6. Међународна научна конференција "Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас"

Код одобреног скупа: 263  

Конференција

Факултет за спорт и физичко васпитање
Лепосавић, Доситеја Обрадовића ббВерољуб Станковић
veroljub.stankovic@pr.ac.rs
02883771
0648904600

6. Међународна научна конференција "Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас"

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доктор наука Срђан Пешић , Медицински факултет, Универзиттет у Нишу
доктор наука Мирослав Миланков , Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду
доктор наука Милан Жван , Факултет за шпорт, Љубљана
доктор наука Саша Јаковљевић , Факултет спорта и физичког васпитања, Београд

2 дана (укупно време рада: мин.)

40

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Васпитач у дому ученика

Радне биографије


Срђан Пешић

Реализатор
0184226644
srdjan.pesic@ni.ac.rs
Звање:

доктор наука 

Установа:

Медицински факултет, Универзиттет у Нишу 

Радно место:

проф 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 2018 Медицински факултет - Ниш професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Antibacterial potential of selected 4-phenyl hydroxycoumarins: integrated in vitro and molecular docking studies Аутор Medicinal chemistry research 2015
Functional characterization of the muscarinic receptors involved in endothelium-dependent relaxation in isolated canine uterine artery Аутор J Vet Pharmacol Ther 2009
Acetylcholine-Induced Contractions in the Porcine Internal Mammary Artery: Possible Role of Muscarinic Receptors Аутор J Veterinary Medicine 1999
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Рецептура, приручник из фармакологије, 2003, Просвета Ниш Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
за најбољу публикацију Награда Српског Лекарског Друштва подружница Ниш 2002
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
The Physiological Society, London

Мирослав Миланков

Реализатор
0214843364
paster@neobee.net
Звање:

доктор наука 

Установа:

Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду 

Радно место:

проф 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 2018 Медицински факултет – Нови Сад професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
THE TIBIAL APERTURE SURFACE ANALYSIS IN ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION PROCESS. Аутор Медицински преглед 2016
Reducing Intra-articular Hemarthrosis After Arthroscopic ACL Reconstruction: Letter to the Editor Аутор The American Journal of Sports Medicine 2016
BONE-PATELLAR TENDON-BONE GRAFT PREPARATION TECHNIQUE TO INCREASE CROSS-SECTIONAL AREA OF THE GRAFT IN ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION Аутор Медицински преглед 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Ортопедија и трауматологија за студенте медицинске рехабилитације, 2004, Медицински факултет, Нови Сад Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
СЛФС Удружење вештака судске медицине

Милан Жван

Реализатор
04172935
milan.zvan@fsp.uni-lj.si
Звање:

доктор наука 

Установа:

Факултет за шпорт, Љубљана 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2018 Факултет за шпорт - Љубљана професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Analysis of reactive agility and change-of-direction speed between soccer players and physical education students Коаутор Human Movement 2018
Are Change-of-Direction Speed and Reactive Agility Independent Skills Even When Using the Same Movement Pattern Коаутор  The Journal of Strength and Conditioning Research 2018
Balance, Basic Anthropometrics and Performance in Young Alpine Skiers; Longitudinal Analysis of the Associations During Two Competitive Seasons Коаутор Journal of Human Kinetics 2017
Gender- and Sport-Specific Associations Between Religiousness and Doping Behavior in High-Level Team Sports Аутор Journal of Religion and Health 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Kinematics, 2017, Intech Коаутор

Саша Јаковљевић

Реализатор
01135310
sasa.jakovljevic@fsfv.bg.ac.rs
Звање:

доктор наука 

Установа:

Факултет спорта и физичког васпитања, Београд 

Радно место:

професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2018 Факултет спорта и физичког васпитања, Београд Декан
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Biological Maturity Status and Motor Performance in Fourteen-Year-old Basketball Players Аутор International Journal of Morphology 2016
RELATIONSHIP BETWEEN 1RM BACK SQUAT TEST RESULTS AND EXPLOSIVE MOVEMENTS IN PROFESSIONAL BASKETBALL PLAYERS Аутор ACTA UNIVERSITATIS CAROLINAE 2015
Adequacy of Nutrient Intakes in Elite Junior Basketball Players Коаутор International journal of sport nutrition and exercise metabolism 2014
Graded Shuttle Run Performance by Playing Positions in Elite Female Basketball Коаутор The Journal of Strength and Conditioning Research 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Ефекти примењене физичке активности на локомоторни, метаболички, психо-социјални и васпитни статус популације Р Србије Аутор