Примена позиција у прстореду за дугметарску хармонику

Код одобреног скупа: 254  

Трибина

Музички центар "Орфеј"
Нови Сад, Каће Дејановић 19/16Маријана Јосиповић-Мирковић
marijanaidragan@gmail.com
0216400467
0642419509

Примена позиција у прстореду за дугметарску хармонику

Циљ стручног скупа је да наставницима хармонике у основним и средњим музичким школама представи нови и другачији приступ поставци и решавању проблема прстореда на дугметарској хармоници у односу на, до сада, уобичајене приступе. Овај приступ треба да омогући брже и лакше проналажење одговарајућег прстореда, као и бољу оријентацију на инструменту, што је веома важно због чињенице да је прсторед веома битан елемент у музичко-извођачком развоју сваког извођача на било ком инструменту, а самим тим и хармоникаша.

Карактеристике прстореда за дугметарску хармонику Утицај грађе инструмента на проблематику прстореда Употреба позиција као предуслов за одабир прстореда, редослед обраде позиција у настави Примена позиција у прстореду Преглед прстореда по позицијама за основне елементе технике свирања на хармоници Комбиновање позиција

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

магистар умјетности Драган Мирковић , Музичка школа "Исидор Бајић" у Новом Саду

1

30

Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)

1000 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Нови Сад 06.02.2019. 36