НАСИЉЕ У ШКОЛИ-ЧИЈА ОДГОВОРНОСТ?

Код одобреног скупа: 225  

Трибина

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Немањина 23Гордана Булатовић
csukikinda6@gmail.com
0230404830
0638683826

НАСИЉЕ У ШКОЛИ-ЧИЈА ОДГОВОРНОСТ?

Јачање свести о значају заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања

Тема 1 Ситуације насиља у школском контексту- насиље у школи чија је све одговорност Примери из праксе и анализа улога различитих актера. Тема 2 Примена посебног протокола у ситуацији када се насиље деси Тема 3 Улога и значај васпитног рада одељењског старешине Значај рада одељењског старешине, указивање на важност свакодневног праћења и васпитног рада са ученицима, као и рада са родитељима Тема 4 Закључна разматрања Насиље у школи-наша одговорност

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Дипломирани педагог Данијела Ивановски , ОШ“Жарко Зрењанин“ Качарево ОШ“Гоце Делчев“ Јабука
Мастер професор информатике и технике Далибор Симоновић , Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин
Професор разредне наставе Далиборка Бојковић Брети , ОШ Олга Петров Банатски Брестовац

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

720 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Панчево, Градска управа Панчево, Трг краља Петра Првог 2-4 13.12.2018. 125
2 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда 01.10.2019. 64
3 Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а 11.10.2019. 80
4 Регионални центар Смедерево, Горанска бб 09.10.2019. 102
5 Музичка школа, Ваљево 22.10.2019. 129
6 ОШ "Јован Цвијић", 7 Јула, Зрењанин 25.10.2019. 61