"Архимедесова" 92. математичка трибина за учитеље

Код одобреног скупа: 226  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесова" 92. математичка трибина за учитеље

јачање стручних капацитета наставника - обогаћивање математичких знања и подизање математичке културе наставника кроз одговарајуће садржаје и облике реализације.

Занимљива геометрија у млађим разредима основне школе

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

професор Драгана Миљковић , Математичко друштво "Архимедес" Београд
професор (у пензији) Богољуб Маринковић , Математичко друштво "Архимедес" Београд
наставник математике Милица Прошић , пензионер

1

50

Наставник разредне наставе

0 РСД