Cтручнa конференција за васпитаче „ СРЕДИНА ЗА УЧЕЊЕ-ИЗВОР ГРАЂЕЊА ОДНОСА, ИНТЕГРИСАНОГ УЧЕЊА И БОГАЋЕЊА ИСКУСТАВА ДЕТЕТА” Тара 2018.

Код одобреног скупа: 222  

Конференција

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ВАСПИТАЧА СРБИЈЕ
Горичка бб, 11300 СмeдеревоСлободанка Радосављевић
vaspitacisrbije@gmail.com
0264611545
0628883800
0264611545

Cтручнa конференција за васпитаче „ СРЕДИНА ЗА УЧЕЊЕ-ИЗВОР ГРАЂЕЊА ОДНОСА, ИНТЕГРИСАНОГ УЧЕЊА И БОГАЋЕЊА ИСКУСТАВА ДЕТЕТА” Тара 2018.

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

доктор социолошких наука Данијела Здравковић , Педагошки факултет у Врању, Универзитет у Нишу
доцент Драгана Јовановић , Филозофски факултет Универзитета у Нишу
дипломирани педагог Оливера Вејновић , Завод за унапређивање образовања и васпитања
Васпитач у предшколској установи Марија Шћепановић , Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац
васпитач Марина Аризановић , ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац
васпитач Слободанка Радосављевић , Савез удружења васпитача Србије
Професор физичког васпитања-Педагошки с Мирјана Петровић , ПУ „Пчелица“ Ниш
доктор математичких наука Мићо Милетић , Висока школа за васпитаче струковних студија Алек
дипломирани педагог Марија Старчевић , Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана
професор педагогије Слава Тимарац Јованов , --
мастер васпитач Нела Дујић , Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци

4 дана (укупно време рада: мин.)

450

Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 хотел "Оморика" Тара Бајина Башта 06.12.2018. 481

Радне биографије


Данијела Здравковић

Реализатор
0692427645
danijelavranje@gmail.com
Звање:

доктор социолошких наука 

Установа:

Педагошки факултет у Врању, Универзитет у Нишу 

Радно место:

Ванредни професор  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2018 Универзитет у Нишу, Филозофски факултет Ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Дечји светови у књигама: могућност тумачења Коаутор Педагошки факултет, 2018
Од неинституционализованих ка институционализованим облицима образовања. Коаутор Методичка пракса IX(4), Београд, 2009
Савремени тренутак књижевности за децу у настави и науци ---- 2009
Књижевност за децу и њена улога у васпитању и образовању деце школског узраста Предавач Учитељски факултет у Врању 2012
Награде и признањ
Назив Организација Година
Добитник признања Повеља у знак захвалности за сарадњу у остваривању својих оснивачких циљева и допринос развоју научног стваралаштва, поводом 20 година рада Задужбине Андрејевић, године 2014. 2014
Добитник признања Повеља Радном тиму и руководиоцу проф. др Данијели Здравковић за добијени пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја Педагошки факултет Универзитета у Нишугодине 2018. 2018
Захвалнице за хуманост и ђачки осмех основна школе „Радоје Домановић“ у Врању 2014
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
- Члан Програмског одбора - Јужни српски крајеви у XIX и XX веку,
- Члан Организационог одбора - Место и улога учитеља у савременом друштву
- Члан Научног одбора - Međunarodna naučna konferencija Efekti primene fizičke aktivnosti na antropološki status dece, omladine i odraslih
Члан жирија за доделу награда у оквиру Окружног такмичења у беседништву у Врању
Главни и одговорни уредник научног часописа „Годишњак Педагошког факултета у Врању
Члан Мреже за заштиту деце од насиља, злостављање и занемаривање
Члан Moodle Mреже Србије;

Драгана Јовановић

Реализатор
0694166396
dragana.jovanovic@filfak.ni.ac.rs
Звање:

доцент 

Установа:

Филозофски факултет Универзитета у Нишу 

Радно место:

доктор педагошких наука 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2018 Филозофски факултет Универзитета у Нишу, Департман за педагогију Асистент у настави
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Disabled children in society Деца са инвалидитетом у друштву Коаутор Педагошки факултет: Јагодина 2009
Перспективе квалитетног разоја предшколског детета Коаутор Педагошки факултет: Јагодина, 2009
Социјабилност и солидарност као димензије организационе културе и међуљудских односа у васпитно-образовним утановама Аутор Филозофски факултет Ниш 2010
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Педагошког друштва Србије

Оливера Вејновић

Члан програмског одбора и модератор
0653331093
olivera.vejnovic@zuov.gov.rs
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

Завод за унапређивање образовања и васпитања 

Радно место:

саветник координатор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 2005 Предшколска установа "11 април" Нови Београд васпитач
2005 2018 Завод за унапређивање образовања и васпитања Саветник координатор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Ка новим Основама предшколског програма - Извођач Стручни сусрети медицинских сестара, 2015 2015
О Основама програма предшколског васпитања и образовања Извођач Стручни сусрети васпитача, Тара 2015 2015
Основе програма као концепција предшколског васпитања и образовања у Србији Реализатор Први Конгрес стручних радника предшколских установа Србије 2015

Марија Шћепановић

Члан програмског одбора и модератор
0644852509
maramara6641@gmail.com
Звање:

Васпитач у предшколској установи 

Установа:

Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац 

Радно место:

Васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1991 2000 Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац Васпитач
2000 2006 Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац руководилац вртића
2006 2011 Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац Васпитач
2011 2018 Установа за децу „ Нада Наумовоћ“ Крагујевац руководилац вртића
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Чудна воћка″ деца и васпитачи партнери у игри и учењу Аутор Четврти окружни стручни сусрети у Нишу» Унапређивање васпитно-образовног рада у функцији квалитета предшколског васпитања и образовања» 2015
"Дете у драмској игри" Аутор Зборник, Савез удружења васпитача Србије, Смедерево 2015
″Инклузивни модел сарадње јаслица и вртића″ Коаутор Савез медицинских сестара 2014
« У игри драме и позоришта»- Аутор Зборник, Савез удружења васпитача Србије, Смедерево 2018
Награде и признањ
Назив Организација Година
1. Гран-при фестивала "ДЕДАР", Смедерево 2006
3. Прва награда за најбољу представу у категорији васпитача "ДЕДАР", Смедерево 2008
8. Прва награда за најбољу режију дечије представе "ДЕДАР", Смедерево 2006
9. Награда за адаптацију текста за децу "ДЕДАР", Смедерево 2009
10. Награда за комуникацају са публиком "ДЕДАР", Смедерево 2007
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Дечји центар НВО FACE,
Вртићи из бајки-2001.год
- Члан Педагошког колегијума ПУ „ Нада Наумовић“
- Члан Удружења васпитача шумадијског округа

Марина Аризановић

Члан програмског одбора и модератор
0607157155
marizanovic@gmail.com
Звање:

васпитач 

Установа:

ПУ "Вукица Митровић" -Лесковац 

Радно место:

координатор за посебне програме, култур 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1984 1994 ПУ"Младост"-Медвеђа васпитач
1994 2011 ПУ"Вукица Митровић"-Лесковац васпитач
2011 2018 ПУ"Вукица Митровић"-Лесковац координатор за посебне програме, културну и јавну делатност
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Једно тело двадесет душа",презентација модела А на стручним сусретима 1998.г Коаутор Зборник радова са 4.стручних сусрета васпитача 1998
Отворена врата променама Коаутор Зборник радова са 19.стручних сусрета васпитача 2005
-"Искрице-ликовна колонија 2006.", Аутор Стручни сусрети васпитача у В.Бањи, 2006
Пројекат "Сложни у различитостима" Реализатор ЦИП,Београд 2010
Награде и признањ
Назив Организација Година
Годишња награда за допринос унапређивању васпитно образовног рада ПУ"Вукица Митровић"- 1998
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача јабланичког округа
БАПТА (Балкански савез удружења васпитача)
Програмски одбор савеза удружења васпитача Србије

Слободанка Радосављевић

Члан програмског одбора и реализатор
0628883800
vaspitacisrbije@gmail.com
Звање:

васпитач 

Установа:

Савез удружења васпитача Србије 

Радно место:

председник 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1973 1974 Ош «Братство», Т.Раштела Наставник музике
1974 1974 Ош «Уча», Водањ учитељ
1975 1975 «Стандард», Београд благајник
1976 1980 ПУ «Наша радост», Смедерево васпитач
1980 1981 ПУ «Наша радост», Смедерево Руководилац ОЈ
1981 1985 ПУ»Бошко Буха»,Смедерево директор
1986 1989 ПУ «Наша радост», Смедерево Васпитач
1989 1991 ПУ»Младост»,Милошевац Васпитач
1991 1995 Ош «Н.Петровић», В.Плана Васпитач
1995 2003 ПУ»Дeчје царство»,В.Плана Васпитач
2003 2004 ПУ»Дeчје царство»,В.Плана директор
2004 2006 ПУ «Наша радост», Смедерево Васпитач
2007 2018 Савез удружења васпитача Србије председник
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Шта очекујемо од свог детета. Аутор Смедеревски магазин, (33) 2, 2008
Поверење и блискост Аутор Смедеревски магазин, (31) 7 2009
Креативан неред Аутор Смедеревски магазин, (34)10-11, 2009
Верујмо у своју децу Аутор Смедеревски магазин, (33) 21 2013
Уводна реч. П. Спасојевић (ур) „Савремено образовање и компетенције васпитача у предшколским установама Аутор Графомарк, Лакташи, стр.5-7 2013
Oсврт на виђење даровитости у предшколској пракси Д.Богавац (ур) „Инклузија у предшколству –стање, проблеми и потребе Аутор Newpress Смедерево, стр.13-19. 2015
Сажетак рад првог Конгреса стручних радника предшколских установа Србије-СРПУС, С. Радосављевић (ур) „Значај струковних удружења у предшколској делатности, (19), Аутор Newpress Смедерево, стр.19-21. 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Математиком упознај околину,(“Радост“,Велика Плана,1995), Аутор
«Математика , игра открића» (“Ведра“, Смедерево, 2007), Аутор
« Путељак 5» (“Радост“, Велика Плана, 2002), Аутор
«Стопице 4» (“Радост“, Велика Плана, 2000), Аутор
«Откривам и сазнајем» (“Ведра“, Смедерево, 2006), Аутор
«Почетно писање» (“Ведра“, Смедерево, 2007 Аутор
«Причам ти» (“Радост“, Велика Плана, 2006); Аутор
«И мали глумац је глумац» ,( “Ведра” Смедерево, 2007); Аутор
Пут једног васпитача» (“Публик Практикум“, Земун, 2011) Аутор
«У вртићу расту људи» („ЈРЈ Мој издавач“ Земун, 2015) Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружење васпитача „Чигра“, Смедерево
Савез удружења васпитача Србије
Балкански савез удружења васпитача

Мирјана Петровић

Члан програмског одбора и модератор
0631181230
mirjanapetrovicmima@gmail.com
Звање:

Професор физичког васпитања-Педагошки с 

Установа:

ПУ „Пчелица“ Ниш 

Радно место:

Професор физичког васпитања 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 1992 ОШ “Борис Кидрич” Ниш Професор физичког васпитања
1992 2018 ПУ „Пчелица“ Ниш Стручни сарадник за физичко васпитање
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Петровић, М., Јонић, З и сар. (2010): Спортска азбучница, Аутор Међународна научно-стручна конференција Васпитно образовни и спортски хоризонти, 2010
Јонић,З., Петровић, М., Николић, Р., Пејчић, М., Коцић, Ј., Стаменковић, Љ. (2012): Повезаност превентивног вежбања са сродним деловима различитих области васпитно-образовног рада, Коаутор Међународна научно-стручна конференција Васпитно образовни и спортски хоризонти 2012
Коцић, Ј., Јонић, З., Петровић, М.,Тодоров, И., Петровић, Л. (2013): Упоредни статус стања равног стопала деце предшколског узраста у вртићима на периферији града Ниша од 2004. до 2012. године Коаутор Међународна научно-стручна конференција Васпитно образовни и спортски хоризонти 2012
Петровић, М., Јонић, З., Тодоров, И., Ћирић, Т., Радоњић, И.,Стаменковић, Љ. (2013): Драмска гозба, Аутор 2.. Научно стручна међународна конференција Балканског савеза удружења васпитача- 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Корак по корак за здрав корак, Зоран Јонић, Јадранка Коцић, Мирјана Петровић и сар. (2012), Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
- Друштво педагога физичке културе
- Удружење стручних сарадника и сарадника ПУ Србије
програмски одбор савез удружења васпитача Србије

Мићо Милетић

Члан програмског одбора и модератор
0628835370
micomiletic@yahoo.com
Звање:

доктор математичких наука 

Установа:

Висока школа за васпитаче струковних студија Алек 

Радно место:

професор струковних студија 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2008 2018 Висока школа за васпитаче Алексинац професор струковних студија
2006 2008 Висока техничка школа Београд предавач
1991 2006 Техничка школа «Змај» Земун професор математике
1988 1991 Техничка школа Лепосавић професор математике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Заснивање појма броја, Филозофски факултет Пале, Аутор Зборник радова Наука и глобализација, 2014
Онтолошке геометрије Бруна и Петронијевића Аутор Мегатренд ревија 793-803 стр. 2012
О бесконачном Аутор Зборник радова Друге математичке конференције Р. Српске, Требиње, 2013
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Људски је грешитиБеоград, 2011, Математископ Аутор
О четвртој димензији, 2013, Архимедес, Београд Аутор
Шале и анегдоте о математичарима, 2014, Београд, Метематископ Аутор
Радионица математичких игара, Конференција за васпитаче, 2016. Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Математичко друштво „Архимедес“
Програмски одбор за преглед и одабир радова - Савез удружења васпитача Србије

Марија Старчевић

Члан програмског одбора и модератор
0605211177
mica.starcevic@gmail.com
Звање:

дипломирани педагог 

Установа:

Предшколска установа “Дечје царство“ Велика Плана 

Радно место:

директор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2012 2018 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана директор
2005 2012 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана стручни сарадник-педагог
2001 2005 Предшколска установа «Дечје царство» Велика Плана васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Радионице поводом нацрта нових основа програма предшколског васпитања Аутор Предшколска установа „Дечје царство“ 2012. 2012
«Кроз игру до слова», Аутор Савез удружења васпитача Србије, 2012, 2012
Први конгрес стручних радника предшколских установа Србије, «Стандарди компетенција васпитача у концепцији целоживотног учења», Аутор Савез удружења васпитача Србије, 2015. 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Савез удружења васпитача Србије
Програмски одбор за преглед и одабир радова / Савез удружења васпитача Србије

Слава Тимарац Јованов

Члан програмског одбора и модератор
066428244
slavaaleksandra@gmail.com
Звање:

професор педагогије 

Установа:

-- 

Радно место:

-- 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1980 1983 ОШ '' Жарко Зрењанин'' Апатин стручни сарадник педагог
1983 2003 ПУ '' Дечја радост'' Панчево стручни сарадник педагог
2003 2004 Министарство просвете саветник
2004 2014 ПУ '' Дечја радост'' Панчево стручни сарадник педагог
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Инклузија-стање, проблеми,потребе- Цетиње ,2014 Аутор Уводно излагање,Зборник радова,трећа научно-стручна конференција,Бапта,Цетиње,2014 2014
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Кругови пријатељства,2010,Креативни Центар Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Удружења стручних сарадника и сарадника предшколских установа Србије
председништва удружења стручних сарадника и сарадника ПУ,Центар Центар Нови Сад
Члан комисије за избор радова за стручне сусрете медицинских сестара васпитача
Модератор на стручним сусретима ССС,васпитача,медицинских сестара васпитача
Ментор у пилотирању Балканског приручника за васпитаче ''Уважавање различитости и изградња мира''

Нела Дујић

Члан програмског одбора и модератор
062229983
neladujic@gmail.com
Звање:

мастер васпитач 

Установа:

Предшколска установа ,,Полетарац“ Оџаци 

Радно место:

васпитач 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2018 ПУ,,Полетарац“ Оџаци васпитач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Безбедно дете на улици“ Коаутор Стручни сусрети васпитача Војводине 2012
,,Дете и медији“ Аутор Балканска асоцијација педшколских установа (БАПТА), 2015
,,Вртић као отворени систем – искуства и изазови“ Аутор Зборник, Савез удружења васпитача Србије 2016
,,Свакодневни живот детета“, Аутор Висока школа струковних студија за образовање васпитача и Удружење васпитача Војводине 2016
,,Ми као астронаути-пројектно планирање у вртићу“ Аутор Стручни сусрети васпитача Војводине 2016
,,Ми као астронаути-пројектно планирање у вртићу“ Аутор Зборник, Стручна конференција за васпитаче 2016
,,Цветићи и музика“ Аутор Зборник, Стручна конференција за васпитаче 2017
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Члан Управног одбора Удружења васпитача Војводине
Члан Управног одбора Савеза удружења васпитача Србије
Члан програмског одбора Савеза удружења васпитача Србије
Члан Мреже практичара за подршку предшколском васпитању и образовању