53. Саветовање агронома и пољопривредника Србије

Код одобреног скупа: 255  

Саветовање

Институт за ратарство и повртарство
Максима Горког 30, Нови СадДушанка Стојшић
dusanka.stojsic@ifvcns.ns.ac.rs
0214898146
0648706167

53. Саветовање агронома и пољопривредника Србије

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

научни саветник Светлана Балешевић Тубић , Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
научни саветник Ана Марјановић Јеромела , Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
научни саветник Драгана Миладиновић , Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
научни саветник Радивоје Јевтић , Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад
научни саветник Јанко Червенски , Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад

2 дана (укупно време рада: мин.)

70

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

Радне биографије


Светлана Балешевић Тубић

Члан програмског одбора
0214898110
svetlana.tubic@ifvcns.ns.ac.rs
Звање:

научни саветник 

Установа:

Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад 

Радно место:

истраживач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2000 Национална лабораторија за испитивање семена истраживач на пословима семенарства
2000 2018 Институт за ратарство и повртарство Нови Сад истраживач на пословима семенарства
2013 2015 Институт за ратарство и повртарство Нови Сад помоћник директора за послове семенарства
2015 2018 Институт за ратарство и повртарство Нови Сад руководилац Одељења за соју
2018 2018 Институт за ратарство и повртарство Нови Сад директор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Miladinović, J., Vidić, M., Djordjević, V., Balešević-Tubić, Svetlana (2015): New trends in plant breeding – example of soybean. Genetika, 47 (1):131-142. Коаутор Да 2015
Đukić, V., Dozet Gordana, Balešević-Tubić, Svetlana, Vidić, M., Miladinov, Zlatica, Tatić, M. (2017): Uticaj agroekoloških uslova i đubrenja na prinos soje. XXXI Savetovanja Agronoma, Veterinara, Tehnologa i Agroekonomista, Zbornik naučnih radova , Institut PKB Agroekonomik. Vol. 23, br 1-2., 129-13 Коаутор Да 2017
Marinković J, Bjelić D, Tintor B, Đukić, V., Balešević-Tubić S, Marinković, D., Cvijanović M (2016): Enhanced soybean plant growth by inoculation with Bradyrhizobium japonicum and Bacillus sp. 25th International Conference Ecology & Safety, Elenite, Bulgaria, 23-27 June, 2016: 27-35. Коаутор Да 2016
Marinković J, Bjelić D, Ignjatov M, Balešević-Tubić S, Nikolić Z, Milošević D, Ninkov J (2018). Bradyrhizobium japonicum primer set probe BJ-16_BRAJAP for strain Bj16 16S ribosomal RNA gene (KY000643.1). NCBI Gene Probe Pr032826414 Коаутор Да 2018
Miladinović, J., Balešević-Tubić, S., Vidić, M., Đukić, V., Đorđević, V., Petrović, K. (2017), ВИКТОРИЯ, sorta soje, priznata od strane Ministarstva poljoprivrede Republike Uzbekistan broj 563 Коаутор Да 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Balešević-Tubić S., Miladinović J. (2014): Semenarstvo soje. Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad, pp. 346. ISBN 978-86-80417-57-8. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Генерални секретар Семенарске асоцијације Србије
Генерални секретар Источноевропске семенарске мреже (EESNET)
Члан радне групе за израду Нацрта Закона о семену Министарства пољопривреде РС
Члан комисије за признавање сорти соје Министарства пољопривреде РС

Ана Марјановић Јеромела

Члан програмског одбора
0214898111
ana.jeromela@ifvcns.ns.ac.rs
Звање:

научни саветник 

Установа:

Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад 

Радно место:

истраживач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2018 Институт за ратарство и повртарство истраживач на пословима генетике и оплемењивања
2010 2013 Институт за ратарство и повртарство помоћник директора за научноистраживачке послове
2013 2018 Институт за ратарство и повртарство шеф Одсека за уљану репицу
2018 2018 Институт за ратарство и повртарство руководилац тима оплемењивача
2018 2018 Институт за ратарство и повртарство помоћник директора за научноистраживачке послове
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Marjanović Jeromela A, Terzić S., Jankulovska M., Zorić M., Kondić-Špika A, Jocković M., Hristov N, Crnobarac J, Nagl N. (2018): Dissection of year related climatic variables and their effect on winter rapeseed (Brassica napus L.) development and yield. Journal of Agricultural Science. In press. Аутор Да 2018
Jeromela AM, Mikić AM, Vujić S, Ćupina B, Krstić Đ, Dimitrijević A, Vasiljević S, Mihailović V, Cvejić S and Miladinović D (2017) Potential of Legume–Brassica Intercrops for Forage Production and Green Manure: Encouragements from a Temperate Southeast European Environment. Front. Plant Sci. 8:312. Аутор Да 2017
Kiprovski B, Đalović I, Adamović D, Mitrović P, Marjanović-Jeromela A, Malenčić Đ, Popović T. (2018): Biochemical changes in Oenothera biennis plants infected by ‘Candidatus Phytoplasma solani’. Journal of Plant Pathology Vol 100 pp 1-6 Коаутор Да 2018
Jocković M, Jocić S, Cvejić S, Miladinović D, Dedić B, Terzić S, Marjanović-Jeromela A, Miklič V (2018): Helianthus species as a sources for broomrape resistance. Proceedings of 4th International Symposium on Broomrape in Sunflower Bucharest, Romania, 2-4 July 2018, p. 178-186. Коаутор Да 2018
Marjanović Jeromela A, Cvejić S, Jocić S, Terzić S. (2018): NS Slatka. Sorta jarog lanika (Camelina sativa L.). Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Broj 320-09-2268/16-11 od 12.01.2018. Beograd Аутор Да 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Радне групе за истраживање и развој при Европској семенарској асоцијацији
Члан одбора Одељења за природне науке Матице српске
Члан ужег Председништва Заједнице института Србије
Председник Друштва селекционера и семенара РС
Главни уредник националног часописа "Ратарство и повртарство"

Драгана Миладиновић

Члан програмског одбора
0214898421
dragana.miladinovic@ifvcns.ns.ac.rs
Звање:

научни саветник 

Установа:

Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад 

Радно место:

истраживач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1996 2018 Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад истраживач на пословима биотехнологије
2009 2010 Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад помоћник директора за научноистраживачке послове
2013 2015 Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад помоћник директора за научноистраживачке послове
2015 2018 Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад координатор за науку и менторски рад
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Radanović A, Miladinović D, Cvejić S, Jocković M, Jocić S (2018) Sunflower genetics from ancestors to modern hybrids—A review. Genes 9(11):528. DOI: 10.3390/genes9110528 Коаутор Да 2018
Miladinović D, Miler M, Marjanović Jeromela A, Imerovski I, Dimitrijević A, Kovačević B, Jocić S, Cvejić S, Hladni N, Obreht-Vidaković D (2018). Evaluation of RAPD markers as a marker-assisted selection tool for variety type and erucic acid content in rapeseed. Genetika 50: 421-430. Аутор Да 2018
Tančić Živanov S, Dedić B, Dimitrijević A, Dušanić N, Mikić S, Jocić S, Miladinović D, Mikič V (2018). First report of Charcoal Rot on Zebra plant (Aphelandra squarrosa) caused by Macrophomina phaseolina. Plant Dis DOI10.1094/PDIS-03-18-0480-PDN Коаутор Да 2018
Marjanović Jeromela A, Saftić Panković D, Miladinović D, Dimitrijević A, Mikić A (2018). Evaluation of winter hardiness in some crucifer crops by microsatellite (SSR) markers. Cruciferae Newsletter 37: 12-17. Коаутор Да 2018
Jocić S, Cvejić S, Miladinović D, Imerovski I, Jocković M (2018). NS H 7749, hibrid suncokreta, priznat od strane Ministarstva za poljoprivredu Ruske Federacije, rešenje Državne komisije Ruske Federacije za ispitivanje i zaštitu selekcionih dostignuća, br. 8457568 od 2018. godine, Ruska Federacija Коаутор Да 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Oplemenjivanje suncokreta, 2003. Školska knjiga, Novi Sad (Marinković R., Dozet B., Vasić D.) Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Стручног савета за биолошку сигурност од 2001.
Потпредседник Стручног савета за биолошку сигурност од 2001.
Члан Матичног научног одбора од 2010.
Потпредседник Матичног научног одбора од 2016.
Координатор је FAO ESCORENA Sunflower Research Network од 2010.

Радивоје Јевтић

Члан програмског одбора
0214898200
radivoje.jevtic@nsseme.com
Звање:

научни саветник  

Установа:

Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад 

Радно место:

истраживач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1985 1988 Нова будућност, Жарковац референт за заштиту биља
1988 2015 Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад истраживач на пословима фитопатологије
2015 2018 Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад руководилац Одељења за стрна жита
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Jevtić, R., Milošević, M., Obradović, A., Krstić, B. (2017): Patogeni semena. Školska knjiga, Novi Sad, Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Novi Sad. Аутор Да 2017
Petrović, K., Riccioni, L., Valente Maria, T., Đorđević, V., Živanov, D., Jevtić, R., Malidža, G. (2017): First report of Peyronellaea lethalis associated with Ascochyta blight complex of field pea in Serbia. Plant Disease, 101 (8): 1551. Коаутор Да 2017
Jevtić, R., Župunski, V., Lalošević, M., Župunski, Lj. (2017): Predicting potential winter wheat yield losses caused by multiple disease systems and climatic conditions. Crop Protection, 99: 17-25. Аутор Да 2017
Jerković Z., Prijić Ž., Jevtić R., Lalošević M. (2015): Interaction of Two Neonicotinoid Insecticides and Lr Genes Focusing Wheat Growth and Residues. Plant Protect. Sci., Vol. 51, 2015, No. 2: 108–113 Коаутор Да 2015
Župunski, V., Jevtić, R., Spasić Jokić, V., Župunski, Lj., Lalošević, M., Ćirić, M., Ćurčić, Ž. (2017): Sampling Error in Relation to Cyst Nematode Population Density Estimation in Small Field Plots. Journal of Nematology, 49(2): 150–155. Коаутор Да 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Јевтић Р., Милошевић М., Крстић Б., Обрадовић А. (2017): Болести семена - Општи део. Школска књига, Нови Сад, Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад, стр. 1-250. Аутор
Марић, А., Јевтић, Р. (2005): Атлас болести ратарских биљака (II издање). Пољопривредни факултет, Нови Сад, Научни институт за ратарство и повртарство, Нови Сад, Школска књига, Нови Сад, стр. 1-197. Коаутор
Милошевић, Мирјана, Стојановић, С., Јевтић, Р., Матијевић, Д., Рајковић, Снежана (1998): Главница пшенице, Научни институт за ратарство и повртарство, Нови Сад, Институт за истраживања у пољопривреди”Србија”, Београд, Институт за заштиту биља и животну средину, Београд, стр. 1-121, Фељтон, Нови Сад, Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
American Phytopathological Society
Друштво генетичара Србије
Друштво за заштиту биља Србије

Јанко Червенски

Модератор
0214898350
janko.cervenski@ifvcns.ns.ac.rs
Звање:

научни саветник  

Установа:

Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад 

Радно место:

истраживач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2000 Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад Приправник
2000 2012 Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад Истраживач на пословима оплемењивања
2012 2013 Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад Руководилац Одељења за алтернативне културе
2013 2018 Институт за ратарство и повртарство, Нови Сад Руководилац Одељења за повртарство
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Medić-Pap S., Gvozdanović Varga J., Červenski J., Stepanovic J., Rekanovic E., Stepanovic M., Duduk B. (2018): First report of ‘Candidatus Phytoplasma solani’ infecting parsnip in Serbia. Plant Disease. Volume 102:5, 1026, https://doi.org/10.1094/PDIS-02-17-0197-PDN Коаутор Да 2018
Červenski, J., Danojević,D., Savić, A. (2017): Chemical composition of selected winter green pea (Pisum sativum L.) genotypes, J. Serb. Chem. Soc. 82 (11) 1237–1246 (2017) Аутор Да 2017
Vlajić S., Gvozdanović-Varga J., Maširević S., Iličić R., Barać R., Červenski J., Božić V. (2018): Kila kupusa – da li predstavlja opasnost? XXIII Savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova, Čačak 9-10 mart, 390-395. Коаутор Да 2018
Ninkov J, Banjac D, Červenski J, Živanov M, Jakšić S, Vasin J. (2018): Urban garden soil pollution caused by fertilizers and copper based fungicides application, Ratarstvo i povrtarstvo, vol. 55, br. 1, pp. 12-21 Коаутор Да 2018
Danojević D., Medić-Pap S., Červenski J. (2018): Selection and heritability of F2 sweet pepper offspring from the cross Amfora x Piquillo de Lodosa. Ratarstvo i povrtarstvo 55 (2): 80-86. Коаутор Да 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Červenski, J., Medić-Pap, S.,(2018): Proizvodnja kupusa – monografija, SZR Bizi štampa, Novi Sad, str.235, maj 2018. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво генетичара Србије
Друштво селекционера и семенара Србије