"Архимедесова" 440. математичка трибина

Код одобреног скупа: 219  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесова" 440. математичка трибина

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

професр Драгана Стошић Миљковић , Математичко друштво "Архимедес"- Београд

1 дана (укупно време рада: мин.)

50

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија

Радне биографије


Драгана Стошић Миљковић

Члан програмског одбора и реализатор
0644955501
dragana@stosici.com
Звање:

професр 

Установа:

Математичко друштво "Архимедес"- Београд 

Радно место:

професор математике (у пензији) 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1974 2003 Угоститељско-туристичка школа у Београду професор математике
1994 2018 Математичко друштво "Архимедес"- Београд стручни сарадник (више функција)
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Радни материјали "Архимедесове" школе младих математичара (сви разреди ОШ) Коаутор Материјали нза младе математичаре (8 свезака), "Архимедес" Београд 2005
Чланци: Нумерација. Логички задаци. Мала комбинаторика (пребројавање геометријских фигура). Математичка рекреација Аутор Часопис "Учитељ" (4 броја), Савез учитеља Србије, Београд 2004
Волите ли геометрију? Аутор "Учитељ!, СУРС, Београд 2011
Више прилога (чланака из математике) Аутор Часопис "Млади угоститељ", ТШ Београд 2000
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Дописна математичка олимпијада, збирке задатака са решењима, по годинама (2006-2017), 12 књига Аутор
Математика за децу и родитеље. ЗХбирка задатака. ("Архимедес",2011) Коаутор
Ух,лепог ли задатка! Збирке задатака са "Архимедесових" математичких турнира ОШ (са решењима), IV-VIIIраз. ОШ (1. и 2. део), 10 књига ("Архимедес", Београд, 2004. и 2010) Аутор
Збирка припремних задатаака за "Мислишу" и друга такмичења, по разредима (2 - 8. раз. ОШ), 7 књига Аутор
Пар - непар. Свеобухватна збирка задатака (ОШ, СШ), Београд, 2013. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Повеља поводом 40 година рада Математичког друштв а"Архимедес" МД "Архимедес" Београд 2013
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије
Клуб младих математичара "Архимедес", 1994-2008.
Математичко друштво "Архимедес", 2008-2018 (члан УО и руководилац Наст. већа "Архимедесове" математичке школе)
Жири на Републичком финалу Националног математичког такмичења "Мислиша" (председник); председник Жирија ДМО и МИО
Члан Жирија Летње конференције Међународног математичког Турнира градова, 2017-2018.