Час о Црњанском

Код одобреног скупа: 252  

Округли сто

Филолошка гимназија
Каменичка 2Душко Бабић
jovana_ilic83@yahoo.fr
0112185841
0646454647
0112621955

Час о Црњанском

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доктор наука Душко Бабић , Филолошка гимназија Београд

1 дана (укупно време рада: мин.)

22

Наставник предметне наставе - гимназија

Радне биографије


Душко Бабић

Члан програмског одбора и реализатор
0646454647
dusko.babic@yahoo.fr
Звање:

доктор наука 

Установа:

Филолошка гимназија Београд 

Радно место:

професор југословенске и опште књиж. 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2018 Филолошка гимназија директор
1995 2007 Филолошка гимназија наставник књижевности
1988 1995 Средња школа Барајево наставник српског језика и књижевности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Огњено перо Новице Тадића Коаутор Демонско и христолошко у поезији Новице Тадића 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Позориште ирационалног – студије о драми Александра Поповића, Матица српска, Нови Сад, 1988 Аутор
Мистика српског романтизма, Завод за уџбенике и наставна средства, Српско Сарајево, 2004 Аутор
Књижњвност за други разред средње школе, Партенон, Београд, 2003 и Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2005 Аутор
Књижевност за први разред средње школе, Партенон, Београд, 2004. и Завод за уџбенике и наставна средства, Источно Сарајево, 2005 Аутор
Kњижевност за трећи разред средње школе, Партенон, Београд, 2004 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Златна струна, прва награда на фестивалу поезије ''Смедеревска песничка јесен'',1983; друга награда на ''Фестиваку младих песника Југославије'', Титоград, 1985, за песму Чесма Смедеревска песничка јесен Фестивал младих песника Југославије 1983
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
редакција ''Школски час'' (од 2015)