"Архимедесова" 441. математичка трибина

Код одобреног скупа: 253  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесова" 441. математичка трибина

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1 дана (укупно време рада: мин.)

40

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа

Радне биографије


Јован Ћуковић

Реализатор
063227401
arhimed1@eunet.rs
Звање:

дипломирани математичар 

Установа:

пензионер од марта 2018. 

Радно место:

професор математике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1976 2000 ОШ "20. октобар" Нови Београд професор математике
2001 2018 ОШ "20. октобар" Нови Београд директор школе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Збирка задатака из математике за квалификациони испит за упис у средње школе Коаутор Министарство просвете-"Просветни преглед" 2009
Збирка задатака из математике за квалификациони испит за упис у средње школе Коаутор Министарство просвете-"Просветни преглед" 2010
Збирка задатака из математике за квалификациони испит за упис у средње школе ---- 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Математика - збирке задатака за V, VI, VII и VIII разред основне школе (4 књиге), више издања, "Архимедес" Београд, 1998-2011. Коаутор
Математика - збирке задатака за V, VI, VII и VIII разред основне школе (4 књиге), прерађена нова издања, "Театар За" Београд, 2008-2011. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Повеља Математичког друштва "Архимедес" поводом 40 година рада МД "Архимедес" Београд 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије, Математичко друштво "Архимедес" од 1977. године (члан УО од 2010. год.)