6. Међународна научна конференција "Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас"

Код одобреног скупа: 263  

Конференција

Факултет за спорт и физичко васпитање
Лепосавић, Доситеја Обрадовића ббВерољуб Станковић
veroljub.stankovic@pr.ac.rs
02883771
0648904600

6. Међународна научна конференција "Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас"

Упознавање наставника са савременим аспектима праћења и истраживања као и презентација резултата одобрених научних пројеката у научној области Физичко васпитање и спорт

Теоријски, филозофски, медицински. методолошки и методички аспекти истраживања физичких активности у физичком васпитању, спорту, рекреацији и кинезитерапији

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доктор наука Срђан Пешић , Медицински факултет, Универзиттет у Нишу
доктор наука Мирослав Миланков , Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду
доктор наука Милан Жван , Факултет за шпорт, Љубљана
доктор наука Саша Јаковљевић , Факултет спорта и физичког васпитања, Београд

2

40

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Васпитач у дому ученика

2000 РСД