Девети симпозијум „Математика и примене” - секција Математика и информатика у образовању

Код одобреног скупа: 218  

Симпозијум

Универзитет у Београду - Математички факултет
Студентски трг 16, БеоградМарек Светлик
svetlik@matf.bg.ac.rs
0112027801
0648650200

Девети симпозијум „Математика и примене” - секција Математика и информатика у образовању

Циљ скупа је да учесници (наставници математике/рачунарства и информатике) развију следеће компетенције: познавање научне дисциплине којој припада предмет који предају; поседовање дидактичко-методичких знања неопходних за предмет који предају; поседовање знања о природи учења, различитим стиловима учења и стратегијама учења.

Различити приступи планиразњу и реализацији наставе математике/рачунарства и информатике у основним и средњим школама

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

редовни професор Математичког факултета Миодраг Матељевић , Универзитет у Београду - Математички факултет
доцент Математичког факултета Миљан Кнежевић , Универзитет у Београду - Математички факултет
ванредни професор Математичког факултета Мирослав Марић , Универзитет у Београду - Математички факултет
асистент Марек Светлик , Универзитет у Београду - Математички факултет
Виши предавач на Филозофском факултету Нивес Барановић (Јозић) , Филозофски факултет Свеучилишта у Сплиту

1

120

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд 01.12.2018. 103