Простор изван учионице као подстицај креирања нових садржаја функционалног образовања и повезивање са ресурсима туризма, музеја и извиђаштва

Код одобреног скупа: 234  

Летње и зимске школе

Тренинг центар "КОЦЕВСКИ" Нови Сад
Нови Сад, Неимарска 17Јован Коцевски
treningcentarkocevski@gmail.com
0216337067
0612890030

Простор изван учионице као подстицај креирања нових садржаја функционалног образовања и повезивање са ресурсима туризма, музеја и извиђаштва

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

професор разредне наставе Даница Коцевска , ОШ"Михајло Пупин" Ветерник, Нови Сад
професор разредне наставе Јован Коцевски , ТЦ "КОЦЕВСКИ" Нови Сад
Редовни професор Слађана Анђелковић , Географски факултет, Универзитет у Београду
доцент Ива Шкрбић , Факултет за спорт и туризам ТИМС, Нови Сад
доктор психолошких наука Марија Вукелић , Средњошколски дом, Нови Сад
Мастер менаџер у туризму Милош Коцевски , “Kafeterija & Love & Brands doo”
Мастер менаџер Филип Коцевски , New Entertainment Performance Group
професор разредне наставе Зденка Рајковић , ОШ ''Вук Караџић'' Нови Сад

4 дана (укупно време рада: мин.)

80

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Васпитач у предшколсој установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у школи

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Стартид, Мирослава Антића 2, Нови Сад 11.01.2019. 36

Радне биографије


Даница Коцевска

Члан програмског одбора и реализатор
0606062562
treningcentarkocevski@gmail.com
Звање:

професор разредне наставе 

Установа:

ОШ"Михајло Пупин" Ветерник, Нови Сад 

Радно место:

учитељица 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2018 ОШ "Михајло Пупин" Ветерник учитељица
2005 2008 ОШ"Јован Јовановић Змај" Врање учитељица
2004 2005 Министарство просвете и спорта, ШУ Лесковац/Врање саветник за разредну наставу
2001 2004 ОШ "Први мај" Вртогош директор школе
1995 2001 ОШ "Први мај" Вртогош учитељица
1988 1989 ОШ"Синиша Јанић" Власотинце учитељица у комбинованом одељењу
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Рељеф и оријентација у завичају - истраживачка настава Коаутор Зборник радова Час за углед 4 2018
Кад порастем бићу научник; Пројектна настава: природа и друштво, српски језик, математика, физичко васпитање и музичка култура 4. разред; Аутор Зборник радова Час за углед 3 2017
Питања сарадње музеја и школа из угла учитеља Аутор Међународни скуп, Музеј и едукација – сарадња музеја и образовних институција ;Музејско друштво Србије, секција музејских педагога; излагање 2017
Мотив књижевног дела за децу као кључни појам у тематском приступу реализације наставе Аутор Учитељ (34), 1, Београд, стр. 25-37, прегледни рад 2016
Васпитно-образовна вредност школе у природи Аутор Књига резимеа Међународне конференције Школа у природи; Врање; Учитељски факултет 2007
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Музејске тајне 3 - Истраживачки задаци за рад у музеју, 2015, ТЦ "КОЦЕВСКИ" Нови Сад Коаутор
Музејске тајне 4 - Истраживачки задаци за рад у музеју, 2015, ТЦ "КОЦЕВСКИ" Нови Сад Коаутор
БУКВАР - додатно наставно средство за ученике првог разреда ОШ, 2016, Школски сервис "ГАЈИЋ", Београд. Коаутор
МОЈ СРПСКИ ЈЕЗИК ЧИТАНКА - додатно наставно средство за ученике првог разреда ОШ, 2016, Школски сервис "ГАЈИЋ" Београд. Коаутор
МОЈ СРПСКИ ЈЕЗИК ЧИТАНКА - додатно наставно средство за ученике трећег разреда ОШ, 2016, Школски сервис "ГАЈИЋ" Београд. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Прва награда - час за углед 4, Рељеф и орјентација у завичају, Издавачка кућа ЕДУКА, Београд 2018
Прва награда - час за углед 3, Пројектна настава - Кад порастем бићу научник Издавачка кућа ЕДУКА Београд 2017
Друга награда, час за углед 2, примена ИКТ у настави - Прича о раку кројачу. Издавачка кућа ЕДУКА Београд 2016
Трећа награда, час за углед 2, Путовање кроз Србију - тематски дан Издавачка кућа ЕДУКА Београд 2016
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Новог Сада
Заједница извиђачких организација Србије
Савез извиђача Србије
Светска скаутска организација WOSM

Јован Коцевски

Члан програмског одбора и реализатор
0612890030
treningcentarkocevski@gmail.com
Звање:

професор разредне наставе 

Установа:

ТЦ "КОЦЕВСКИ" Нови Сад 

Радно место:

пројект менаџер 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2018 ТЦ "КОЦЕВСКИ" пројект менаџер
2011 2013 ОШ "Михајло Пупин" Ветерник учитељ
1998 2010 Холдинг "CLAIRdeLUNE" доо Врање оснивач, директор
1990 1997 ДП "ФЕНИКС" Врање генерални директор
1988 1990 МОК ССО ЈМР Лесковац председник МОК ССО ЈМР
2004 2018 ОИ "ЗАВИЧАЈ 1093" Врање старешина Одреда
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Рељеф и оријентација у завичају Коаутор Зборник радова Час за углед 4 2018
Дете – ученик између вртића и школе Коаутор Зборник радова Међународне научно – стручне конференције Иницијално образовање и стручно усавршавање васпитача – стања и перспективе; Висока школа стр 2017
Извиђачи као вид подршке социјализацији особа са инвалидитетом Аутор Зборник резимеа II стручно-научног скупа са међународним учешћем „Актуелности у едукацији и рехабилитацији особа са сметњама у развоју“, Шабац 2013
Приручник за предводнике полетараца Коаутор Савез извиђача Србије и Министарство омладине и спорта 2008
Водна књига Аутор Одред извиђача "Завичај 1093" 2006
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Музејске тајне 3 - Истраживачки задаци за рад у музеју, 2015, ТЦ "КОЦЕВСКИ" Нови Сад Коаутор
Музејске тајне 4 - Истраживачки задаци за рад у музеју, 2015, ТЦ "КОЦЕВСКИ" Нови Сад Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Прва награда - час за углед 4, Рељеф и орјентација у завичају Издавачка кућа ЕДУКА, Београд 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Нови Сад
Заједница извиђачких организација Србије, ЗИОС
Савез извиђача Србије, СИС
Светска скаутска организација, WOSM
Зелена листа Србије

Слађана Анђелковић

Члан програмског одбора и реализатор
0638884746
slandjelkovic@gmail.com
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Географски факултет, Универзитет у Београду 

Радно место:

Универзитетски професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2018 Географски факултет, Београд професор Педагогије са дидактиком на Географском факултету
2004 2008 Учитељски факултет, Београд наставник - Методика развоја говора
2002 2004 Виша школа за образовање васпитача, Београд Виши предавач - Општа Педагогија, Методика развоја говора,
1995 2002 Учитељски факултет, Врање асистент - Методика ППД-а
1990 1995 ОШ "Ј. Ј. Змај" Врање наставник разредне наставе
1989 1990 ОШ "Вук Караџић", Врање наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Школа и неформални образовни контексти Коаутор Универзитет у Београду, Географски факултет 2013
Учење и поучавање ван учионице – Амбијентална настава ---- 2013
Значај природних и друштвених ресурса у функцији интеграцијског и амбијенталног приступа у иновирању функција школе Коаутор Гласник Српског географског друштва 2011
Амбијентална настава у функцији унапређивања квалитета наставног процеса; Коаутор Филозофски факултет Универзитета у Београду, Институт за педагогију и андрагогију 2014
Интегрисана амбијентална настава у контексту реформских процеса у школи Аутор Иновације у настави 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Васпитање и образовање за одрживи развој – учење и поучавање ван учионице, 2018, Научна монографија националног значаја; Географски факултет, Универзитет у Београду Аутор
Школа и неформални образовни контексти, 2013, Научна монографија националног значаја; Географски факултет, Универзитет у Београду Коаутор
Методика наставе природе и друштва, 2003, Универзитетски уџбеник, Учитељски факултет, Врање Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Географско друштво Србије

Ива Шкрбић

Реализатор
064201473
iva@tims.edu.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Факултет за спорт и туризам ТИМС, Нови Сад 

Радно место:

наставник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2016 2018 Факултет за спорт и туризам доцент
2012 2016 Факултет за спорт и туризам асистент
2008 2012 Факултет за спорт и туризам сарадник у настави
2007 2008 "ДМС" група финансијски рефернт
2006 2007 Удружење "Exit" фандрејзинг менаџер за фестивале "Exit" и "Cinema city"
2005 2006 АИК банка рефернт за пласмане правним лицима
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Предузетништво у функцији развоја локалних заједница Аутор поглавље у књизи "Туризам и локални развој" 2012
Pro-poor tourism for the purpose of rural environment development Коаутор рад у научном часопису категорије М24 "Economics of Agriculture" 2018
Оправданост програмирања туристичких производа и услуга фрушкогорских манастира и села са аспекта туристичке тражње Коаутор рад у научном часопису категорије М52 "Tims Acta" 2012
Модел развоја предузетништва у оквиру про-пур туризма у руралним срединама Аутор докторска теза 2016
Диференцирање културних манифестација у циљу развоја културног туризма у Војводини Коаутор Монографија 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Диференцирање културних манифестација у циљу развоја културног туризма у Војводини, монографија од националног значаја, 2014, ТИМС, Нови Сад Коаутор

Марија Вукелић

Реализатор и модератор
062268102
marijavukelicbasaric@gmail.com
Звање:

доктор психолошких наука 

Установа:

Средњошколски дом, Нови Сад 

Радно место:

стручни сарадник - психолог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2018 Средњошколски дом, Нови Сад стручни сарадник психолог
1995 1995 Војска Југославије, Нови Сад психолог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Промена хијерархије афективне везаности адолесцената и релације са психосоцијалном адаптацијом Аутор докторска дисертација одбрањена на Филозофском факултету, Нови Сад, одсек за психологију 2010
Шта јесте добра адаптација? Аутор Зборник радова (код акредитованог скупа 101): Васпитни рад у домовима ученика средњих школа Републике Србије 3, Институт за економију и право, Београд 2018
Адаптација ученика на школу и дом Аутор Акредитован семинар од стране ЗУОВ-а 2008
Повезаност психолошке сепарације и адаптације адолесцената Аутор Часопис ''Психологија'' 2006

Милош Коцевски

Реализатор и модератор
6402330877
koce.22@gmail.com
Звање:

Мастер менаџер у туризму 

Установа:

“Kafeterija & Love & Brands doo”  

Радно место:

Заменик менаџера 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2018 Одред извиђача "Завичај 1093" Врање Старешина чете
2010 2018 Тренинг центар КОЦЕВСКИ Уредник издавачке делатности
2013 2014 Ресторан "Театар" Нови Сад кувар
2014 2017 Туристичка агенција "ЕВРОПА ТУРС" Нови Сад Аниматор и рекреатор у туризму са децом предшколског и школс
2017 2018 “Kafeterija & Love & Brands doo” Заменик менаџера
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Производни микс рекреативног туризма Балкаснког скаутског центра Аутор “Jornal of sport sciences, tourism and wellness” - TIMS Acta (2013) Vol 7 No1 2013
Награде и признањ
Назив Организација Година
Извиђач Орао Савез извиђача Србије 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Заједница извиђачких организација Србије, ЗИОС
Савез извиђача Србије, СИС
Светскаскаутска организација, WOSM

Филип Коцевски

Реализатор и модератор
060610807
kocevski_filip@yahoo.com
Звање:

Мастер менаџер 

Установа:

New Entertainment Performance Group 

Радно место:

Еvent менаџер 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2011 2018 Тренинг центар "КОЦЕВСКИ" Нови Сад PR и менаџер програма и пројеката
2014 2015 Serbian Broadband (SBB) Асистент агента продаје
2014 2015 Travel agency “Hermes”, Potos, Thassos Turistički agent, rent-a-car agent Туристички агент, rent-a-car agent,организатор путовања
2015 2018 New Entertainment Performance Group Еvent менаџер
2016 2018 Група "Изађи" Нови Сад Координатор програма јавног заговарања
2017 2018 ЕRA -Савез за једнака права ЛГБТИ особа за Западни Балкан и Трурску Секретар УО
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Утисци локалног становништва о организацији Новогодишњег фестивала одбојке у Новом Саду Аутор AKTA, Факултет за спорт и туризам ТИМС, Нови Сад 2014
Награде и признањ
Назив Организација Година
Извиђач орао Савез извиђача Србије 2012
Medal of Excellence – H.H. Sheikh Dr Sultan bin Mohamed Al-Qasimi Светска скаутска организација, WOSM 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Светска скаутска организација, WOSM
Савез извиђача Србије, СИС
Заједница извиђачких организација Србије, ЗИОС

Зденка Рајковић

Реализатор и модератор
0648634050
zdenka.rajkovic@gmail.com
Звање:

професор разредне наставе 

Установа:

ОШ ''Вук Караџић'' Нови Сад 

Радно место:

наставник разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 2018 ОШ ''Вук Караџић'' Нови Сад наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
''Деца – деци'' Волонтерски рад ученика у основној школи Аутор часопис ''Учитељ бр.79'' 2011
''Пројектна настава'' Аутор часопис ''Учитељ бр.78'' 2010
''Волонтерски рад деце у основној школи'' Аутор Електронски зборник примера добре праксе са 26. Сабора учитеља Србије 2012
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво учитеља Нови Сасд
Савез учитеља Србије