Бечејска зборница 4-Развој међупредметних компетенција и функционалног знања

Код одобреног скупа: 231  

Трибина

Удружење грађана Образовни импулс Бечеј
Насеље 7 секретара СКОЈ-а С3/52, БечејАлександра Бакрач
obrazovniimpuls@gmail.com
0216916796
0641922024

Бечејска зборница 4-Развој међупредметних компетенција и функционалног знања

Оријентисање наставника ка динамичнијем и ангажованијем образовном и васпитном процесу који комбинује знања,вештине и ставове, релевантне за различите контексте уз функционалну примену.

1. Отварање скупа-Упознавање са планом, програмом рада и са циљевима стручног скупа 2. Шта знамо о међупредметним компетенцијама и функционалном знању. Предавање. Дискусија. 3. Escape rooms у настави, представљање методе.Пример добре праксе,Дискусија 4. Експертска слагалица у настави Математике .Представљање методе, пример добре праксе. Дискусија 5. Економска мисао кроз историју-игра улога. Представљање методе, пример добре праксе. Дискусија 6. Уметничко дело-подстицај за креативно стварање ученика. Предавање уз ПП презентацију. Дискусија 7. Пројекат у настави, предности методе. Пример добре праксе, Дискусија 8. Могућности виртуелне учионице- Представљање. Примери добре праксе.Дискусија.

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1

40

Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник изборних и факултативних предмета
Стручни сарадник у школи

500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Економско трговинска школа Бечеј 10.01.2019. 28