Размена професионалних искустава у циљу унапређивања наставе

Код одобреног скупа: 230  

Трибина

Друштво учитеља Лознице
Мике Борисављевић 5 15300 ЛозницаСлавиша Павловић
slavisa.uca@gmail.com
015859105
0698594669

Размена професионалних искустава у циљу унапређивања наставе

Подстицање јачања професионалних компентенција наставника, унапређивање наставе и учења у складу са исходима и образовним стандардима за крај првог циклуса побавезног образовања у функцији стицања знања и вештина ученика, промоција рада школа и наставника у локалној заједници

Презентовање примера добре праксе учитеља са територија града Лознице одабраних на конкурсу од стране именоване комисије Друштва учитеља Лознице . Укупно ће бити презентовано око 20 радова.

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

1

250

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Стручни сарадник у школи

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Вуков дом културе Лозница 22.02.2019. 192