Размена професионалних искустава у циљу унапређивања наставе

Код одобреног скупа: 230  

Трибина

Друштво учитеља Лознице
Мике Борисављевић 5 15300 ЛозницаСлавиша Павловић
slavisa.uca@gmail.com
015859105
0698594669

Размена професионалних искустава у циљу унапређивања наставе

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1 дана (укупно време рада: мин.)

250

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Стручни сарадник у школи

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Вуков дом културе Лозница 22.02.2019. 192

Радне биографије


Славиша Павловић

Реализатор и модератор
0698594669
slavisa.uca@gmail.com
Звање:

Педагошки саветник 

Установа:

ОШ "Петар Тасић" Лешница 

Радно место:

Наставник разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 1992 ОШ "Кадињача" Лозница Наставник разредне наставе
1995 2002 ОШ "Петар Тасић" Лешница Наставник разредне наставе
2002 2006 ОШ "Петар Тасић" Лешница Директор
2006 2018 ОШ "Петар Тасић" Лешница Наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Зимски сусрети учитеља Србије Коаутор Радионица "Физичко васпитање у учионици" 2013
Сабор учитеља Коаутор Пример добре праксе "Активан одмор – микропауза" 2010
Сабор учитеља Коаутор Пример добре праксе „Дан спорта на наш начин“ 2016
Пројекат „Сви у школу – будућност за све" Реализатор Пример добре инклузивне праксе 2011
Пројекат„Смањење ризика од катастрофа“ Извођач Смањење ризика од катастрофа 2017

Звездан Тадић

Реализатор и модератор
0645536349
zvezdantadic@gmail.com
Звање:

Педагошки саветник 

Установа:

ОШ "Петар Тасић" 

Радно место:

Наставник разредне наставе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 2018 ОШ "Петар Тасић" Лешница Наставник разредне наставе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Зимски сусрети учитеља Србије Коаутор Радионица "Физичко васпитање у учионици" 2013
Зимски сусрети учитеља Србије Коаутор Радионица "Физичко васпитање у учионици" 2014
Сабор учитеља Коаутор Пример добре праксе "Гост на часу" 2012
Сабор учитеља Коаутор Пример добре праксе "Стонотениски сусрет деца - родитељи" 2014
Сабор учитеља Коаутор Пример добре праксе „Елементарне игре за развој спретност“ 2015