи програма базираних на теорији афективне везаности. У: Могућности примене теорије афективен везаности у саветодавном раду са породицама. Тематски зборник радова са Саветовања за стручне сараднике, Нови Сад, Филозофски факултет, 3. 11. 2012., стр. 23-39. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво психолога Србије, Секција за блиске односе Друштва психолога Србије
International association for Relationship Research
Стални члан програмског одбора Сацеза удружења мед.сестара ПУ србије, водитељ радионица,модератор и предавач.

Јадранка Спасић

Члан програмског одбора
0603320241
spasicjadranka@yahoo.com
Звање:

струковна медицинска сестра 

Установа:

ПУ „ Дечји дани“ Београд 

Радно место:

сарадник за унапређивање превентивно з 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1979 1980 Клиника за рехабилитацију ,дечје одељење, “ Мирослав Зотовић Виша медицинска сестра на дечјем
1980 1992 Предшколска установа «Звездара» Београд Виша медицинска сестра у јасленој групи
1992 2002 Предшколска установа «Звездара» Београд Стручни сарадник за превентивно здравствену заштиту
2002 2010 Предшколска установа «Дечји дани» Београд Стручни сарадник за превентивно здравствену заштиту
2010 2019 Предшколска установа «Дечји дани» Београд арадник за унапређивање превентивне здравствене заштите
2004 2019 Висока здравствена школа струковних студија, Смер Струковна мсваспитач наставник практичне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
-Јесењи стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије – одобрени одлуком директора ЗОУВ-а,3 бода аутор 2012 Аутор Зборник радова 2012
-Јесењи стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије – одобрени одлуком директора ЗОУВ-а,4 бода ---- 2013
стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије – одобрени одлуком директора ЗОУВ-а,4 бода Сажетак рад првог Конгреса стручних Аутор Зборник радова 2014
18.Стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије – одобрени одлуком ЗОУВ-а,4 бода Аутор Зборник радова 2015
Први Конгрес стручних радника предшколских установа Србије-СРПУС, С. Радосављевић (ур) „Значај струковних удружења у предшколској делатности, Аутор Сажетак рад 2015
19.Стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије – одобрени одлуком ЗОУВ-а,4 бода Аутор Зборник радова 2016
20.Стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије – одобрени одлуком ЗОУВ-а,4 бода Аутор Зборник радова 2017
Други Конгрес СРПУС Реализатор Зборник радова 2018
21..Стручни сусрети медицинских сестара предшколских установа Србије – одобрени одлуком директора ЗОУВ-а,4 бода Аутор Зборник радова 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
"Сребрни знак" савез здравствених радника Србије за хуманитарни рад 2005
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез удружења медицинских сестара предшколских установа Србије,председница
Комора медицинских сестара и здрастених радника Србије
Жири за доделу „Најбоља играчак и књига“ Друшто пријатеља деце Србије,2011 године