53. Саветовање агронома и пољопривредника Србије

Код одобреног скупа: 255  

Саветовање

Институт за ратарство и повртарство
Максима Горког 30, Нови СадДушанка Стојшић
dusanka.stojsic@ifvcns.ns.ac.rs
0214898146
0648706167

53. Саветовање агронома и пољопривредника Србије

Упознавање са најновијим достигнућима из области ратарске и повртарске производње у циљу унапређивања стручних знања, вештина и способности наставника средњих пољопривредних школа, неопходних за остваривање циљева и исхода образовања, кроз наставу ратарства и повртарства

Савремени приступ оплемењивању биљака, Семенарство, Пољопривредна техника - основа прецизне пољопривреде, Физичке мере сузбијaња корова у кукурузу и соји, Унапређење производње поврћа на отвореном и у затвореном простору, Оправданост примене фунгицида у стрним житима, Новији приступи у оплемењивању кукуруза, Конвенционални и динамички систем производње сточне хране: предности и недостаци, Грашак за зрно значајан извор биљних протеина, Сузбијање корова и вилине косице у луцерки

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

научни саветник Светлана Балешевић Тубић , Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
научни саветник Ана Марјановић Јеромела , Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
научни саветник Драгана Миладиновић , Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
научни саветник Радивоје Јевтић , Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
научни саветник Јанко Червенски , Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад

2

70

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

2000 РСД