Трећа међународна стручно-научна конференција "Спорт, рекреација, здравље"

Код одобреног скупа: 265  

Конференција

Висока спортска и здравствена школа
Тоше Јовановића 11Александар Ивановски
skola@vss.edu.rs
0117550051
0638806274
0117550051

Трећа међународна стручно-научна конференција "Спорт, рекреација, здравље"

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доктор наука кинезиологије Милан Чох , Факултет спорта Универзитет Љубљана, Словенија
доктор наука из области физичког образов Бујар Саити , Педагошки факултет Свети Климент Охридски Скопље
хирург ортопед Горан Тулић , Медицински факултет у Београду
специјалиста интерне медицине Ненад Дикић , Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту
доктор наука из области спорта и физичко Марија Зегнал Коретић , Међимурско велеучилиште у Чаковцу, Хрватска
Доктор наука – физичко васпитање и спорт Александар Ивановски , Висока спортска и здравствена школа
Доктор техничких наука- подручје организ Снежана Лазаревић , Висока спортска и здравствена школа
доктор наука из области спорта и физичко Мирослав Марковић , Завод за унапређивање образовања и васпитања
Доктор наука из области спорта и физичко Јелена Ивановић , Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије
доктор наука, област менаџмента у спорту Срђан Милосављевић , Висока спортска и здравствена школа
доктор медицинских наука Предраг Лазаревић , Висока спортска и здравствена школа
магистар одбојке Зоран Гајић , Одбојкашки савез Србије

2 дана (укупно време рада: мин.)

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Радне биографије


Милан Чох

Члан програмског одбора
0117550051
milan.coh@fsp.uni-lj.si
Звање:

доктор наука кинезиологије 

Установа:

Факултет спорта Универзитет Љубљана, Словенија 

Радно место:

редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2007 Факултет спорта Универзитет Љубљана, Словенија Продекан за науку и истраживање
2007 2018 Факултет спорта Универзитет Љубљана, Словенија Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Analysis of reactive agility and change-of-direction speed between soccer players and physical education students Коаутор Human movement, 2018, 19 (2), 68-74 2018
Biomechanical Differences in the Sprint Start Between Faster and Slower High-Level Sprinters Аутор Journal of human kinetics, 2017, 56:29-38 2017
Kinematic and Biodynamic Model of the Long Jump Technique Аутор INTECH, 2017, chapter 6, 113-127 2017
DIAGNOSTIČNE TEHNOLOGIJE U SAVREMENOM SPORTSKOM TRENINGU Аутор II međunarodna konferencija „Sport, rekreacija, zdravlje“, 12-13.05.2017., Beograd, 50-58 2017
Biodinamička analiza skoka iz naskoka vrhunskih sportistkinja Аутор Facta universitatis - series: Physical Education and Sport 2013, vol. 11, br. 1, str. 1-8 2013

Бујар Саити

Члан програмског одбора
0117550051
bujarsaiti@gmail.com
Звање:

доктор наука из области физичког образов 

Установа:

Педагошки факултет Свети Климент Охридски Скопље 

Радно место:

Редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2012 Педагошки факултет Свети Климент Охридски Скопље доцент
2012 2018 Педагошки факултет Свети Климент Охридски Скопље ванредни професор
2018 2018 Педагошки факултет Свети Климент Охридски Скопље редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Views and opinions of class teachers from I-III grade of elementary schools in Skopje regarding the use of the games of the mathematics classes Аутор International Journal of Education “TEACHER”, University “St. Kliment Ohridski“, Faculty of Education - Bitola 2017
Role of physical activity in prevention of obesity in children Коаутор 1st International Conference „SPORT, RECREATION, HEALTH“ Visoka Sportska i Zdravstena Škola / College of Sports and Health, Belgrade, Serbia 2016
One model for assessing the students’ biomotor abilities with the a z-score statistical test Аутор 10ти Meѓународен балкански конгрес за образование и наука „Образованието и глобализацијата“, Охрид 2015
Opinions and attitudes of class teacher in some municipalities in Skopje regarding the class of physical education Аутор First international conference “Practicum of future pedagogues, teachers and kindergarten teachers in multicultural environments- experience and chall 2014
Factor structure of the biomotor space of the fourth-grade female Students in the Republic of Macedonia ---- 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
2010-2015 Association for Education, Communication and Consulting OXO - Lead trainer, education and consultant within the educational program
Lead trainer within the project “We are all equal” project implemented in partnership with the Ministry for education and science and the Bureau for Development of Education

Горан Тулић

Члан програмског одбора
0652643024
tulic05@gmail.com
Звање:

хирург ортопед 

Установа:

Медицински факултет у Београду 

Радно место:

ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2018 Клиника за Ортопедску хирургију и трауматологију КЦ Србије Начелник Службе ортопедије Ургентног центра КЦ Србије
1999 2018 Медицински факултет у Београду ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Application of multifractal analysis on microscopic images in the classification of metastatic bone disease. Коаутор Biomed Microdevices 2012;14:541-8 2012
Socio-medical aspect of hip fracture among elderly population in Belgrade, Serbia. Коаутор Eur Geriatr Med 2012; 3:14-7 2012
Cemento-ossifying fibroma of jawscorrelation of clinical and pathological findings. Коаутор Clin Oral Invest 2011;15:201-7 2012
Is anemia at admisson related to short term outcomes of elderly hip fracture patients? Коаутор Cent Eur J Med 2011;6:483-9 2011
Simultaneus bilateral avulsion fracture of the tibial tubercle in adolescent: a case report. Аутор J Pediatr Orthop B 2010;19:118-121 2010

Ненад Дикић

Члан програмског одбора
063335008
nenad.dikic@gmail.com
Звање:

специјалиста интерне медицине 

Установа:

Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту 

Радно место:

Ванредни професор  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2012 Удружење за медицину спорта Србије генерални секретар
2013 2016 Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту доцент
2016 2018 Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Relationship Between Occupational Physical Activity and Subclinical Vascular Damage in Moderate-Altitude Dwellers. Коаутор HIGH ALTITUDE MEDICINE & BIOLOGY, 18 (3), 249-257 2017
Determination of higenamine in dietary supplements by UHPLC/MS/MS method. Коаутор JOURNAL OF PHARMACEUTICAL AND BIOMEDICAL ANALYSIS, 146, 48-52. 2017
Food elimination based on immunoglobulin G antibodies improves gastrointestinal discomfort symptoms and sport performance in professional athletes. Коаутор MED SPORT, 70, 480-94. 2017
Lactobacillus helveticus Lafti L10 Supplementation Modulates Mucosal and Humoral Immunity in Elite Athletes: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Коаутор J Strength Cond Res. 2017 Jan;31(1):62-70. 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Спортска медицина – уџбеник, 2016, Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу и Факултет физичке културе и менаџмента у спорту. Коаутор
Stres test, 2014, Удружење за спортску кардиологију Србије Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник одбора за допинг контролу Антидопинг агенције Републике Србије, Председник комитета за терапеутске изузетке Међународне федерације за скијање на води и вејкборду (IWWF).
потпредседник медицинске комисије Међународне кошаркашке федерације (FIBA Europe), члан комисије Међународне пењачке и планинарске федерације (UIAA), чланУЕФА Антидопинг панела
Оснивач Мреже за помоћ рониоцима (DAN Europe Balkan), Југословенске асоцијације за ултразвук срца, Удружења за спортску кардиологију, Центра за спортску исхрану и суплементацију

Марија Зегнал Коретић

Члан програмског одбора
0117550051
majazegnal@gmail.com
Звање:

доктор наука из области спорта и физичко 

Установа:

Међимурско велеучилиште у Чаковцу, Хрватска 

Радно место:

виши предавач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2009 2014 Међимурско велеучилиште у Чаковцу, Хрватска спољни сарадник
2014 2018 Међимурско велеучилиште у Чаковцу, Хрватска виши предавач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
ZNAČAJ I ULOGA SPORTSKO REKREATIVNIH AKTIVNOSTI U TURIZMU Коаутор Друга међународна конференција "Спорт, рекреација, здравље" 12-13. мај 2017, 88-91 2017
THE ELEMENTS OF QUALITATIVE AND QUANTITATIVE ANALYSIS OF THE SUMMER “ART SPORTS AND RECREATIONAL CAMP KOPAONIK“ Коаутор Прва међународна конференција "Спорт, рекреација, здравље", 11-12. мај 2016. 297-302 2016
Thesports coach and his role as an educator of children and young adults. Аутор Зборник радова. Međunarodna naučna konferencija „Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece,omladine i odraslih“ (114-119) Beograd: 2015

Александар Ивановски

Члан програмског одбора и модератор
0638806274
ivanovski@vss.edu.rs
Звање:

Доктор наука – физичко васпитање и спорт 

Установа:

Висока спортска и здравствена школа 

Радно место:

Професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2018 АРТ Центар Председник
2015 2015 Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту, Универзитет Сингидунум сарадник
2006 2018 Висока спортска и здравствена школа професор струковних студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
THE RELATIONS BETWEEN FITNESS AND BMI AND THE ARTERIAL BLOOD PRESSURE OF ELDERLY MEN FROM AN URBAN ENVIRONMENT Коаутор XXI Scientific Conference, „FIS COMMUNICATIONS 2018" in physical education,sport and recreation, Faculty of Sport and Physical Educаtion 228-234 2018
Značaj i uloga sportsko rekreativnih aktivnosti u turizmu Аутор II međunarodna konferencija „Sport, rekreacija, zdravlje“, 12-13. maj, Beograd. 88-91 2017
Analiza učenja tehnika kraul i leđno kod dece predškolskog uzrasta Коаутор II međunarodna konferencija „Sport, rekreacija, zdravlje“, 12-13. maj, Beograd. 174-184 2017
Transformational leadership style through the role of Sports and recreational activities - case study, Аутор 2nd International scientific conference,UDC: 796.035.071.42:378, Skoplje, Faculty of physical education, sport 2016
PROFIL ANIMATORA REKREATIVNIH PROGRAMA Аутор 55 Kongres antropološkog društva Srbije, Zlatibor,Srbija(136) 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Animator in tourism, monography, Brasov: Editura Universitatii Transilvania Din Brasov, 2012 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Најбољи студент на Универзитету Универзитет у Скопљу 1997
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан стручног одбора Асоцијације Спорт за све Београда
Члан стручног одбора Асоцијације Спорт за све Србије
Члан комисије за Летњу школу у организацији Спортмит Италија институције

Снежана Лазаревић

Члан програмског одбора
063243912
snezanalazarevic@vss.edu.rs
Звање:

Доктор техничких наука- подручје организ 

Установа:

Висока спортска и здравствена школа  

Радно место:

Професор струковник студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2014 Висока спортска и здравствена школа професор струковних студија, помоћник директора
2014 2016 Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту, Универзитета Сингидунум Професор и в.д.декана
2016 2018 Висока спортска и здравствена школа Професор струковних студија и директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The digitalization of active outdoor trips in Serbia. In Thematic Proceedings. 3rd International Scientific Conference ''Tourism in Function of Development of the Republic of Serbia- Tourism in the era of digital transformation'' Коаутор Faculty of Hotel Management and Tourism, University of Kragujevac. 31-2. june. pp. 290-307. 2018
Different Levels of Motor Abilities in Bozs and Girls Aged 10 and 9. Коаутор Facta Universitatis: Physical Education and Sport. 16 (1). pp. 189 – 199. (UDC 796.012.1 572.087) 2018
Značaj i prednosti efikasnih timova u zdravstvu. Аутор II međunarodna konferencija „Sport, rekreacija, zdravlje“, 12-13. maj, Beograd.403-409 2017
The Impact of Information and Communication Technology on Human Resources. Аутор SINTEZA 2016 International Scientific Conference on ICT and E- business Related Research.Singidunum University. Belgrade. April, 22-23. 2016. 369-375 2016
The Impact of Sports Manager Education on Sport Transition: An Exploratory Study. Коаутор I Međunarodna konferencija „Sport, rekreacija, zdravlje“,11-12 Jun, Beograd. 58-69 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Мултидисциплинарност физичке културе за особе са сметњама и поремећајима у развоју, 2015, Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту, Универзитета Сингидунум, Београд Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Технички уредник у часопису националног значаја: ''Спорт - наука и пракса''
Рецезент у часопису међународног значаја верификованог посебном одлуком: ''Facta Universitatis: Physical Education and Sport''

Мирослав Марковић

Члан програмског одбора
63249937
miroslav73markovic@gmail.com
Звање:

доктор наука из области спорта и физичко 

Установа:

Завод за унапређивање образовања и васпитања 

Радно место:

саветник координатор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2001 Дечија предшколска установа и вртић „Црвена звезда сручни сарадник за физичко васпитање
2001 2012 ОШ „Филип Вишњић“ у Београду наставник физичког васпитања;
2012 2018 Завод за унапређивање образовања и васпитања саветник координатор у Центру за развој
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Примена „функционалног“ метода у развоју снаге мишића трупа код ученика старијих разреда у основној школи. Аутор Годишњак Факултета спорта и физичког васпитања, 21: 102-120. 2015
Примена „Core“ тренинг метода у развоју снаге мишића трупа код ученика шестог разреда основне школе. Аутор Спорт – наука и пракса, Београд. Вол 2, Но 3, 79-88 2013
Gender and age differences in the achievements and motivation for engagement in physical education in elementary school. Коаутор Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, Vol. XI, ISSUE 2 Supplement, pp. 562 – 568. 2011
Application of „Functional“ method in trunk muscule strenght development in Primary school sixth from students, Аутор Banjaluka: Conference proceedings, pp. 220-225. 2012
Предлог норматива опреме и простора кабинета за коретивно- педагошки рад у основној школи, Аутор Београд: SPOFA Конференција, Зборник радова, стр 89 – 93. 2014

Јелена Ивановић

Члан програмског одбора
0666410710
jelenaivanovic.rzs@gmail.com
Звање:

Доктор наука из области спорта и физичко 

Установа:

Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије 

Радно место:

Шеф ИНДОК одељења – стручни саветник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2018 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије Шеф ИНДОК одељења – стручни саветник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Voluntary vs Non-voluntary muscle contractile explosivity: RFD vs RMTD as a possible new TMG parameter. TMG: Today and Future. Коаутор Isot 2014 international society of tensiomyography, Rome, 5-10. 2014
Jednačine specifikacije predikcije visine skoka na osnovu morfoloških i neuromišićnih karakteristika kod odbojkašica. Коаутор Četvrta međunarodna konferencija “Sportske nauke i zdravlje”. Zbornik radova (str. 29-36). Panevropski Univerzitet, Aperion, Banja Luka 2014
Is there a relation between maximal and explosive leg extensors isometric force? Аутор Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, 9(3), 239-254. 2011
Body composition and muscle strength predictors of jumping performance: differences between elite female volleyball competitors and non-trained individuals. Коаутор The Journal of Strength & Conditioning Research, 28(10), 2709-2716. 2014

Срђан Милосављевић

Члан програмског одбора и модератор
641102027
srdjan.milosavljevic@vss.edu.rs
Звање:

доктор наука, област менаџмента у спорту 

Установа:

Висока спортска и здравствена школа 

Радно место:

Професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2006 2013 Висока спортска и здравствена школа Професор струковних студија
2013 2016 Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту, Универзитет Сингидунум ванредни професор
2016 2018 Висока спортска и здравствена школа професор струковних студија, заменик директора
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
The quality of sports services in karate club based on users’ perception. Коаутор Archives of budo. 13 (1), pp. 131-137. 2017
Different Levels of Motor Abilities in Bozs and Girls Aged 10 and 9. Коаутор Facta Universitatis: Physical Education and Sport. 16 (1). pp. 189 – 199. (UDC 796.012.1 572.087) 2018
Komparativna analiza motoričkih sposobnosti dečaka koji treniraju primenjeni aikido i dečaka koji se ne bave sportom. Sport – nauka i praksa, 8(1), 5-12. Коаутор Sport – nauka i praksa, 8(1), 5-12. 2018
Correlation of different factors of balance and the quality of realization of movement techniques in aikido. Аутор Archives of Budo. 12 (1), 77-84. 2016
Povezanost antropomorfoloških karakteristika i ravnoteže dece mlađeg školskog uzrasta. Коаутор Sport – nauka i praksa. 8(1), 43-55 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Transformacija motoričkog statusa rekreativaca. (2016). Beograd: Zadužbina Andrejević Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Српског савеза реалног аикидоа

Предраг Лазаревић

Члан програмског одбора и модератор
065877666
predrag.lazarevic@vss.edu.rs
Звање:

доктор медицинских наука 

Установа:

Висока спортска и здравствена школа 

Радно место:

професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2003 2008 Висока спортска и здравствена школа Асистент демонстратор практичне наставе на предмету Фудбал
2008 2010 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу Руководилац свих мушких секција СД Медицинар
2010 2013 Факултет медицинских наука Универзитет у Крагујевцу предавач
2013 2014 Висока спортска и здравствена школа професор струковних студија
2014 2017 Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту Универзитет Сингидунум професор
2017 2018 Висока спортска и здравствена школа професор струковних студија
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Different Levels of Motor Abilities in Bozs and Girls Aged 10 and 9 Аутор Facta Universitatis: Physical Education and Sport. 16 (1). pp. 189 – 199. (UDC 796.012.1 572.087) 2018
Povezanost antropomorfoloških karakteristika i ravnoteže dece mlađeg školskog uzrasta Аутор Sport – nauka i praksa. 8(1), 43-55 2018
Some differeneces in personality features and achievement motivation in child athletes and non-athletes Коаутор Facta Universitatis: Series physical education and sport. 2017
Morfološke karakteristike i motoričke sposobnosti učenika starijih razreda osnovne škole Коаутор II međunarodna konferencija „Sport, rekreacija, zdravlje“, 12-13. maj, Beograd. 81-87 2017
Prediktori pravilanog razvoja mladih fudbalera Аутор Konferencija Aspekt „Савремени аспекти физичког васпитања, спорта и рекреације“, Univerzitet Singidunum. Beograd, 153-164. 2016

Зоран Гајић

Члан програмског одбора и модератор
0113231357
info@ossrb.org
Звање:

магистар одбојке 

Установа:

Одбојкашки савез Србије 

Радно место:

председник Одбојкашког савеза Србије