Посматрање детета, један од најважнијих задатака Монтесори педагогије

Код одобреног скупа: 221  

Трибина

Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац
Сестре Јањић 6, КрагујевацЗорица Николић
czsu.kg@gmail.com
034201303
0605598800

Посматрање детета, један од најважнијих задатака Монтесори педагогије

Подизање капацитета и упознавање запослених у образовању са применом елемената Монтесори педагогије у свакодневној пракси

1. Посматрање детета као суштина Монтесори образовања 2. Неизбежне промене 3. Добробит Монтесори материјала у раду са децом која захтевају додатну подршку 4. Средина која васпитава

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Мастер образовања Мирјам Стефелс , Амстердамски универзитет примењених наука
Дипломирани дефектолог-тифлолог Тамара Ходалић , ОШ "Драган Ковачевић", Београд
Дипломирани педагог Маја Марковић , Прва крагујевачка гимназија ; ПУ „Врабац“
професор енглеског језика и књижевности Бојана Микарић , ПУ „Врабац“ Крагујевац

1

80

Наставник разредне наставе
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи

1.500 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Друга крагујевачка гимназија, Ђуре Пуцара старог 2, Крагујевац 08.12.2018. 55