СПОРТОВИ НА СНЕГУ У ШКОЛАМА И ШКОЛАМА СА ДЕЦОМ ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

Код одобреног скупа: 233  

Летње и зимске школе

СРПСКО УДИЖЕЊЕ УЧИТЕЉА И ТРЕНЕРА СПОРТОВА НА СНЕГУ
Радничка 47Владо Стијеповић
vladoprof@hotmail.com
0113571926
0648656764

СПОРТОВИ НА СНЕГУ У ШКОЛАМА И ШКОЛАМА СА ДЕЦОМ ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

ПРОФЕСОР Владо Стијеповић , СРПСКО УДУЖЕЊЕ УЧИТЕЉА И ТРЕНЕРА СПОРТОВА НА СНЕГУ
Професор Радмила Кукољ , Снага Покрета
Редовни Професор Љубиша Лилић , Факултет спорта и физичког васпитања

4 дана (укупно време рада: мин.)

50

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Васпитач у дому ученика

Радне биографије


Владо Стијеповић

Реализатор
0648656764
ivss.vlado@gmail.com
Звање:

ПРОФЕСОР 

Установа:

СРПСКО УДУЖЕЊЕ УЧИТЕЉА И ТРЕНЕРА СПОРТОВА НА СНЕГУ 

Радно место:

Председник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 2002 Дом ученика Професор-Васпитач
2002 2009 Дом ученика Уредник за спорт
2009 2013 Дом ученика Управник Дома
2013 2018 Дом ученика Професор-Васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Копаоник 2015 Коференција ЗУОВ Аутор Копаоник 2015
Копаоник 2017 Зимска Школа ЗУОВ Аутор Копаоник 2017
Копаоник 2018 Зимска Школа Аутор Копаоник 2018
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Приручник за инструкторе скијања 2018 (САСИ) Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда за допринос у спорту Српска Дијаспора 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Међународна асоцијација спортова на снегу у школама и универзитетима

Радмила Кукољ

Члан програмског одбора и реализатор
0641255991
kukolj@ptt.rs
Звање:

Професор 

Установа:

Снага Покрета  

Радно место:

Професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2018 Школа са децом сметњама у развоју Професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Физичка активност као главни покретач развојних процеса на раном узрасту код деце са сметњама у развоју Аутор ФСФВ Београд Коференција 2018

Љубиша Лилић

Члан програмског одбора и реализатор
0648904607
ljubisa.lilic@dif.prc.ac.rs
Звање:

Редовни Професор 

Установа:

Факултет спорта и физичког васпитања 

Радно место:

Продекан 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2018 Факултет спорта и физичког васпитања Продекан
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Зимска школа Копаоник 2017 ЗУОВ Коаутор Копаоник 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан ИСИА асоцијације скијања