Девети симпозијум „Математика и примене” - секција Математика и информатика у образовању

Код одобреног скупа: 218  

Симпозијум

Универзитет у Београду - Математички факултет
Студентски трг 16, БеоградМарек Светлик
svetlik@matf.bg.ac.rs
0112027801
0638640147

Девети симпозијум „Математика и примене” - секција Математика и информатика у образовању

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

редовни професор Математичког факултета Миодраг Матељевић , Универзитет у Београду - Математички факултет
доцент Математичког факултета Миљан Кнежевић , Универзитет у Београду - Математички факултет
ванредни професор Математичког факултета Мирослав Марић , Универзитет у Београду - Математички факултет
асистент Марек Светлик , Универзитет у Београду - Математички факултет
Виши предавач на Филозофском факултету Нивес Барановић (Јозић) , Филозофски факултет Свеучилишта у Сплиту

1 дана (укупно време рада: мин.)

120

Наставник предметне наставе - основна школа
Наставник предметне наставе - гимназија
Наставник општеобразовних предемта - средња стручна школа
Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Наставник у школи за образовање одраслих
Наставник изборних и факултативних предмета

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Београд 01.12.2018. 103

Радне биографије


Миодраг Матељевић

Члан програмског одбора и реализатор
0112027801
miodrag@matf.bg.ac.rs
Звање:

редовни професор Математичког факултета 

Установа:

Универзитет у Београду - Математички факултет 

Радно место:

доктор математике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1973 1983 Природно-математички факултет асистент
1983 1989 Природно-математички факултет доцент
1989 1995 Природно-математички факултет ванредни професор
1995 2018 Математички факултет редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Božin, V., Lakić, N. Marković, V., Mateljević, M., The unique extremality, Journal d' Analyse 75 (1998), 299 – 338. Коаутор објављен рад 1998
Knežević, M. Mateljević, M., On the quasi-isometries of harmonic quasi-conformal, J. Math. Anal. Appl. 2007., 334(1), 404 – 413. Коаутор објављен рад 2007
M. Mateljević, M.Svetlik, M.Albijanić, N.Savić, Generalizations of the Lagrange mean value theorem and applications, Filomat 27:4 (2013), 515–528. Коаутор објављен рад 2013
M. Mateljević, M. Svetlik, A contribution to the development of functional thinking related to convexity, The Teaching of Mathematics, XIII, 1 (2010), 1–16. Коаутор објављен рад 2010
M. Mateljević, A. Rosić, M. Svetlik, A problem from the PISA assessment relevant to calculus, The Teaching of Mathematics, XIV, 1 (2011), 15–29. Коаутор објављен рад 2011
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
M. Mateljević, Topics in Conformal, Quasiconformal and Harmonic maps, Zavod za udžbenike, Beograd 2012. Аутор
M. Mateljević, Kompleksna analiza 1, Zavod za udžbenike, Beograd 2012. Аутор
M. Mateljević, Kompleksna analiza 2, Zavod za udžbenike, Beograd 2012. Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Награда града Београда за науку 2006. године Град Београд 2006
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Дописни члан САНУ од 2012. године

Миљан Кнежевић

Члан програмског одбора и реализатор
0112027801
kmiljan@matf.bg.ac.rs
Звање:

доцент Математичког факултета 

Установа:

Универзитет у Београду - Математички факултет 

Радно место:

доктор математике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1997 2018 Математички факултет асистент/доцент
1997 2018 Математичка гимназија наставник математике
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
M. Knežević, M. Mateljević, On the quasi-isometries of harmonic quasiconformal mappings, J. Math. Anal. Appl., 334/1, 404-413, (2007). Коаутор објављен рад 2007
M. Knežević, Some Properties of Harmonic Quasiregular Mappings, Springer Proceedings in Mathematics and Statistics (LTAPH), Volume 36, pp 531-539, (2013). Аутор објављен рад 2013
M. Knežević, A Note on the Harmonic Quasiconformal Diffeomorphisms of the Unit Disc, Filomat 29:2 (2015). Аутор објављен рад 2015
M. Knežević, Dj. Krtinić, A note on infinite descent principle, Teaching of Mathematics, Vol. 16, br. 2, str. 67-78, (2013): ISSN: 1451-4966. Коаутор објављен рад 2013
M. Mateljević, M. Knežević, M.Svetlik, Distance in the Absolute Plane and Cauchy Functional Equations, Filomat 31:11 (2017), 3585–3592. Коаутор објављен рад 2017
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Збирке задатака из математике за завршни испит у основном образовању и васпитању, 2011-2015, Министарство просвете и науке Републике Србије и ЗУОВ. Коаутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије

Мирослав Марић

Члан програмског одбора и реализатор
0112027801
maricm@matf.bg.ac.rs
Звање:

ванредни професор Математичког факултета 

Установа:

Универзитет у Београду - Математички факултет 

Радно место:

доктор рачунарства и информатике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2002 2008 Математички факултет асистент
2009 2015 Математички факултет доцент
2015 2018 Математички факултет ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Marić М., An Efficient Genetic Algorithm For Solving The Multi-Level Uncapacitated Facility Location Problem, Computing and Informatics, 29 (2), pp 183-201, 2010. ---- 2010
Pećanac R., Lambić D., Marić M., The influence of the use of educational software on the effectiveness of communication models in teaching. The New Educational Review (ISSN 1732-6729), Vol. 26, No. 4. pp 60-70, 2011. 2011. http://www.educationalrev.us.edu.pl/volume26.htm Коаутор објављен рад 2011
Stanimirović Z., Marić M., Božović, S., Stanojević P., An Efficient Evolutionary Algorithm for Locating Long-Term Care Facilities, INFORMATION TECHNOLOGY AND CONTROL 41 (1), pp 77-89, 2012. Коаутор објављен рад 2012
Marić M., Stanimirović Z., Stanojević P., An efficient memetic algorithm for the uncapacitated single allocation hub location problem, Soft Computing, Volume 17, Issue 3, pp 445-466, 2013. Коаутор објављен рад 2013
Lazović B., Marić M., Filipović V., Savić A., An integer linear programming formulation and genetic algorithm for the maximum set splitting problem, Publications de l Institut Mathématique, Volume 92, Issue 106, pp 25-34, 2012. Коаутор објављен рад 2012
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Оперативни системи, 2015, Математички факултет Аутор
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Друштво математичара Србије
itSMF Srbija

Марек Светлик

Реализатор и модератор
0638640147
svetlik@matf.bg.ac.rs
Звање:

асистент 

Установа:

Универзитет у Београду - Математички факултет 

Радно место:

дипломирани математичар 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2007 2010 Математички факултет сарадник у настави
2010 2018 Математички факултет асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
M. Mateljević, M.Svetlik, M.Albijanić, N.Savić, Generalizations of the Lagrange mean value theorem and applications, Filomat 27:4 (2013), 515–528. Коаутор објављен рад 2013
M. Mateljević, M. Knežević, M.Svetlik, Distance in the Absolute Plane and Cauchy Functional Equations, Filomat 31:11 (2017), 3585–3592. Коаутор објављен рад 2017
M. Mateljević, M. Svetlik, A contribution to the development of functional thinking related to convexity, The Teaching of Mathematics, XIII, 1 (2010), 1–16. Коаутор објављен рад 2010
M. Mateljević, A. Rosić, M. Svetlik, A problem from the PISA assessment relevant to calculus, The Teaching of Mathematics, XIV, 1 (2011), 15–29. Коаутор објављен рад 2011
M.Mateljević, N.Jozić, M.Svetlik, Istraživanjem do minimuma ili maksimuma, Zbornik radova, Treći simpozijum ,,Matematika i primene“, Matematički fakultet, 25.-26.05.2012., Beograd 2013., ISBN : 978-86-7589-096-6. Коаутор објављен рад 2013
Награде и признањ
Назив Организација Година
Студент генерације Математичког факултета Математички факултет 2007
Поводом дана студената награђен као најбољи студент Студентског града у Новом Београду Студентски центар Београд 2006

Нивес Барановић (Јозић)

Реализатор и модератор
0112027801
nives.baranovic@outlook.com
Звање:

Виши предавач на Филозофском факултету 

Установа:

Филозофски факултет Свеучилишта у Сплиту 

Радно место:

Професор математике и информатике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 1999 Средња струковна школа бана Јосипа Јелачића у Сињу наставник математике и информатике
1999 2006 Основна школа „Мануш” у Сплиту учитељ математике и информатике
2006 2011 Агенција за одгој и образовање, Подружница Сплит виши саветник за математику
2011 2018 Филозофски факултет у Сплиту предавач/виши предавач
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Baranović, Nives. (2014.) Potencijal jednog zadatka izveden na temelju Talesovog teorema o proporcionalnim dužinama, U zborniku radova Peti simpozijum Matematika i primene, Beograd: Matematički fakultet. Аутор објављен рад 2014
Baranović, Nives (2015.) Osnovno o skupovima, web-predavanje na Filozofskom fakultetu u Splitu. Аутор излагање 2015
Jozić, Nives; Mateljević Miodrag; Svetlik, Marek. (2012.) Istraživanjem do minimuma ili maksimuma, U zborniku radova Treći simpozijum Matematika i primene, uredili Stanimirović, Zorica, Marić Miroslav i Svetlik, Marek, 35 – 54. Beograd: Matematički fakultet. Коаутор објављен рад 2012
Jozić, Nives. (2010.) Muke po trapezu ili raskoš trapeza, U zborniku radova Četvrti kongres nastavnika matematike RH, uredili Ivanšić, Ivan; Mladinić, Petar; Svedrec, Renata, 263 – 280. Zagreb:Školska knjiga. Аутор објављен рад 2010
Baranović, Nives. (2015.) O razvoju geometrijskog mišljenja u nastavi matematike prema van Hieleovoj teoriji, Šesti simpozijum Matematika i primene, Beograd: Matematički fakultet (predavanje, ppt prezentacija). Аутор објављен рад 2015
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Повјеренство за проведбу жупанијског натјецања из математике ученика основних школа Сплитско-далматинске жупаније
Државно повјеренство за проведбу натјецања из математике Републике Хрватске
Хрватско математичко друштво