Трећа међународна стручно-научна конференција "Спорт, рекреација, здравље"

Код одобреног скупа: 265  

Конференција

Висока спортска и здравствена школа
Тоше Јовановића 11Александар Ивановски
skola@vss.edu.rs
0117550051
0638806274
0117550051

Трећа међународна стручно-научна конференција "Спорт, рекреација, здравље"

Циљ скупа је унапређивање компетенција наставника физичког васпитања, васпитача и стручних сарадника за реализацију садржаја програма из здравственог васпитања у настави и раду са децом, као и њихово упознавање са новим тенденцијама из области спорта, рекреације и здравља, као и размена стручних и научних искустава из области физичке културе.

Физичко вежбање и квалитет живота деце и омладине, Школски и универзитетски спорт, Спортске активности и особа са инвалидитетом или сметњама у развоју, Ваннаставне активности у природи и у затвореном простору, школе у природи, кампови за децу, Културолошки аспекти спорта, физичког васпитања, рекреације и здравља, Физичко вежбање као превенција и рехабилитација, Улога физичке активности у превенцији и лечењу гојазности и њених последица код деце, Физикална терапија, Исхрана деце и спортиста, Значај здравствене неге и здравственог васпитања у превенцији и лечењу различитих болести.

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доктор наука кинезиологије Милан Чох , Факултет спорта Универзитет Љубљана, Словенија
доктор наука из области физичког образов Бујар Саити , Педагошки факултет Свети Климент Охридски Скопље
хирург ортопед Горан Тулић , Медицински факултет у Београду
специјалиста интерне медицине Ненад Дикић , Факултет за физичку културу и менаџмент у спорту
доктор наука из области спорта и физичко Марија Зегнал Коретић , Међимурско велеучилиште у Чаковцу, Хрватска
Доктор наука – физичко васпитање и спорт Александар Ивановски , Висока спортска и здравствена школа
Доктор техничких наука- подручје организ Снежана Лазаревић , Висока спортска и здравствена школа
доктор наука из области спорта и физичко Мирослав Марковић , Завод за унапређивање образовања и васпитања
Доктор наука из области спорта и физичко Јелена Ивановић , Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије
доктор наука, област менаџмента у спорту Срђан Милосављевић , Висока спортска и здравствена школа
доктор медицинских наука Предраг Лазаревић , Висока спортска и здравствена школа
магистар одбојке Зоран Гајић , Одбојкашки савез Србије

2

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

2000 РСД