Трећа конференција за наставнике средњих стручних школа - економске групе предмета „Економија, пословно управљање и статистика - савремене тенденције у средњем стручном образовању”

Код одобреног скупа: 215  

Конференција

Универзитет у Београду - Економски факултет
Каменичка 6, 11000 БеоградНина Мијаиловић
ninam@ekof.bg.ac.rs
0113021025
0637077838
0112622629

Трећа конференција за наставнике средњих стручних школа - економске групе предмета „Економија, пословно управљање и статистика - савремене тенденције у средњем стручном образовању”

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Редовни професор Бранислав Боричић , Универзитет у Београду, Економски факултет
Доцент Даница Јовић , Економски факултет Универзитета у Београду
Редовни професор Драган Лончар , Економски факултет у Београду
Ванредни професор Ђорђе Митровић , Универзитет у Београду, Економски факултет
Редовни професор Жаклина Стојановић , Економски факултет Универзитета у Београду
Доктор наука спец. едукације и рехабил. Мирослав Павловић , ЗУОВ
Редовни професор Саша Вељковић , Економски факултет Универзитета у Београду
Редовни професор Весна Рајић , Економски факултет, Универзитет у Београду

1 дана (укупно време рада: мин.)

130

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

Радне биографије


Бранислав Боричић

Члан програмског одбора
0113021005
boricic@ekof.bg.ac.rs
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Универзитет у Београду, Економски факултет 

Радно место:

Редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1979 2018 Универзитет у Београду, Економски факултет Асистент, доцент, ванредни професор, редовни професор
1978 1979 Математичка гимназија, Београд Професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
A decision procedure for certain disjunction-free intermediate propositional calculi, Publications de l’Institut Mathématique 34 (48) (1983), pp. 19-26. Аутор Објављен рад 1983
О интерпретацији логичког система, Математика XIX (1990), Бр. 3, пп. 40-44. Аутор Објављен рад 1990
Interpolation theorem for intuitionistic S4, Bulletin of the Section of Logic, Polish Acad. of Sci. 20 (1991), No. 1, pp. 2-6. Аутор Објављен рад 1991
Комбинована Фон Рајтова логика преференција, SYM-OPIS 2011, Економски факултет, Београд, стр. 57-59. ISSN: 978-86-403-1168-7 Аутор Објављен рад 2011
A note on probabilistic validity measure in propositional calculi, Journal of the Interest Group in Pure and Applied Logics 3 (1995), pp. 721-724. Аутор Објављен рад 1995
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Logic and Proof, Економски факултет, Београд, 2011, 154+iv p., ISBN: 978-86-403-1096-3 (Zbl 1214.03043; MR 2011k:03001)__ Аутор
Линеарна алгебра, Економски факултет, Београд, 2004, стр. 152+iv. (Друго измењено и допуњено издање 2009, стр. 182+vi.) Аутор
Λογική και απόδειξη, Εκδοσείς Ζήτη, Θεσσαλονίκη, (Logic and Proof, (Greek) Ziti, Thessaloniki), 1995, pp. 174+viii (MR 97c:03001; Zbl. 838.03001) Аутор
Елементи теорије система, Економски факултет, Београд, 1993., стр. 222+ iv. (MR 94e:93001; Zbl. 789.93001) Аутор

Даница Јовић

Члан програмског одбора
0648465059
dana@ekof.bg.ac.rs
Звање:

Доцент 

Установа:

Економски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

Доцент  

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1988 2018 Економски факултет Универзитета у Београду Асистент, сарадник на пројектима, доцент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Детерминанте квалитета финансијског извештавања ентитета у јавном сектору; Квалитет финансијско извештавања – изазови, перспективе и ограничења – зборник радова са симпозијума СРРС, СРРС Аутор Објављен рад 2011
Пензијски системи у земљама Европске уније и финансијско извештавање пензијских планова и пензијских фондова; Рефлексије МСФИ на рачуноводство, ревизију и пословне финансије – зборник радова Конгреса рачуновођа и ревизора Републике Српске Аутор Објављен рад 2011
Стандардизација финансијског извештавања ентитета под државном контролом продајних цена; Зборник радова са Симпозијума СРРС; СРРС; Београд Аутор Објављен рад 2015
Јавни надзор над рачуноводственом професијом; Међународна професионална (рачуноводствна) регулатива као основа квалитета финансијског извештавања – зборник радова; СРРС, Београд Аутор Објављен рад 2006
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
• Рачуноводство, уџбеник за први разред економске школе, Датастатус, 2013, акредитован решењем Министарства просвете РС број: 650-02-280/2012-06 од 04. фебруара 2013. године Аутор
• Рачуноводство, уџбеник за други разред економске школе, Датастатус, у поступку акредитације Аутор
• Рачуноводство, уџбеник за четврти разред економске школе, Датастатус, 2015, акредитован решењем Министарства просвете РС број: 650-02- 120/2015-06 од 28. септембра 2015. године Коаутор

Драган Лончар

Члан програмског одбора
0113021075
loncar@ekof.bg.ac.rs
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Економски факултет у Београду 

Радно место:

Редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2015 2018 Економски факултет у Београду Продекан за сарадњу са привредом
2013 2018 Економски факултет у Београду Редовни професор
2012 2015 Економски факултет у Београду Продекан за финансије
2010 2014 Texas A&M MBA и Економски факултет у Београду Директор програма
2008 2013 Економски факултет у Београду Доцент
2003 2008 Економски факултет у Београду Асистент
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Мерење концентрације тржишта: пример сектора прехрамбене малопродаје Београда, Економика предузећа, 61-80, 0353-443X__ Коаутор Објављен рад 2008
One-Sided Confidence Intervals for Population Variances of Skewed Distributions, Journal of Statistical Planning and Inference, 141: 1667-1672 Коаутор Објављен рад 2011
Fixed Point Theory and Possibilities for Application in Different Fields of an Economy, Економика предузећа, Нов-Дец 2014, 0353-443 X,382-389 Коаутор Објављен рад 2014
Менаџмент помоћу пројеката, Центар за издавачку делатност Економског факултета, Београд, 978-86-403-0854-0 Коаутор Објављен рад 2010
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Менаџмент помоћу пројеката, Центар за издавачку делатност, Београд, 2015 (четврто допуњено и прерађено издање) Коаутор
Анализа исплативости инвестиционих пројеката, Економски институт, 2015 Коаутор
Пословна економија, Дата Статус, 2013 (за 3. разред средње економске школе) Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Пост-докторске студије Booth Business School, University of Chicago 2008

Ђорђе Митровић

Члан програмског одбора
063217348
djordjem@ekof.bg.ac.rs
Звање:

Ванредни професор 

Установа:

Универзитет у Београду, Економски факултет 

Радно место:

Ванредни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2000 2018 Универзитет у Београду, Економски факултет Доцент, ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
„Transition to the knowledge-based economy in Serbia: Opportunities and problems“ in G. Rikalovic, S. Devetakovic (eds.) Challenges of Theory and Practice in Economics, Belgrade: Faculty of Economics, pp. 141-153 Аутор Објављен рад 2007
Possibilities and Problems of Digital Divide Measuring – Case of Serbia, International Conference National and Regional Economics VII, Kosice, Slovakia, 2008. Аутор Излагање 2008
Информатичко друштво и дигитална подела у Србији –тренутно стање и консеквенце за економску политику, Научна конференција Економска политика Србије у 2009. години и изазови светске економске кризе, Економски факултет, Београд, 2009. Аутор Излагање 2009
Могућности и проблеми будућег развоја информатичког друштва у Србији у процесу придруживања ЕУ, Економске теме, 45 (3), 157-166. Аутор Објављен рад 2003
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Принципи економије, уџбеник за 1. разред средње економске школе, Дата Статус, Београд, 2012. Аутор
Принципи економије, уџбеник за 2. разред средње економске школе, Дата Статус, Београд, 2013. Аутор
Економски и институционални аспекти развоја информационог друштва, Економски факултет, Београд, 2013. Аутор
Земље у транзицији и глобализација - Економски и институционални аспекти, Београд, СД Публик, 2006 Аутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Basileus стипендијa Balkans Academic Scheme for the Internationalization of Learning in cooperation with EU universities 2009
За најбоље докторанте Универзитета у Београду из области друштвених наука Стипендија Sasakawa фондације (Токио фондације) 2001

Жаклина Стојановић

Члан програмског одбора
0113021162
zaklina@ekof.bg.ac.rs
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Економски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

Редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
2013 2018 Економски факултет Универзитета у Београду Редовни професор
1996 2013 Економски факултет Универзитета у Београду асистент-приправник, асистент, доцент, ванредни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Žaklina Stojanović (2003): “Finansijsko tržište i transformacija agroprivrede u Srbiji”, objavljeno u Zorka Zakić, G.Rikalović i Ž.Stojanović red. Institucionalne reforme i tranzicija agroprivrede, sveska 2: Prilog unapređenju strukturnog prilagođavanja agroprivrede u Srbiji, CID, Ekonomski fakultet Аутор oбјављен рад 2003
Žaklina Stojanović (2003): „Robne rezerve i strateška prehrambena sigurnost – novi koncept upravljanja”, objavljeno u Zorka Zakić, G.Rikalović i Ž.Stojanović red. Institucionalne reforme i tranzicija agroprivrede, sveska 2: Prilog unapređenju strukturnog prilagođavanja agroprivrede u Srbiji, CID, E ---- 2003
Žaklina Stojanović (2004): „Terminsko tržište i održivi razvoj”, objavljeno u Zorka Zakić, G.Rikalović i Ž.Stojanović red. Institucionalne reforme i tranzicija agroprivrede, sveska 3: U trendu je ruralna ekonomija, CID, Ekonomski fakultet Beograd, str. 67-80 Аутор Објављен рад 2004
Žaklina Stojanović (2006): „Agricultural Strategy and Privatisation: The Entrepreneurial Perspectives of Serbian Agribusiness”, objavljeno u Božidar Cerović ed. Privatisation in Serbia – Evidence and Analyses, Faculty of Economics Belgrade – Publishing Centre, str. 179-198. Аутор Објављен рад 2006
Žaklina Stojanović (2007): „Reforma zemljišne politike i privatizacija agrokompleksa u Srbiji”, objavljeno u Božidar Cerović red. Kako završiti privatizaciju u Srbiji – rezultati i perspektive, Ekonomski fakultet Beograd, str. 299-315. Аутор Објављен рад 2007
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Ž. Stojanović i D.Gnjanović: 120 godina zadružnog pokreta u Srbiji. Hisperia- EDU, Beograd, 2015 Коаутор
G. Popović, Z.Zakić i Ž. Stojanović: Savremena ruralna politika: Paralele EU – RS i BiH, Ekonomski fakultet Univerzitet u Banja Luci, 2009 Коаутор
Z. Zakić i Ž. Stojanović: Ekonomika agrara, CID - Ekonomski fakultet, Beograd, 2008 Коаутор
S. Devetaković, B. Jovanović Gavrilović, G. Rikalović, Ž. Stojanović i D. Molnar: Ekonomija (Nacionalna) – udžbenik za 3 i 4. razred srednjih stručnih škola, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2015 Коаутор

Мирослав Павловић

Члан програмског одбора
0655331038
miroslav.pavlovic@zuov.gov.rs
Звање:

Доктор наука спец. едукације и рехабил. 

Установа:

ЗУОВ 

Радно место:

Саветник координатор - педагог 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1987 2005 Институт за ментално здравље, Београд педагог
2005 2018 ЗУОВ Саветник координатор Центра за стручно усавршавање запослени
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Pavlović, M., Žunić-Pavlović, V., Glumbić, N. (2013). Students’ and teachers’ perceptions of aggressive behaviour in adolescents with intellectual disability and typically developing adolescents. Коаутор Research in Developmental Disabilities, 34 (11), 3789-3797. 2013
Žunić-Pavlović, V., Pavlović, M., Kovačević-Lepojević, M., Glumbić, N., Kovačević, R. (2013). The relationships between personal resiliency and externalising and internalising problems in adolescence. Коаутор Československá Psychologie, 57 (1), 1-14. 2013
Žunić-Pavlović, V., Pavlović, M., Glumbić, N. (2013). Drug use in adolescents with mild intellectual disability in different living arrangements. Коаутор Drugs: Education, Prevention, and Policy, 20 (5), 399-407 2013
Pavlović M. i Žunić-Pavlović, V. (2016). Naučna zasnovanost programa stručnog usavršavanja za prevenciju vršnjačkog nasilja. Коаутор Nastava i vaspitanje, 65(1), 77-92. ISSN 0547-3330; DOI 10.5937/nasvas/1601077P; UDK 37.06:364636 2016
Pavlović, M. i Žunić-Pavlović, V. (2015). Programi stručnog usavršavanja direktora Коаутор U S. Ševkušić, J. Radišić i D. Malinić (ur.), XVIII međunarodna naučna konferencija Pedagoška istraživanja i školska praksa – Izazovi i dileme profesi 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Поповић-Деушић, С., Павловић, М., Алексић, О., Пејовић-Милованчевић, М. (2003). Ментални поремећаји и њихов утицај на усвајање школских знања и вештина. Београд: Педагошко друштво Србије. Коаутор
Жунић-Павловић, В., Поповић-Ћитић, Б., Павловић, М. (2010). Програми превенције поремећаја понашања у школи. Београд: Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Коаутор
Жунић-Павловић, В., Павловић, М. (2013). Третман поремећаја понашања у детињству и адолесценцији. Београд: Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију. Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Плакетa града Београда за хуманитарни рад 2007. године Скупштина града Београда 2007
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Педагошко друштво Србије

Саша Вељковић

Члан програмског одбора
0113021125
sasa.veljkovic@ekof.bg.ac.rs
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Економски факултет Универзитета у Београду 

Радно место:

Редовни професор 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 2018 Економски факултет Универзитета у Београду асистент, доцент, ванредни професор, редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Veljković, S. & Kaličanin, Đ. (2016), Improving Business Performance Through Brand Management Practice, Economic Annals, 208 (Јануар-Март, 2016) Коаутор Објављен рад 2016
Kaličanin, Đ., Veljković, S. & Bogetić, Z. (2015), Brand orientation and financial performance nexus, Industrija, Vol. 43, No. 1, ISSN: 0350-0373,pp. 155-173. Коаутор Објављен рад 2015
Veljković, S., Stojanović, Ž. & Filipović, J. (2015), Attitudes toward farm animals welfare and consumer’s buying intentions - case of Serbia, Economics of Agriculture Vol. 62, pp. 53-71. Коаутор Објављен рад 2015
Bogetić, Z., Veljković, S. & Stojković, D. (2015), Do Partner Relations in Marketing Channels Make a Difference in Brand Management Implementation? Evidence from Serbia and Montenegro, Ekonomika preduzeća, September-October 2015, pp. 306-322. Коаутор Објављен рад 2015
Veljković, S., Bogetić, Z. & Stojković, D. (2015), Using Marketing Approach to Respond to Internationalization Challenges and Changes in Marketing Channels, Montenegrin Journal of Economics, Vol. 11, No 2, ISSN: 1800-5845, pp. 79-100: Коаутор Објављен рад 2015
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Marketing usluga, S. Veljković, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2009, ISBN: 978-86-403-0894-6 Аутор
Menadžment odnosa sa kupcima, S. Lovreta, Z. Bogetić, B. Berman, G. Petković, J.Crnković, S. Veljković Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2010, ISBN: 978-86-7478-129-6 Коаутор
Direktni marketing, B. Chroneos Krasavac, S. Veljković Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2015, ISBN: 978-86-403-1454-1 Коаутор
Brend menadžment, S. Veljković, Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2010, ISBN:978-86-403-1087-1 Аутор

Весна Рајић

Члан програмског одбора
0113021206
vesnac@ekof.bg.ac.rs
Звање:

Редовни професор 

Установа:

Економски факултет, Универзитет у Београду 

Радно место:

Доктор статистике 

Радно искуство
Од До Институција Радно место
1998 1998 Грађевински факултет, Универзитет у Београду Сарадник у настави
1998 2003 Машински факултет, Универзитет у Београду Асистент-приправник, Асистент
2003 2018 Економски факултет, Универзитет у Београду Асистент, Доцент, Ванредни професор, Редовни професор
Подаци о професионалним референцама у вези са темом скупа
Назив Улога Објављен рад Година
Estimating a Tail of the Mixture of Log-normal and Inverse Gaussian Distribution Коаутор Scandinavian Actuarial Journal 2015 (1), http://dx.doi.org/10.1080/03461238.2013.775665, 49-58, 2015(SCI list) 2015
Confidence interval for the ratio of two variances Коаутор Journal of Applied Statistics 40 (10), http://dx.doi.org/10.1080/02664763.2013.808319, 2181-2187, 2013 (SCI list) 2013
Testing population variance in case of one sample and the difference of variances in case of two samples: Example of wage and pension data sets in Serbia Коаутор Economic Modelling 29(3), 610-613, doi:10.1016/j.econmod.2012.01.002, 2012 (SSCI list) 2012
One-sided confidence intervals for population variances of skewed distributions Коаутор Journal of Statistal Planning and Inference 141, 1667-1672, doi:10.1016/j.jspi.2010.11.007, 2011 (SCI list) 2011
Nonparametric Confidence Intervals for Population Variance of One Sample and the Difference of Variances of Two Samples Коаутор Computational Statistics & Data Analysis 51, 5562-5578, 2007 (SCI list) 2007
Објављене књиге, приручници, наставна/дидактичка средства у вези са темом скупа
Назив Улога
Збирка задатака из основа статистичке анализе, 2016, Центар за издавачку делатност, Београд Коаутор
Актуарска математика, 2014, Центар за издавачку делатност, Београд Коаутор
Тестови из математике-збирка задатака, 2003, Машински факултет Коаутор
Награде и признањ
Назив Организација Година
Postgraduate Student Grants WUS Austrian Committe 2002
The 2nd place in the competition for the best research project FREN, Belgrade 2006
Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима, жириjимаа
Назив
Статистичко друштво Србије
Друштво математичара Србије
Друштво економиста Србије