Простор изван учионице као подстицај креирања нових садржаја функционалног образовања и повезивање са ресурсима туризма, музеја и извиђаштва

Код одобреног скупа: 234  

Летње и зимске школе

Тренинг центар "КОЦЕВСКИ" Нови Сад
Нови Сад, Неимарска 17Јован Коцевски
treningcentarkocevski@gmail.com
0216337067
0612890030

Простор изван учионице као подстицај креирања нових садржаја функционалног образовања и повезивање са ресурсима туризма, музеја и извиђаштва

Унапређење образовне праксе и развој компетенција просветних радника оснаживањем за креирање нових садржаја функционалног образовања изван учионичког простора засновано на искуственом знању и препознавању ресурса туризма, музеја и извиђаштва, уз уважавање интересовања и потреба ученика/ученица основних и средњих школа.

- Васпитање и образовање за одрживи развој - учење и поучавање ван учионице - Тенденције outdoor едукације у свету, спој рекреације и учења у природном окружењу-пример из Шкотске и искуства учесника скупа - Примери добре праксе, простор за учење, креирање истраживачких задатака за ученике – темстаки дан - Примери добре праксе: Музеј као место за учење, - Туристичка дестинација као интерактивни едукативни простор - Могућности сарадње са извиђачком организацијом: бивак и камп као подстицај стицања функционалног знања ученика - Зашто је важно повезати децу са природом? Из угла психолога - Примери добре праксе - Трагом лисице - извиђачка активност - Примери добре праксе – повезивање наставних садржаја и активности извиђача

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

професор разредне наставе Даница Коцевска , ОШ"Михајло Пупин" Ветерник, Нови Сад
професор разредне наставе Јован Коцевски , ТЦ "КОЦЕВСКИ" Нови Сад
Редовни професор Слађана Анђелковић , Географски факултет, Универзитет у Београду
доцент Ива Шкрбић , Факултет за спорт и туризам ТИМС, Нови Сад
доктор психолошких наука Марија Вукелић , Средњошколски дом, Нови Сад
Мастер менаџер у туризму Милош Коцевски , “Kafeterija & Love & Brands doo”
Мастер менаџер Филип Коцевски , New Entertainment Performance Group
професор разредне наставе Зденка Рајковић , ОШ ''Вук Караџић'' Нови Сад

4

80

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Васпитач у предшколсој установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у школи

2500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Стартид, Мирослава Антића 2, Нови Сад 11.01.2019. 36