"Архимедесова" 440. математичка трибина

Код одобреног скупа: 219  

Трибина

Математичко друштво "АРХИМЕДЕС"
11000 Београд, Дечанска 6Богољуб Маринковић
arhimed1@eunet.rs
0113245382
063358248
0113245383

"Архимедесова" 440. математичка трибина

јачање стручних капацитета наставника - обогаћивање математичких знања и подизање математичке културе наставника кроз одговарајуће организационе форме и садржаје.

"Архимедесова" дописна математика

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

професр Драгана Стошић Миљковић , Математичко друштво "Архимедес"- Београд

1

50

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија

0 РСД