Ефекти примене физичке активности на антрополошки статус деце, омладине и одраслих

Код одобреног скупа: 224  

Конференција

Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања
Благоја Паровића 156, 11030 БеоградДејан Сузовић
dejan.suzovic@fsfv.bg.ac.rs
0113531035
0652238080

Ефекти примене физичке активности на антрополошки статус деце, омладине и одраслих

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Ванредни професор Дејан Сузовић , Факултет спорта и физичког васпитања
Ванредни професор Ненад Јанковић , Факултет спорта и физичког васпитања
Ванредни професор Сања Мандарић , Факултет спорта и физичког васпитања

1 дана (укупно време рада: мин.)

100

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник изборних и факултативних предмета
Васпитач у предшколсој установи
Васпитач у дому ученика

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Факултет спорта и физичког васпитања, Благоја Паровића 156, Београд 12.12.2018. 5

Радне биографије


Дејан Сузовић

Члан програмског одбора
0652238080
dejan.suzovic@fsfv.bg.ac.rs
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

Факултет спорта и физичког васпитања 

Радно место:

Професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2018 Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања Професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Relationships among the muscle strength properties as assessed through various tests and variables Коаутор Journal of Electromyography and Kinesiology, vol. 23 br. 2, str. 455-461 2013
Optimum load in various vertical jumps support the maximum dynamic output hypothesis Аутор International Journal Of Sports Medicine, vol. 34 br. 11, str. 1007-1014 2013
Effects of Training Against Elastic Resistance on Jab Punch Performance in Elite Junior Athletes Коаутор 1. Kinesiology, vol. 48 br. 1, str. 79-86 2016
Muscle Force-Velocity Relationships Observed in Four Different Functional Tests Коаутор Journal of Human Kinetics, vol. 56 br. 1, str. 39-49, 2017
A simple method for assessment of muscle force, velocity, and power producing capacities from functional movement tasks Коаутор Journal of Sports Sciences, vol. 35 br. 13, str. 1289-1293 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Антропомоторика - практикум, 2010, Факултет спорта и физичког васпитања, Београд Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Сноуборд асоцијација Србије, члан стручног одбора

Ненад Јанковић

Члан програмског одбора
0642460366
nenad.jankovic@fsfv.bg.ac.rs
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

Факултет спорта и физичког васпитања 

Радно место:

Професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1992 2018 Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања Професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
PRE-ACITVITY MODULATION OF LOWER EXTREMITY MUSCLES WITHIN DIFFERENT HEIGHTS OF DEEP JUMP Коаутор Second International Symposium of New Technologies in Sport– NTS, Sarajevo 2007
Шеме преактивације мишића доњих екстремитета у различитим условима скока у дубину Коаутор Физичка Култура, ФСФВ Београд 2007
Скочност и агилност младих кошаркаша у функцији узраста Коаутор Научна конференција, Аналитика и дијагностика физичке активности. ФСФВ Београд 2006
Промене неких функционалних способности кошаркашица након припремног периода Коаутор Зборник радова «Жена и спорт», Београд 2006
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Од 2004.год. надаље, као стручни консултант сарађује са савезним тренером за скакачке дисциплине Миланом Стошићем

Сања Мандарић

Члан програмског одбора
0641511475
sanja.mandaric@fsfv.bg.ac.rs
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

Факултет спорта и физичког васпитања 

Радно место:

Професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1995 2018 Универзитет у Београду, Факултет спорта и физичког васпитања Професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Aesthetic assessment of Folk Dances Коаутор Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 11 (3), 255-265. 2013
The employees’ attitudes toward the impact of Corporate Wellness in Serbia on the health status Коаутор Book of Proceeding: “FIS Communications 2013” in physical education, sport end recreation and I International Scientific Conference, str. 343-350. Niš 2013
Prevention lumbar syndrome in martial arts. Коаутор 3rd International Scientific Conference Exercise and Quality of life, str. 447-453. Novi Sad 2013
Primena grupnih fitnes programa u uvodno-pripremnoj fazi časa Коаутор Zbornik radova: FIS komunikacije u sportu, fizičkom vaspitanju rekreaciji, str. 57-64. Niš 2011
Effects of high and low aerobics programme on motor abilities of the eighth grade elementary school students Коаутор 6. kongres FIEP-a EUROPE „Tjelesna i zdravstvena kultura u 21. stoljeću - kompetencije učenika“, str. 446-453. Poreč: Hrvatski kineziološki savez 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Фитнес, 2005, Београд. Факултет спорта и физичког васпитања Универзитета у Београду Коаутор
Персонални фитнес, 2012, научна монографија. Београд: Факултет спорта и физичког васпитања Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Председник стручног савета Савеза за модерне плесове Војводине
Координатор плесног кампа у модерним плесовима у Кањижи (2001-2007)
руководилац и један од реализатора курса за стручно оспособљавање у области фитнеса
Предавач и радионичар на семинару за стручно усавршавање запослених у образовању