РАЗВОЈ КРЕАТИВНОГ И ФУНКЦИОНАЛНОГ МИШЉЕЊА (НТЦ СИСТЕМ УЧЕЊА)

Код одобреног скупа: 217  

Трибина

Савез учитеља Републике Србије
Дечанска 6/III, БеоградМарија Максимовић
marija.maksimovic@surs.org.rs
0113245385
0646445378
0113239697

РАЗВОЈ КРЕАТИВНОГ И ФУНКЦИОНАЛНОГ МИШЉЕЊА (НТЦ СИСТЕМ УЧЕЊА)

Унапређивање компетенција учесника у циљу повећања ефикасности учења и развоја функционалног мишљења свих ученика, односно све деце, као и адекватног рада са даровитом децом у редовним школама и предшколским установама.

1. Развој функционалног знања; 2. Учење помоћу асоцијација; 3. Повезивање асоцијација; 4. Загонетне приче и питања; 5. Развој конвергентног и дивергентног мишљења.

методика рада са децом/ученицима којима је потребна додатна образовна подршка (рад са децом из осетљивих група, децом са сметњама у развоју, мигрантима ...)

1

200

Наставник разредне наставе
Наставник предметне наставе - основна школа
Васпитач у предшколсој установи
Медицинска сестра - васпитач
Стручни сарадник у предшколској установи
Стручни сарадник у школи

0 РСД

Претходна одржавања


# Место Датум Број учесника
# Место Датум Број учесника
1 Велико Градиште 27.11.2018. 143