Ефекти примене физичке активности на антрополошки статус деце, омладине и одраслих

Код одобреног скупа: 224  

Конференција

Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања
Благоја Паровића 156, 11030 БеоградДејан Сузовић
dejan.suzovic@fsfv.bg.ac.rs
0113531035
0652238080

Ефекти примене физичке активности на антрополошки статус деце, омладине и одраслих

Циљ Конференције је презентовање најновијих теоријских сазнања и научних истраживања о ефектима примене физичких активности на антрополошки статус деце, омладине и одраслих, као и њихова имплементација у праксу физичког васпитања, спорта, рекреације и специјализованих установа (полиција, војска, особе са посебним потребама)

• Физичко васпитање, спорт и рекреација • Биомедицински аспекти физичке активности • Друштвено-хуманистички аспекти физичке активности

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Ванредни професор Дејан Сузовић , Факултет спорта и физичког васпитања
Ванредни професор Ненад Јанковић , Факултет спорта и физичког васпитања
Ванредни професор Сања Мандарић , Факултет спорта и физичког васпитања

1

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Васпитач у дому ученика

500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Факултет спорта и физичког васпитања, Благоја Паровића 156, Београд 12.12.2018. 5