"Архимедесова" 92. математичка трибина за учитеље

Код одобреног скупа: 226  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесова" 92. математичка трибина за учитеље

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

професор Драгана Миљковић , Математичко друштво "Архимедес" Београд
професор (у пензији) Богољуб Маринковић , Математичко друштво "Архимедес" Београд
наставник математике Милица Прошић , пензионер

1 дана (укупно време рада: мин.)

50

Наставник разредне наставе

Радне биографије


Драгана Миљковић

Члан програмског одбора и реализатор
0644955501
dragana@stosici.com
Звање:

професор 

Установа:

Математичко друштво "Архимедес" Београд 

Радно место:

професор математике у пензији 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1974 2003 Угоститељко-туристичка школа у Београду професор математике
1994 2018 Математичко друштво "Архимедес" Београд стручни сарадник (више функција)
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Радни материјали "Архимедесове" школе младих математичара (сви разреди ОШ), 8 свезака Коаутор Едиција "Материјали за младе математичаре", МД "Архимедес" Београд 2005
Чланци: Нумерација,<Логички задаци, Мала комбинаторика, Математичка рекреација Аутор Часопис "Учитељ" (4 броја), Савез учитеља Србије 2004
Волите ли геометрију? Аутор "Учитељ", СУРС, Београд 2011
Више чланака из матемаатике Аутор Часопис "Млади угоститељ", УТШ Београд 2000
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Математика за децу и родитеље. Збирка задатака, "Архимедес" Београд, 2011 Коаутор
Коцка, коцка, коцкица - збирка задатака, "Архимедес" Београд, 2010 Коаутор
Трилогија "Криволинијске фигуре", "Архимедес", Београд, 2015. Коаутор
Збирка припремних задатака за "Мислишу" и друга такмичења, по разредима (2-8. раз. ОШ), 7 књига Аутор
Занимљива геометрија - за млађе разреде основне школе (1, 2, 3. и 4. раз. ), 4 књиге. "Архимедес" Београд, 2018. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Повеља поводом 40 година рада Математичког друштва "Архимедес" МД "Архимедес", Београд 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије
Клуб младих математичара "Архимедес", 1994-2008.
Математичко друштво "Архимедес", 2008-2018 (члан УО и руководилац Наст.већа "Архимедесове" матгематичке школе
Жири на Републичком финалу Националног математичког такмичења "Мислиша" (председник)
Члан Жирија Летње конференције Међународног математичког турнира градова

Богољуб Маринковић

Члан програмског одбора и модератор
063358248
arhimed1@eunet.rs
Звање:

професор (у пензији) 

Установа:

Математичко друштво "Архимедес" Београд 

Радно место:

проф. математике, директор "Архимедеса" 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1960 1965 Учитељска школа, Гимназија и Економска школа у Бихаћу професор математике и физике
1965 1966 Републички завод за школство БиХ, Сарајево просветни саветник за математику
1966 1983 Заваод за унапређивање васпитања и образовања града Београда просветни савветник за математику
1984 1991 Републички завод за унапређивање образовања и васпитања, Београд просветни саветник за математику
1992 1999 Министарство просвете Републике Србије самостални стручни сарадник
1999 2002 Министарство просвете Републике Србије саветник министра просвете
1966 1973 Друштво математичара и физичара Србије уредник "Математичког листа"
1973 2008 Клуб младих математичара "Архимедес" уредник издања, директор за стручне активности
2008 2018 Математичко друштво "Архимедес", Београд директор, уредник издања
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Допунска математичка литература у настави и учењу математике Аутор Зборник "Уџбемник као чинилац у унапређивању маставе математике", Завод за уџбенике и наставна средства, Београд 1980
Облици и методе рада са обдареним ученицима Аутор Зборник "Приграм активности за успостављање система рада са обдареним ученицима и студентима", Републички ЗУОВ, Београд 1987
Математический турнир (Белград, 1997) -задачи и решения Аутор Журнал "Математика", No 44, Москва 1998
70м чланака из математике Аутор Часописи "Математички лист" (МЛ) Друштва математичара Србије (1967-1973) и "Архимедес (1973-1976) 1973
Challenging by "Archimedes" Коаутор Tje Teaching of Mathematics, Vol.IX, pp 31-39, Društvo matematičara Srbije 2006
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Мала збирка занимљивих амтематичких задатака за "изоштравање ума", "Архимедес" Београд, 1982-2015, 22 издања Аутор
Материјали за младе математичаре -прва серија: 5 тематских брошура ("Архимедес" Београд, 1975-2013), трећа серија: 13 књига - збирке задатака са такмичња "Мислиша" Аутор
Математичке игре. Збирка задатака. "Архимедес", Београд, 2011 Коаутор
Крибволинијске фигуре /три књиге), "Архимедес", Београд, 2015 Аутор
Пар-непар (МММ, све.167), "Архимедес", Београд, 2013 Коаутор
Занимљива геометрија - за млађе разреде основне школе (1, 2, 3. и 4. раз. ), 4 књиге. "Архимедес" Београд, 2018. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда града Београда "Доситеј Обрадовић (образовање) Скупштина града Београда 1980
Републичка награда "25. мај" Извршно веће Републике Србије 1981
Вукова награда Културно-просветна заједница Србије 2001
Југословенска награда "Др Војислав Бакић" (за животно дело) Педагошки покрет Југославије 2002
Међународна награда "Пал Ердеш" Светска федерација националних математичких такмичења" 2002
Диплома "Заслужни члан Друштва математичара Србије" Друштво математичара Србије 1979
Повеља поводом 20 година рада Клуба младих математичара "Архимедес" Клуб младих математичара "Архимедес", Београд 1993
ПОвеља поводом 40 година рада Математичког друштва "Архимедес" МД "Архимедес", Београд 2013
ПОвеља "Мића Татаић" за оданост деци ("Децо, добро јутро!" Радио Београд, Први програм 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије
Клуб младих математичара "Архимедес" (1973-2008)
Математичко друштво "Архимедес" (2008-2018)
Секретар Жирија IX Међународне математичке олимпијаде
Међународни математички турнир градова (председник Орг. одбора за град Београд))
Председник Жирија Математичког турнира - Екипне математичке олимпијаде ОШ и СШ Србије

Милица Прошић

Реализатор
0654695433
milicaprosic@yahoo.com
Звање:

наставник математике 

Установа:

пензионер 

Радно место:

наставник математике (у пензији) 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1976 1992 Основна школа "Петар Кочић", Темерин наставник математике
1992 2010 Основна школа "Јован Поповић", Нови Сад наставник математике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Централни и периферијски угао Аутор "Математички лист за ученике ОШ", бр. 4/2003 2003
Метод теразија Аутор "Математички лист" бр. 3 2004
Задаци који сес раде "с краја" Аутор "Математички лист" бр. 5 2004
Лавиринти Аутор "Математички лист" бр.1 2014
Прилози из математике за ученике 5-8. раз. основне школе (у свако броју МЛ) ---- 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Збирке задатака из математике за 5, 6, 7, 8. разред основне школе - Домаћи задаци, "Змај" Нови Сад, 1999 Коаутор
Збирка 1000 задатака из математике (подсети асе,понови, припреми се), ИА "Ђорђевић", Нобви Сад, 2010 Коаутор
Математика - 5, 6, 7,8. разред основне школе, збирке задатака. ТИР "Венцловић", Нови Сад, 2013 Коаутор
Криволинијске фигуре - збирке задатака, I, II, III књига. МД "Архимедес", Београд, 2015 Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Математичко друштво "Архимедес", Београд
Друштво математичара Србије
Удружење математичара "Архимедес", Нови Сад