НАСИЉЕ У ШКОЛИ-ЧИЈА ОДГОВОРНОСТ?

Код одобреног скупа: 225  

Трибина

Центар за стручно усавршавање Кикинда
Немањина 23Гордана Булатовић
csukikinda6@gmail.com
0230404830
0638683826

НАСИЉЕ У ШКОЛИ-ЧИЈА ОДГОВОРНОСТ?

јачање васпитне улоге образовно-васпитне установе кроз развојање програма превенције насиља, дискриминације, злостављања и занемаривања

Дипломирани педагог Данијела Ивановски , ОШ“Жарко Зрењанин“ Качарево ОШ“Гоце Делчев“ Јабука
Мастер професор информатике и технике Далибор Симоновић , Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин
Професор разредне наставе Далиборка Бојковић Брети , ОШ Олга Петров Банатски Брестовац

1 дана (укупно време рада: мин.)

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник стручних предмета - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник општеобразовних предмета - у средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник стручног предмета у усновној/средњој уметничкој школи (музичке балетске ликовне)
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Васпитач у дому ученика
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи
Сарадник (педагошки андрагошки асистент и помоћни наставник

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Панчево, Градска управа Панчево, Трг краља Петра Првог 2-4 13.12.2018. 125
2 Центар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда 01.10.2019. 64
3 Центар за стручно усавршавање Шабац, Николе Тесле 1а 11.10.2019. 80
4 Регионални центар Смедерево, Горанска бб 09.10.2019. 102
5 Музичка школа, Ваљево 22.10.2019. 129
6 ОШ "Јован Цвијић", 7 Јула, Зрењанин 25.10.2019. 61

Радне биографије


Данијела Ивановски

Реализатор и модератор
064202881
ivanovski@madnet.rs
Звање:

Дипломирани педагог 

Установа:

ОШ“Жарко Зрењанин“ Качарево ОШ“Гоце Делчев“ Јабука 

Радно место:

школски педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2008 ОШ“Жарко Зрењанин“ Качарево школски педагог
2008 2013 ОШ“Жарко Зрењанин“ Качарево директор школе
2013 2018 ОШ“Жарко Зрењанин“ Качарево школски педагог
2015 2018 ОШ“Жарко Зрењанин“ Качарево школски педагог
2018 2018 ОШ“Гоце Делчев“ Јабука школски педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Насиље нема оправдање- васпитни рад на делу Реализатор www.pedagogkacarevo.wordpress.com 2014
Мењам пубертет за било шта-повољно/ представа о проблемима ученика у пубертету, између осталог и о вршњачком насиљу Реализатор www.pedagogkacarevo.wordpress.com 2014
Каква треба да буде сарадња родитеља и наставника Аутор Портал Зелена учионица 2014
Обука ОС за вођење дисциплинског поступка и утврђивања одговорности ученика Предавач ОШ“Жарко Зрењанин“ Качарево 2014
Обука запослених за примену Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у ов.установама Предавач ОШ“Жарко Зрењанин“ Качарево 2015
Обука запослених за примену Правилника о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета , ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања ---- 2018

Далибор Симоновић

Реализатор
0641649367
dalibor580711@gmail.com
Звање:

Мастер професор информатике и технике 

Установа:

Технички факултет Михајло Пупин Зрењанин 

Радно место:

Наставник технике и технологије 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2018 ОШ“Жарко Зрењанин“ Качарево професор информатике и рачунарства , професор техничког и ин
2016 2018 ОШ“Гоце Делчев“ Јабука професор техничког и информатичког об
2016 2018 Пољопривредна школа Панчево професор информатике и рачунарства
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Сарадња наставника и родитеља у циљу превенције насиља у школи/ мастер рад Аутор Универзитет у Новом Саду, Технички факултет“Михајло Пупин“ Зрењанин 2012
Обука наставника за примену Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у ов.установама Предавач Актив наставника Техничкох и информатичког образовања Панчева 2017
Обука запослених за примену Правилника о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета , ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања Предавач ОШ“Гоце Делчев“ Јабука 2018

Далиборка Бојковић Брети

Реализатор
069300607
gbreti@gmail.com
Звање:

Професор разредне наставе 

Установа:

ОШ Олга Петров Банатски Брестовац 

Радно место:

Директор основне школе 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1994 1996 ОШ „4.октобар“Глогоњ Наставник разредне наставе
2002 2002 ОШ Бранко Радичевић“ Панчево Наставник разредне наставе
2002 2007 ОШ „4.октобар“Глогоњ Наставник разредне наставе
2007 2018 ОШ „Олга Петров“ Банатски Брестовац директор школе
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Обука ОС за вођење дисциплинског поступка и утврђивања одговорности ученика Предавач ОШ „Олга Петров“ Банатски Брестовац 2013
Обука запослених за примену Посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у ов.установама Предавач ОШ „Олга Петров“ Банатски Брестовац 2014
Обука запослених за примену Правилника о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запосленог, детета , ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања Предавач ОШ „Олга Петров“ Банатски Брестовац 2018