Трећа конференција за наставнике средњих стручних школа - економске групе предмета „Економија, пословно управљање и статистика - савремене тенденције у средњем стручном образовању”

Код одобреног скупа: 215  

Конференција

Универзитет у Београду - Економски факултет
Каменичка 6, 11000 БеоградНина Мијаиловић
ninam@ekof.bg.ac.rs
0113021025
0637077838
0112622629

Трећа конференција за наставнике средњих стручних школа - економске групе предмета „Економија, пословно управљање и статистика - савремене тенденције у средњем стручном образовању”

Унапређивање компетенција наставника стручних предмета из области економије, њихово умрежавање и подстицање размене професионалних искустава.

1. Место и улога информационих технологија у образовању 2. Оптимално опорезивање – компромис између ефикасности и правичности (пример Србије) 3. Статистика и информационе технологије у образовању економиста 4. Утицај четврте индустријске револуције на рачуноводство и рачуноводствену професију 5. Привреда Србије – изазови и савремена економска политика 6. Пословно управљање: пројкетни приступ у настави пословне економије

унапређење компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета/области)

Редовни професор Бранислав Боричић , Универзитет у Београду, Економски факултет
Доцент Даница Јовић , Економски факултет Универзитета у Београду
Редовни професор Драган Лончар , Економски факултет у Београду
Ванредни професор Ђорђе Митровић , Универзитет у Београду, Економски факултет
Редовни професор Жаклина Стојановић , Економски факултет Универзитета у Београду
Доктор наука спец. едукације и рехабил. Мирослав Павловић , ЗУОВ
Редовни професор Саша Вељковић , Економски факултет Универзитета у Београду
Редовни професор Весна Рајић , Економски факултет, Универзитет у Београду

1

130

Наставник стручних предмета - средња стручна школа

0 РСД