САВРЕМЕНА ИСТОРИОГРАФИЈА И ПРИМЕНА У НАСТАВИ ИСТОРИЈЕ - ОД НОВИХ ТЕМА ДО НОВИХ ИЗАЗОВА

Код одобреног скупа: 264  

Конференција

Центар за српске студије, Филозофски факултет
Чика Љубина 18-20, Београд 11000Данко Леовац
danko.leovac@f.bg.ac.rs
0113206293
0643242428

САВРЕМЕНА ИСТОРИОГРАФИЈА И ПРИМЕНА У НАСТАВИ ИСТОРИЈЕ - ОД НОВИХ ТЕМА ДО НОВИХ ИЗАЗОВА

Упознавање наставника историје са резултатима новијих историографских истраживања ради проширивања тематског оквира наставе историје, унапређења квалитета и методског осавремењавања наставног процеса. Развој компетенција наставника. Стручно усавршавање наставника за рад са осетљивим темама у настави историје у складу са образовним стандардима за предмет историја. Оспособљавање наставника за примену концепта мултиперспективности у настави на темељу различитих тумачења историјских појава и догађаја у савременој историографији. Мотивисање наставника за примену нових тема у наставном процесу и развој наставничких компетенција.

Методологија и историографија – нове теме и примена нових истраживања у настави Нова истраживања и планирање тематске наставе Контроверзе у историографији и настава историје Историја и псеудоисторија Феминистичко “читање” Византије Први светски рат – мултиперспективност у настави

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

редовни професор Радош Љушић , Филозофски факултет, Београд
редовни професор Сузана Рајић , Филозофски факултет, Београд
редовни професор Милош Јагодић , Филозофски факултет, Београд
ванредни професор Чедомир Антић , Филозофски факултет, Београд
ванредни професор Марко Шуица , Филозофски факултет, Београд
доцент Лариса Вилимоновић , Филозофски факултет, Београд

1

200

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)

3000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Филозофски факултет, Чика Љубина 18-20, Београд 23.02.2019. 122