"Архимедесова" 441. математичка трибина

Код одобреног скупа: 253  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесова" 441. математичка трибина

јачање стручних капацитета наставника математике - обогаћивање математичких знања и подизање математичке културе наставника кроз адекватно изабране математичке садржаје (функционалне задатке за дату тему)

"Открића" ученика у настави математике

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1

40

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

0 РСД