Бечејска зборница 4-Развој међупредметних компетенција и функционалног знања

Код одобреног скупа: 231  

Трибина

Удружење грађана Образовни импулс Бечеј
Насеље 7 секретара СКОЈ-а С3/52, БечејАлександра Бакрач
obrazovniimpuls@gmail.com
0216916796
0641922024

Бечејска зборница 4-Развој међупредметних компетенција и функционалног знања

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1 дана (укупно време рада: мин.)

40

Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Економско трговинска школа Бечеј 10.01.2019. 28

Радне биографије


Александра Бакрач

Члан програмског одбора и реализатор
0641922024
bakractl@gmail.com
Звање:

Дипл. економиста,педагошки саветник 

Установа:

Економско трговинска школа 

Радно место:

Наставник економске групе предмета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2005 2018 Економско – трговинска школа Бечеј Наставник економске групе предмета
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Семинар Методе активно-оријентисане наставе Аутор Каталог ЗУОВ-а 2012
Семинар Планирање активно оријентисане наставе Реализатор Каталог ЗУОВ-а 2016
Семинар Пројектна настава Аутор Каталог ЗУОВ-а 2018
Семинар Како мотивисати ученике 21. века? Реализатор Каталог ЗУОВ-а 2018
Семинар Самоорганизовано учење Реализатор Каталог ЗУОВ-а 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
155 питања и одговора-Водич за рад у виртуелним предузећима, 2012, Култур контакт Коаутор
Практикум за осигурање,2013., Удружење наставника ВЕТ Форум Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Рад је уврштен у базу знања, Осигурајте се код нас-пројекат у настави Креативна школа, ЗУОВ 2015
Мајкрософт иновативни наставник 2016 Мајкрософт 2016
Мајкрософт иновативни наставник 2018 Мајкрософт 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење наставника ВЕТ Форум, Параћин
Удружење грађана ОБразовни импулс Бечеј

Бранислава Ивковић

Члан програмског одбора и реализатор
0646463865
ivkovicbrankica74@gmail.com
Звање:

Дипл. економиста,педагошки саветник 

Установа:

Економско трговинска школа Бечеј 

Радно место:

Наставник економске групе предмета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2018 Економско трговинска школа Бечеј Наставник економске групе предмета
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Семинар Како мотивисати ученике 21. века? Аутор Каталог ЗУОВ-а 2018
Семинар Тешкоће у учењу и понашању-препрека или изазов Реализатор Каталог ЗУОВ-а 2016
Примена методе пројекта у настави у средњем стручном образовању Аутор Просветни преглед 2017
Стручни скуп“Бечејска зборница 2-примена веб алата у настави“ Предавач ЗУОВ 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Практикум за осигурање,2013., Удружење наставника ВЕТ Форум Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Рад је уврштен у базу знања, Осигурајте се код нас-пројекат у настави Креативна школа, ЗУОВ 2015
Сазнали на семинару, применили у пракси, освојена 3. награда за рад Примена методе пројекта у настави "Бечеј из нашег угла" ЗУОВ 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење грађана ОБразовни импулс Бечеј

Драгана Ћурчић

Реализатор и модератор
064646387
draganabcurcic@gmail.com
Звање:

Дипл. математичар за рачунарство и инф. 

Установа:

Економско-трговинска школа, Бечеј 

Радно место:

наставник математике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1999 2018 Економско-трговинска школа, Бечеј наставник математике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Семинар Активно оријентисана настава математике Аутор Каталог ЗУОВ-а 2013
Семинар Настава оријентисана на деловање у средњим економским школама Реализатор Каталог ЗУОВ-а 2011
Стручни скуп ``Бечејска зборница ’’; Тема: блог, facebook, moodlе у настави и учењу Предавач ЗУОВ 2015
Стручни скуп "Бечејска зборница 3- ИКТ од вртића до матуре" Предавач ЗУОВ 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
Рад уврштен у јавно доступну ``Базу знања``. `Све је супротно од онога што изгледа да јесте``. Креативна школа, ЗУОВ 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење грађана ОБразовни импулс Бечеј
Образовно креативни центар Бор

Андреа Галго Ференци

Реализатор
0691973089
andrea.galgo@gmail.com
Звање:

дипломирани економиста – мастер менаџер 

Установа:

Економско-трговинска школа Бечеј 

Радно место:

наставник економске групе предмета 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2008 Економско – трговинска школа Бечеј наставник економске групе предмета
2008 2015 Општина Бечеј члан општинског већа
2015 2018 Економско-трговинска школа Бечеј наставник економске групе предмета
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Стручни скуп "Бечејска зборница 3- ИКТ од вртића до матуре" Предавач ЗУОВ 2018
Стручни скуп“Бечејска зборница 2-примена веб алата у настави“ Предавач ЗУОВ 2016
Семинар Како мотивисати ученике 21. века? Реализатор Каталог ЗУОВ-а 2018
Коришћење веб алата СОКРАТИВ приликом припреме ученика за полагање матуре у средњем стручном образовању Предавач Педагошки факултет Суботица 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Практично оријентисана настава у економској школи,2005,Војвођански центар за методику, Суботица Аутор
Коришћење веб 2 алата у средњим стручним школама приликом припреме ученика за матурски испит ,2016,Зборник радова научних конференција Учитељског факултета на мађарском наставном језику Аутор
Kомерцијално пословање - приручници, 2006,Kereskedelmi ügyvitel : a kereskedelmi iskolák III. osztálya és gyakorlócégek számára Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење грађана ОБразовни импулс Бечеј

Марија Хајдић

Реализатор
0642522535
marijahajdic.ets@gmail.com
Звање:

професорка књижевности и српског језика 

Установа:

Економско-трговинска школа Бечеј 

Радно место:

наставник српског језика и књижевности 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2008 Oсновна школа „Север Ђуркић“ наставник српског језика и књижевности
2008 2018 Економско-трговинска школа Бечеј наставник српског језика и књижевности
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Авангарда – од слике и речи до новог крика“ Аутор Економско трговинска школа 2016
«Ана Франк – историја за садашњост»„ Аутор Градски музеј Бечеј 2017
Награде и признањ
Назив Организација Година
Час је уврштен у јавно доступну „Базу знања“. „Све је супротно од онога што изгледа да јесте“ Креативна школа, ЗУОВ 2013
2. место на Литерарном конкурсу , Задужбине Доситеј Обрадовић, 2017
2. место на Републичком такмичењу из књижевности – Књижевна олимпијада, ментор ученици Душици Дошић Друштво за српски језик и књижевност, Министарство просвете 2018
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Центар за локални развој, грађанско образовање и практичне политике
Удружење грађана ОБразовни импулс Бечеј

Марија Хајдић

Реализатор
0642522535
marijahajdic.ets@gmail.com
Звање:

професорка књижевности и српског језика 

Установа:

Економско-трговинска школа Бечеј 

Радно место:

наставник српског језика и књижевност 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2018 Економско-трговинска школа Бечеј наставник српског језика и књижевност
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
«Ана Франк – историја за садашњост»„ Аутор Градски музеј Бечеј 2017