5. Међународна конференција "Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас"

Код одобреног скупа: 23  

Конференција

Факултет за спорт и физичко васпитање
Лепосавић, Доситеја Обрадовића ббВерољуб Станковић
veroljub.stankovic@pr.ac.rs
02883771
0648904600

5. Међународна конференција "Антрополошки и теоантрополошки поглед на физичке активности од Константина Великог до данас"

праћење и вредновање образовних постигнућа, односно праћење и подстицање развоја деце, ученика и полазника

Редовни професор Бранислав Антала , Faculty of PE and Sports, Bratislava
редовни професор Миливој Допсај , Факултет спорта и физичког васпитања
редовни професор Срђан Пешић , Медицински факултет, Универзитет у Нишу
редовни професор Јован Базић , Учитељски факултет, Универзитет у Приштини
редовни професор Мирослав Миланков , Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду
редовни професор Марко Александровић , Факултет спорта и физичког васпитања

3 дана (укупно време рада: мин.)

127

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи

Радне биографије


Бранислав Антала

Реализатор
02884701
branislav.antala@uniba.sk
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Faculty of PE and Sports, Bratislava 

Радно место:

проф. унив. 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 2017 Faculty of PE and Sports, Comenius University in Bratislava profesor
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Experiences of secondary school students with p.e. teachers in Slovakia Аутор Studia Universitatis Babes-Bolyai, Education Artis Gymnasticae 2014
Secondary School Students' Opinions on the Selected Problems at PE Lessons. Аутор Studia Univeristatis Babes-Bolyai, Education Artis Gymnasticae 2014
New school physical education curriculum in Slovak schools in European context. Аутор Proceedings of the Facultz of Physical Education 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Opinions of Slovak Adolescent on P.E. & Sport Lessions, 2004, Lap Lambert academic publishing Коаутор
Physical Education: Quality in Management and Teaching, 2014, Logos Verlag Berlin GmbH Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Gold cross FIEP Europa 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
FIEP World Vice President
ICSSPE Executive Board Member

Миливој Допсај

Реализатор
02884701
milivoj.dopsaj@fsfv.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Факултет спорта и физичког васпитања 

Радно место:

проф.унив. 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 2017 Факултет спорта и физичког васпитања- Универзитет у Београду професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Basic Antropometrical characteristic of elite senior Serbian water polo players according to field position Аутор International Journal of Fitness 2009
Haematological and iron-related parameters in male and female athletes according to different metabolic energy demands Аутор European Journal of Applied Physiology 2010
Aerobic exercise training as a potentical source of natural antibodies protective against human immunodeficiency virus-1 Аутор Scand J Med Sci Sports 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Metodologija pripreme vrhunskih ekipa u sportskim igrama, 1993, Naučna Knjiga, Beograd Аутор
Специјално физичко образовање I- за студента Полицијске академије, 2006, Полицијска академија, Београд Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Urednik časopisa: Serbian Journal of Sports Sciences.
Члан Комисије за врхунски спорт Спортског савеза Србије
Члан стручног савета Ватерполо Савеза Србије од 2003

Срђан Пешић

Реализатор
02884701
srdjan.pesic@ni.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Медицински факултет, Универзитет у Нишу 

Радно место:

проф.унив. 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2017 Медицински факултет-Ниш професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Antibacterial potential of selected 4-phenyl hydroxycoumarins: integrated in vitro and molecular docking studies Аутор Medicinal Chemistry research 2015
Functional characteriyation of the muscarinic receptors involved in endothelium-dependent relaxation in isolated canine uterine artery Аутор J Vet Pharmacol Ther 2009
Acetylcholine-Induced Contractions in the Porcine Internal Mammary Artery: Possible Role of Muscarinic Receptors Аутор J Veterinary Medicine 1999
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Receptura, priručnik iy farmakologije, 2003, Prosveta Niš Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
За најбољу публикацију Награда Српског Лекарског Друштва подружница Ниш 2002
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
The Physilogical Society, London

Јован Базић

Реализатор
02884701
jovan.bazic@pr.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Учитељски факултет, Универзитет у Приштини 

Радно место:

проф.унив. 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2017 Учитељски факултет- Призрен професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
National identity in the Bologna Process Аутор Informatologija 2011
The Global Affects of Scientific-Technological Revolution on the Social Alternations Аутор Informatologija 2009
Sociological aspects of Lifelong Education for Sustainable Development Аутор Faculty of Teacher Educaton 2008
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Социологија, 2012, Учитељски факултет у Призрену- Лепосавић Коаутор

Мирослав Миланков

Реализатор
02884701
paster@neobee.net
Звање:

редовни професор 

Установа:

Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду 

Радно место:

проф.унив. 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1990 2017 Медицински факултет- Нови сад професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
THE TIBIAL APERATURE SURFACE ANALYSIS IN ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION PROCESS Аутор Medicinski pregled 2016
Reducing Intra-articular Hemarthrosis After Arthroscopic ACL Reconstruction: Letter to the Editor Аутор The American Journal of Sports Medicine 2016
BONE-PATELLAR TENDON-BONE GRAFT PREPARATION TECHNIQUE TO INCREASE CROSS-SECTINAL AREA OF THE GRAFT IN ANTERIOR CRUCIATE LIGAMENT RECONSTRUCTION Аутор Medicinski pregled 2016
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Ortopedija i traumatologija ya studente medicinske rehabilitacije, 2004, Medicinski Fakultet, Novi Sad Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење вештака судске медицине

Марко Александровић

Реализатор
02884701
aleksandrovic@fsfv.ni.ac.rs
Звање:

редовни професор 

Установа:

Факултет спорта и физичког васпитања 

Радно место:

проф.унив. 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2017 Факултет спорта и физичког васпитања- Универзитет у Нишу професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Functional Abilities as a Predictor of Specific Motor Skills of Young Water Polo Players Аутор Journal of Human Kinetics 2012
Oxidative stress biomarker response to concurrent strenght and endurance training Аутор General Physiology and Biophysics 2009
Relation and influences of sports climbers' specific strenght on success in sports climbing Аутор South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreaction 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Plivanje,2017, Niš Коаутор
Vaterpolo, 2011, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Nišu Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
ФИЕП
ЕЦСС
ДПФК