Рано учење енглеског језика

Код одобреног скупа: 24  

Симпозијум

Удружење наставника енглеског језика - ЕЛТА
Немањина 28, БеоградМарија Панић
elta.kancelarija@gmail.com
0113611644
063210460

Рано учење енглеског језика

индивидуализовани приступ у раду са децом, ученицима и полазницима коришћењем различитих метода и облика рада у реализацији наставног предмета и/или области

професор енглеског језика Џин Лајнехан , Филолошки факултет, Универзитет у Београду
професор енглеског језика Мија Селич , CL-SCL.d.o.o. приватна школа језика, Цеље, Словени
Докотор филолошких наука Оља Милошевић , International School of Belgrade
доктор наука Маријана Матић , ФИЛУМ
Докотор филолошких наука Вера Савић Савић , Факултет педагошких наука, Јагодина

1 дана (укупно време рада: мин.)

100

Наставник предметне наставе - основна школа

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Нови Сад , Булевар ослобођења 76 03.03.2018. 81

Радне биографије


Џин Лајнехан

Реализатор
2630039
jeansalisburylinehan@gmail.com
Звање:

професор енглеског језика 

Установа:

Филолошки факултет, Универзитет у Београду 

Радно место:

наставник енглеског језика, тренер наста 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 1997 Основна школа, Сједињене Америчке Државе наставник енглеског језика
1998 2000 Основна школа, Немачка наставник енглеског језика
2008 2012 Основна школа, Сједињене Америчке Државе наставник енглеског језика
2012 2015 Колеџ за жене, Дубаи, Уједињени Арапски Емирати наставник енглеског језика
2016 2017 Филолошки факултет, Универзитет у Београду наставник енглеског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Factors contributing to successful early foreign language learning. Аутор Излагање 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ЕЛТА удружење професора енглеског језика у Србији
South East TESOL

Мија Селич

Реализатор
0641896635
mija.selic@gmail.com
Звање:

професор енглеског језика 

Установа:

CL-SCL.d.o.o. приватна школа језика, Цеље, Словени 

Радно место:

наставник енглеског језика, тренер наста 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 1997 Предшколске установе у више градова у Словенији наставник енглеског језика за децу од 5 година старости
1998 2000 Основна школа, Словенија наставник енглеског језика
2000 2002 Предшколска установа, Словенија наставник енглеског језика
2003 2017 Приватна школа енглеског језика (C00lSch00l), Цеље, Словенија наставник енглеског језика, тренер наставника, рад на настав
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Playing Games is a Serious Business, IATEFL, C&TS digital, Issue 1 Аутор Објављен рад 2015
Making Early Language Learning Effective, Humanizing Language Teaching, Year 17, Issue 5, Аутор Објављен рад 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Visualising Grammar and Literacy in Young Language Learning (Or, How to Build a Castle from Building Bricks) - u stampi Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
IATEFL Slovenia (Удружење наставника енглеског језика Словеније)
Belta Belgium (Удружење наставника енглеског језика Белгије)

Оља Милошевић

Реализатор
0638292633
milosevic.olja@yahoo.com
Звање:

Докотор филолошких наука 

Установа:

International School of Belgrade 

Радно место:

наставник енглеског језика 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 1995 О. Ш. Вук Караџић, Смед. Паланкa наставник енглеског језика
1997 2000 О. Ш. Свети Сава, Београд наставник енглеског језика
2001 2017 International School of Belgrade наставник енглеског језика
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Увођење читања и писања у наставу страних језика на основношколском узрасту. Иновације у настави, 2010. 24, стр. 47 – 53. Аутор Објављен рад 2010
Going with the Flow. Responding to Diversity in Teaching Young Learners. Conference Proceedings, 2009, No 5, pp. 95 – 97. Аутор Објављен рад 2009
Parents’ Perspectives on Their Children’s Language Development in Multilingual Contexts, Узданица, XIII-2, 2016. Аутор Објављен рад 2016
Principles of Foreign Language Teaching to School Children (aged 7 – 10) ELLSSAC Proceedings, Volume I , Belgrade, 2008, str. 687 – 693. Аутор Објављен рад 2008
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ЕЛТА удружење професора енглеског језика у Србији
IATEFL - International Association of Teachers of English as a Foreign Language
Друштво за стране језике и књижевности Србије, удружење унверзитетских професор страних језика са седиштем у Београду
Међунродно удружење International Association of Applied Linguistics, Research Network in Early Language Learning

Маријана Матић

Реализатор
06368564
merimaks@gmail.com
Звање:

доктор наука 

Установа:

ФИЛУМ 

Радно место:

професор енглеског језика и књижевнпсти 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2013 Филолошки факултет-одељење у Крагујевцу Асистент за енглески језик
2013 2017 Филолошки факултет-одељење у Крагујевцу Доцент за енглески језик
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Teaching English to YL-Theories and Practices for 21st Global Society: Needs and Challenge Аутор Штампан у зборнику радова Early Language Learning: Theory and Practice, Umeå. након конференције у Умео, Шведска 2014
Improving Young Learners’ Speaking Skills in EFL Аутор Стручни часопис Иновације у настави, XXVI 2013
Storytelling as a Means of Raising Cultural Awareness in ELT Аутор Зборник радова 16, Педагошки факултет у Јагодини 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ЕЛТА удружење професора енглеског језика у Србији

Вера Савић Савић

Реализатор
0637015195
verasavic035@gmail.com
Звање:

Докотор филолошких наука 

Установа:

Факултет педагошких наука, Јагодина 

Радно место:

наставник енглеског језика  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1993 2015 Учитељски факултет у Јагодини, Универзитет у Крагујевцу Предавач за енглески језик;
2015 2017 Факултет педагошких наука Универзитета у Крагујевцу, Јагодина Наставник страног језика; Енглески језик са методиком
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Savić, Vera (2017). “Reading Difficulties: What Do We Learn from Young English Language Learners? In: Letica Krevelj, S. & Geld, R. (Eds.), UZRT 2016 Empirical Studies in Applied Linguistics (pp. 31-42). Zagreb: FFPress. ISBN 978-953-175-662-4. Аутор Објављен рад 2016
Savić, V. & Stanojević, V. (2016). “Young reader’s self-esteem and success in reading in English as a foreign language”. In J. Teodorović (Ed.), Improving Quality of Elimentary Education, (pp. 350-362). Jagodina: Faculty of Education Аутор Објављен рад 2016
Savić, V. & Shin, J.K. (2016): “Improving quality of primary English language teaching in Serbia through Theme-Based Instruction”. In J. Teodorović (Ed.), Improving Quality of Elimentary Education, (pp. 328-338). Jagodina: Faculty of Education. Коаутор Објављен рад 2016
Savić, V. (2016): “Current issues in learning English as a foreign language at preschool: Challenges and prospects”. In Kopas-Vukašinović, E. & Stojanović, B. (Eds.), Savremeno predškolsko vaspitanje i obrazovanje: izazovi i dileme, pp. 219-230. Jagodina: Fakultet pedagoških nauka. ISBN 978-86-7604- Аутор Објављен рад 2016
“Reading in English: Contrasting L1 and L2 contexts”. Uzdanica, XII(2): 61-70. Аутор Објављен рад 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво за стране језике и књижевности Србије, удружење унверзитетских професор страних језика са седиштем у Београду
ЕЛТА удружење професора енглеског језика у Србији
Међунродно удружење Teachers of English to Speakers of Other Languages (TESOL)
Међунродно удружење International Association of Applied Linguistics, Research Network in Early Language Learning
Удружење научних и стручних преводилаца Србије